K [Killi - Klebo]

[oversikt] [forrige] [neste]

Killi Per 11: 336
Killingstad Fredrik Christenss. 10: 255, 11: 372
Kinberg Johan Oluf, garver 20: 201
Kinberg Maren Marie, g.m. Schulz 20: 201
Kinch Abigael 15: 361
Kinch Henrich 16: 160
Kinch Peder, prest 15: 361
Kinck Abigael 26: 220
Kinck Hans E. 28: 203
Kinck Hans Peter 2: 73
Kinck Johanna, g.m. Juell 4: 176
Kinck Lars Pederss. 4: 176
Kinck Maren 27: 19, 21, 22, 28
Kinck Maria Margrethe 31: 472
Kinck Peder 26: 220, 27: 19, 20, 21, 22
Kinck Peder, prest 7: 228, 18: 133
Kinck Søren 27: 19, 20, 21
Kinck Søren Pederss. 4: 200
Kinck Thomas Thomass. 22: 69
Kinckedt Abraham 25: 169
Kinde Knut Nilss. 7: 75
Kinde Peder Nilss. 7: 75
Kindem Lars 31: 67
Kinder Astrid 27: 93
Kindius Andreas Peter 24: 183
Kindt Anna Christensd. 24: 208
Kindt Anna Christine 24: 208
Kindt Anna Hartmannsd., g.m. Praem 24: 206, 214
Kindt Anna Maria 24: 206
Kindt Anne Elisabeth 24: 215
Kindt Anne Kristine 24: 208
Kindt Anne Mathea Praem 24: 215
Kindt Asmus 24: 186f.
Kindt Barbara Dorothea, g.m. Bach 24: 208
Kindt Barbro Johansd. 24: 208
Kindt Christian 31: 3
Kindt Christian Hammer 24: 215
Kindt Christian Rasmuss., fellbereder 24: 193f., 196f, 207f, 213
Kindt Christian Sommer, overlege 24: 183
Kindt Christian Sommer, tollinspektør 24: 206f., 214f.
Kindt Christian, fellbereder 24: 202
Kindt Christiane Sophie 24: 206
Kindt Christine Gotfredsd. 24: 187
Kindt Christine Gotfredsd., g.m. Ritter 24: 186f.
Kindt Christine Sophie Rasmusd. 24: 193f.
Kindt Christine Sophie, g.m. Diderich 24: 209
Kindt Christopher 24: 194, 200
Kindt Christopher Gotfredss. 24: 187, 199f.
Kindt Christopher Sommer 24: 206
Kindt Christopher, hattemaker 24: 200
Kindt Claus Hartman 24: 215
Kindt Eddel Sophia 24: 215
Kindt Elisabeth Faye 24: 215
Kindt Erasmus Christianss. 24: 208
Kindt Erasmus Sommer 24: 207
Kindt Gotfred 24: 203
Kindt Gotfred Rasmuss. 24: 184f.
Kindt Gullik Rasmuss. 24: 193f., 197
Kindt Hartman Rasmuss., fellbereder 24: 206f, 214
Kindt Hartmann 24: 200
Kindt Johan Peter 24: 208
Kindt Johannes 24: 193
Kindt Johannes Rasmuss. 24: 189
Kindt Kirstine Gotfredsd., g.m. Ritter 24: 200, 208, 213
Kindt Malene Gotfredsd., g.m. 1) Hübert, g.m. 2) Pilhof 24: 187, 197, 208f., 216
Kindt Maren Gotfredsd. (Godtfriedsd) 24: 187, 198, 36: 96
Kindt Marthe Kirstine 24: 208
Kindt Mathes 24: 183
Kindt Paulus Andreas 24: 184
Kindt Peder Rasmuss. 2: 73
Kindt Peter Jørgen 24: 215
Kindt Peter Rasmuss., hårskjærer 24: 193f.., 197, 208f.
Kindt Rasmus Christianss. 24: 208
Kindt Rasmus Rasmuss. 24: 184, 189f., 206
Kindt slekten 24: 183
Kinebe Maren, g.m. Heitman 5: 149
Kingestad Peder i 18: 145
Kingling Carolus, kapt. 9: 386
Kingo Thomas 14: 137, 15: 250, 258, 28: 410
Kingsbach Jan Janss. 30: 47, 50, 52
Kingaa Karen Andersd. Jenss., g.m. Zimmermann 5: 177
Kinnapel Anne Cathrine 28: 47
Kinnapel Bent Nielss. 28: 44, 47
Kinnapel Hans Jacobss. 28: 44
Kinnapel Jacob Hanss. 28: 44
Kinnapel Niels 28: 44
Kinnapel Niels (Winther) Jacobss. 28: 54
Kinnapel Niels Jacobss. 28: 44
Kinnapel Ole Martin 28: 61
Kinnear Annie Amelia 27: 111
Kintling Carl Jul., sakf. 12: 177
Kintling Henr., garver 12: 177
Kios Niels 20: 49
Kipper Agnete 30: 82
Kipper Anfind Jacobss. 10: 314
Kipper Erich 16: 134
Kipper Isach olss. 10: 313
Kipper Jon 16: 303
Kipper Karen 16: 314
Kipper Lars 16: 314
Kipper Laurids 29: 46
Kipper Lisbet 16: 314
Kipper Nils 16: 133
Kipper Ole 16: 133, 30: 82
Kipper Willum 16: 302
Kippers Malene 27: 301
Kirchemoe Johannes 15: 283
Kirchemoe Nils, prest paa Læsø 2: 198
Kirchhøf slekten 8: 193
Kirchner Joachim 28: 129
Kirckhoff Andr. Nic., prest 5: 283, 303
Kirckhoff Hans, justisråd 5: 283
Kirckhoff Johan, justisråd 5: 303
Kirkeby Birger 22: 44, 30: 271, 31: 86, 321, 32: 103, 107, 36: 162f.
