| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Hyllingene

Opprettett:
13.12.2010

Siste oppdatering:
15.12.2010

 

 

 

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

- TILLEGGSKOMMENTARER

 
 

Når det om en tid lanseres oppdatert nettsted for NSF, kommer det et eget område for oppdateringer og tillegg til Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610.

I mellomtiden kan bidragsytere sende epost til webredaksjon@genealogi.no, så skal det fortløpende legges inn av redaksjonen og senere innarbeides i det nye nettstedet.

Hovedreferansene viser til brevnummeret - se oversikt s. 89-90 og s. 251-252 i boken, og aktuell oppføring i plansjeverket. Bruk samme mal på informasjon du sender oss.

Bilder/skisser:
Vi vil svært gjerne ha bilder og skisser av seglene - men vi er nødt til å følge noen kjøreregler for å være sikre på at det rettighetsmessige er på plass. Har du selv tegnet av seglet eller bumerket etter en skisse eller et bilde, kan det uten problem publiseres her. Er det en kopi fra en annen publikasjon eller et fotografi tatt av andre enn deg selv, må vi dessverre avvente publisering til tillatelse foreligger, eller til du får tegnet det av selv. Vi ber om forståelse for det.

Kommentarer fra Lisbeth Løchen, 15. desember 2010:

1610

308. Råde, segl nr 9 (10).
Det står Ingemund Sørby, men dette må være seglet til Velgjur Aker. Han hadde samme segl med V A og femtakket stjerne på RA-diplom 14. okt. 1592. Reyer Aker hadde i 1640 (RA-diplom 22. juni 1640) også en femtakket stjerne, og det så ut til å stå Rear Vardjurson rundt bumerket i seglet.
(Jeg har foreløpig ikke foto av disse seglene, så dette er fra mine notater).
Segl nr. 5 og 10 (9)
Seglene er identiske med initialene B O. Her står det Bjert Åkeberg på segl nr. 5 og Bent Tasken på segl nr. 10.

Bent Eriksen Tasken hadde et annet segl i 1617, (RA-diplom 10.feb.1617), med initialer B E. Bumerket der er ganske likt segl nr. 5 og 10, men er ikke identisk. Jeg har foto tatt av Riksarkivet, som jeg vedlegger (foreløpig ikke publisert her, se over - red.anm.). Bent Tasken nevnes i lensregnskap m.v. fra 1593 til ca. 1622. Ut fra dette antas det at segl nr. 5 og 10 tilhørte Bjert Åkeberg.

Kommentarer fra Svein Arnolf Bjørndal, 13. desember 2010:

1591

122. Gausdal, segl 12, Gunnar Aulstad GO. Han er vel tidligere antatt å være identisk med Gunnar Amundsson på nordre Aulstad i V. Gausdal. "O" må i så fall her stå for "Ommundsen". Han er igjen antatt å være sønn av Amund Ottarsson Aulstad, nevnt 1552 (DN XV nr. 612) og i 1559.

134. Sigdal
Segl 1, Herbrand Hallvordsson. Han bodde på Haugan.
Segl 2, Aslak Knutsson. Han bodde på Blekaberg.
Segl 3, Gard Torbjørnsson. Han bodde på Albjørk.
Segl 4, Reiar Klemetsson. Han bodde på Hoffar, sønn av Klemet Amundsson og Liv Geirmundsdotter på Hoffar.
Segl 6, Reiar Matsson. Han bodde på søndre Støvern.
Segl 8, Kjetil Reiarsson. Han bodde på nordre Støvern, sønn av nr. 4.
Kommentar til appendikset, Sigdal: Biørn Solim må være Bjørn på Sole i Eggedal, da det i flg. gårdshistorien for Sigdal/Eggedal ikke synes å ha vært noen Bjørn på Solum i Sigdal på den tiden. Han het Bjørn Eivindsson. På Solum i Sigdal bodde kanskje Torger Solim?

135. Modum, segl 1, Nerid Sebjørnsson. Han bodde på Hovland.

1610

345. Gausdal, segl 10, Brynjulv Synstbø. Kommentar til appendikset. Jeg har kommet til at Brynjulv bodde på Sørbø, som er en gård som har gått inn i Aulestad i Østre Gausdal.

I 1655-56 var det en sak vedr. Lunde i Gausdal og gårder som hørte under den. Da ble stevnet tre brødre: Oluf Sørbø, Guttorm Brandslien (Otterslien) og Siver "Murethopen". De provet at deres far BRYNILD SØRBØ brukte huden i Grimstad, men ett år etter at Nils Christensen kom til Lunde, mistet de bruken av Grimstad. - Ole Sørbø bodde på gården ennå i 1657, men innen 1665 var Mads Olsen blitt bruker. Han var 28 år og trolig Oles sønn. Ole Sørbø kan godt være den Ole Brynildsen i Gausdal i 1649, for jeg tror ikke det fantes flere enn én mann ved navn Brynild i Gausdal tidlig på 1600-tallet (Brynild Sørbø), og navnet var ikke i bruk der i 1665-66 heller. I Stattholderarkivet DX. Ymse pakkesaker 13 finnes et dokument fra Gausdal om å svare landskyld og tiendepenger, dat. 13/10 1648. Der nevnes som en av lagrettemennene Ole (O.B.) Sørbøe. Guttorm Ottersli bodde som kårmann og 80 år på gården i 1665-66, sammen med sønnen Erland Guttormsen 30 år.

Brønild Bøe eide i 1615 og 1624 1 hud 11 skinn i Bø (Sørbø, gården var på i alt 2 huder), dessuten 3 skinn i "Skougsrud paa Biørge", kanskje menes Skumsrud i Biri. Brynilds sønn Ole eide i 1647 intet i Sørbø. Det var Appelone Lunde som rådde bygselen over hele gården. Bynild kalles "Søndstbøø" i 1610, men det er lite trolig at han eller sønnen Ole noen sinne bodde på Sønstebø, for der bodde Reier i 1647, og dessuten lå de ovennevnte gårder Grimstad og Brandslien like i nærheten av Sørbø, men derimot slett ikke av Sønstebø, som ligger i Vestre Gausdal.

"Synnøv Hage eller Synnøff Hauge provet at have tjent afgagne Brynild Sørbøe udi hendes unge Dage og gjætede for dem udi Sjøsæteren, hvorhelst han havde sin Sæter al hans Alder og aldrig hørt nogen af Ringeboe, som derpaa anket eller paatalede. Do. 1649. Provede." (Fra Hans Kraabøls bok, s. 172, vedr. strid om seterrettigheter mellom gausdølene og ringebuene).


 

 

 

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005