| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
NSF

Sist ajourført:
04.06.2010

 

Norsk Slektshistorisk Forening

Adresse:
Norsk Slektshistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2 B
0157 Oslo

Hjemmesider:
www.genealogi.no

E-post:
kontor@genealogi.no

Telefon:
(+47) 22 33 30 30

Konto:
0532.19.80424

 

 

NORSK SLEKTSHISTORISK FORENING

Norsk Slektshistorisk Forening
(The Norwegian Genealogical Society)
Stiftet 1926

Sekretariat, adresser, styret m.v.

Foreningens styre:  

Rune Nedrud (formann), Stjerneblokkveien 7, 1083 OSLO, e-post: leder@genealogi.no; tel 41 51 91 29.
Håvard Blom (nestformann), Colbjørnsensgt. 11, 0256 Oslo, e-post: nestleder@genealogi.no.
Elin Galtung Lihaug, Fallanvn. 30 B, Seksjon 59, 0495 Oslo, e-post:
elin.lihaug@getmail.no, tel 21 92 06 78.
Jan Myhrvold, Tømmervegen 2, 2022 Gjerdrum, e-post:
jan@fennia.nu; tel 977 07 604
Vibeke Sveaas, Askevn. 2, 0276 Oslo, tel 22 55 44 19 / 908 67 724, e-post:
vibeksv@online.no

Varamedlemmer
Dag T. Hoelseth, Filerveien 3, 0684 Oslo, tel. 21 39 05 27 / 930 35 178, e-post dagtho@yahoo.com, Morten Rasch, e-post mjoerras@online.no, Kari Thingvold, e-post kari.thingvold@gmail.com

Sekretariat: Sekretariatets postadresse, besøksadresse og telefon- og faksnummer er som for Norsk Slektshistorisk Forening (se t.v.). Besøk utenom åpningstiden avtales med sekretæren. Alle henvendelser angående Genealogen, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og andre publikasjoner bes sendt under denne postadressen.

Valgkomitéen i NSF blir valgt av årsmøtet og fungerer frem til det følgende årsmøtet. Forslag til valgkomitéen og endringsforslag til lovene kan innsendes skriftlig til Norsk Slektshistorisk Forenings adresse. Valgkomité valgt på årsmøtet 2009 er Terje Pettersen-Dahl, formann, Tore H. Vigerust og Kristian Hunskaar.

Redaksjon for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift: Redaktører Klaus Johan Myrvoll, Middelthunsgate 11, 0368 Oslo, e-post klaus@dagogtid.no, Kristian Hunskaar, Nonnegata 15, 0656 Oslo, e-post: khuns@online.no.

Redaksjon for Genealogen: Redaktør Are S. Gustavsen, e-post genealogen@genealogi.no. Redaksjonsmedlem: Jan Myhrvold.

Redaksjon for hjemmesidene: Redaktør Carsten Berg Høgenhoff, Johan Castbergs vei 54, 0673 Oslo, e-post: webredaksjon@genealogi.no.

Ordningen med distriktsrepresentanter for Norsk Slektshistorisk Forening opphørte i oktober 2007.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005