| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Strays

Sist ajourført:
11.02.2007

Prosjektet: Informasjon og definsjon

Bybefolkning:
Ad. bybefolkning (sist rev. 29. nov. 2005)

LINK:
NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING 1STE OKTOBER 1917

Parti fra maleri av Jac. Coning, Christiania ca. 1700

STRAYS - INNHOLD

A. Norge

1. Akershus
2. Aust-Agder (Nedenes) 
3. Buskerud
4. Finnmark (Finnmarken)
5. Hedmark (Hedemarken)
6. Hordaland (Søndre Bergenhus)
7. Møre og Romsdal (Romsdal)
8. Nord-Trøndelag (Nordre Tondhjem)
9. Nordland
10. Oppland (Kristians) 
11. Rogaland (Stavanger)
12. Sogn og Fjordane (Nordre Bergenhus)
13. Svalbard
14. Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjem)
15. Telemark (Bratsberg)
16. Troms
17. Vest-Agder (Lister og Mandal)
18. Vestfold (Jarlsberg og Larvik)
19. Østfold (Smålenene)

 

B. Gamle norske landskaper

1. Båhuslen
2. Jemtland og Herjedalen 

 

C. Øvrige Norden

1. Danmark *
2. Finland
3. Færøyene
4. Island
5. Sverige

 

D. Gamle dansk-norske landskaper og øvrige Nord-Europa

1. Holland *
2. Holstein *
3. Russland *
4. Tyskland

 

E. Byer

Oversikt

 

 

 

 


 

 

 

 

STRAYS - LEILIGHETSFUNN

 

STRAYS

En publikasjon på Norsk Slektshistorisk 
Forenings hjemmesider.

* Asteriksene som føres ved stedsnavnene i mars 2007 skyldes interne rutiner, og har ingen betydning for innholdet.

A. Norge

0. Uvisst hvor i landet *

(rev. 29. nov. 2005)

 

1. Akershus *

Aker og Follo fogderier
(rev. 20. okt. 2005)
Romerike (Nedre og Øvre Romerike fogderier)  
(rev. 20. okt. 2005)

2. Aust-Agder (Nedenes)*

Nedenes fogderi 
(rev. 9. okt. 2003)
Setesdalen (Råbyggelaget) fogderi

3. Buskerud *

Ringerike fogderi 
(rev. 16. nov. 2004)
Hallingdal fogderi 
(rev. 20. okt. 2005)
Buskerud fogderi 
(rev. 30. august 2004)
Numedal og Sandsvær fogderi
(rev. 26. nov. 2003)

4. Finnmark (Finnmarken) *

Alta fogderi
(rev. 21. des. 2004)
Hammerfest fogderi
Tana fogderi
Varanger fogderi

5. Hedmark (Hedemarken)*

Vinger og Odalen fogderi 
(rev. 18. okt. 2005)
Solør fogderi 
(rev. 3. nov. 2003)
Hedemarken fogderi  
(rev. 1. mars 2005)
Østerdalen (Søndre og Nordre Østerdalen fogderier) 
(Rev. 19. jan. 2005)

6. Hordaland (Søndre Bergenhus)*

Sunnhordland fogderi
Hardanger fogderi
Nordhordland fogderi
Voss  
(ny 19. juni 2000)

7. Møre og Romsdal * (Romsdal)

Sunnmøre fogderi
(Rev. 19. jan. 2005)
Romsdal fogderi *
(Rev. 19. jan. 2005)
Nordmøre fogderi *
(Ny 7. febr. 2005)

8. Nord-Trøndelag * (Nordre Trondhjem)

Stjørdal og Verdal fogderi
(rev. 19. jan. 2005)
Inderøy fogderi
(rev. 29. april 2002)
Namdalen fogderi

9. Nordland *

Helgeland (Nordre og Søndre Helgeland fogderier)
(Rev. 19. jan. 2005)
Salten fogderi
(Rev. 25. nov. 2004)
Lofoten og Vesterålen fogderi
(Rev. 14. jan. 2005)

10. Oppland (Kristians)

Hadeland og Land fogderi  
(rev. 18. febr. 2005)
Toten fogderi  
(rev. 27. okt. 2004)
Valdres fogderi  
(rev. 5. aug. 2003)
Gudbrandsdalen (Nordre og Søndre Gudbrandsdalen fogderier)
(rev. 25. nov. 2004)

11. Rogaland (Stavanger) *

Jæren og Dalane fogderi  *
(ny 12. sept. 2002)
Ryfylke fogderi *

12. Sogn og Fjordane * (Nordre Bergenhus)

Sogn fogderi
(Rev. 23.11.2004)
Sunnfjord fogderi
(ny 23.11.2004)
Nordfjord fogderi  
(rev. 02.08.2000)

13. Svalbard

(intet)

14. Sør-Trøndelag * (Søndre Trondhjem)

Orkdal fogderi  *
(Rev. 21. des. 2004)
Gauldal fogderi  *
(rev. 19. jan. 2005)
Strinda og Selbu fogderi
Fosen fogderi

15. Telemark (Bratsberg)*

Bamble fogderi
(rev. 22. okt. 2002)
Nedre Telemarken fogderi *
(rev. 15. aug. 2003)
Øvre Telemarken fogderi
(rev. 16. jan. 2003)

16. Troms (rev. 24. nov. 2004) *

17. Vest-Agder (Lister og Mandal) *

Mandal fogderi  
(ny 2.08.2000, rev. 2.10.2002)
Lister fogderi
(rev. 26. aug. 2004)

18. Vestfold (Jarlsberg og Larvik) *

Larvik grevskap  
(ny 12. mars 2003)
Jarlsberg grevskap  
(rev. 18. mars 2003)

19. Østfold (Smålenene) *

Idd og Marker fogderi  
(rev. 7. juni 2005)
Moss og Tune fogderi  
(rev. 25. nov. 2003)
Rakkestad fogderi
(rev. 20. okt. 2005)

 

b. gamle norske landskaper

 

1. Båhuslen *

(ny 18. juni 2003)

2. Jemtland og Herjedalen

(intet)

 

C. øvrige norden

1. Danmark *

(rev. 11. Feb  2007)

2. Finland

3. Færøyene

4. Island

5. Sverige

(REV. 14. jan. 2005)

 

D. Gamle dansk-norske landskaper & øvrige nord-Europa

1. Holland *

(rev. 16. des. 2003)

2. Holstein *

(ny 12. sept. 2002, rev. 8. okt. 2003)

3. Russland *

(Ny 7. jan. 2004)

4. Tyskland *

(rev. 21. april 2005)
 

 

Norsk Slektshistorisk Forening | Robert Chr. H. Skogly
29. november 2005


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005