Kirkeby Christen Anderss. 33: 358, 360
Kirkeby Ragnhild Andersd. 33: 360
Kirkeby Søren Amundss. 24: 100
Kirkebye Birger 25: 278
Kirkehole-ætten   36: 203
Kirkgaard Hans, kjøpm. 24: 266
Kirkgaard Louise Wilhelmine, g.m. Dahle 19: 180
Kirkskei Guru Olsd., g.m. Smit 18: 306
Kirsebom Daniel Danielss., kap. i Lund pr.gjeld. 32: 233
Kirsebom Daniel Jochumss., prest til Lund 20: 319f, 32: 232
Kirsebom Elisabeth Danielsd. 32: 228, 233
Kirsebom Frøchen, g.m. Kielland 11: 348
Kirsebom Jokum, gullsmed i Stavanger 32: 30
Kirsebom Jonas, prok. 11: 352
Kirsebom Kjeld Gabrielss. i Egersund 32: 234
Kirsebom slekten 21: 310
Kirsten g.m. Matss. 9: 359
Kirsten Søffren Jenss. Judes e. 33: 137
Kirsten(?) Anders Christensøn Krogs dtr., g.m. hr. Botle Jenss. 33: 358
Kirstine Anders Rasmusssens d. 33: 418
Kirstine Anne (* 1824), vognrn. Nils Hansens d. 32: 311
Kisbye Torben 30: 150
Kiss. Brynhild 15: 307
Kiss. Gudrun 15: 307
Kisse vaktmester 25: 109
Kistmager Hans Enevoldss. 5: 334
Kitelsd. Sara, g.m. Holm 20: 209
Kitelss. se også Kidelss.  
Kitss. Fredrick 30: 104
Kittelsd. Kari, g.m. Men 18: 264
Kittelsland Ole T. 23: 45
Kittelss. Torgeir 31: 444
Kittelstad Ole 13: 264
Kittilss. Hallvord 34: 281
Kittilss. Ingolf Calmer Hein 22: 139, 240
Kiær se også Kier, Kjær  
Kiær Anders Nicolai 26: 96
Kiær Christen, prest 7: 229
Kiær F. 21: 87
Kiær F.C. 29: 364
Kiær H. F. 22: 252
Kiær Jakob, lensm. 36: 54
Kiær Lisbeth 26: 161
Kiær (Kier) Lisbeth Iversd. 25: 180, 28: 44
Kiærland Lars 22: 245f, 256, 23: 70
Kiærstad Christen Rasmuss. 14: 92
Kiævert Jacobia 8: 219
Kiævert Jens 8: 219
Kiævert Johanne Maria, g.m. Plate 8: 218 f.
Kiøbing Abigael Benedicta 36: 303
Kiøbing Anders Hanss. 36: 303
Kiøbing Andrea Dorothea 36: 303
Kiøbing Hans 36: 303
Kiøbing Hans, løytnant 4: 57
Kiøbing Peter Andreas 36: 303
Kiølmer Andreas, prest 5: 285
Kiølmer Anna Catharina (Katarina) 3: 17, 5: 285
Kiølmer Jacob Anderss. 3: 17
Kiølseth Ane Elisabeth, g.m. Pareli 18: 157
Kiølseth Berger, kjøpm. 18: 157
Kiønin Henricha 13: 49
Kiønning Agnete Marie, Didrik Christian, Jens Taftberg, Karen, Michael, Susanne Elisabeth (alle) 29: 200
Kiørboe Jensine 36: 133
Kiørevigen Peder 19: 126
Kjeempe Christiane g Grønbæk 25: 25
Kjekstad, Kjegstad Aslak 30: 31, 37
Kjekstad, Kjegstad Even 25: 133
Kjekstad, Kjegstad Gulbrand 25: 133
Kjekstad, Kjegstad Jørgen 30: 37
Kjekstad, Kjegstad Ola Pederss. 4: 67, 72, 10: 19
Kjekstad, Kjegstad Peder 25: 133
Kjekstad, Kjegstad Trond Olss. 25: 133
Kjekstad, Kjegstad Aarsille Evensd. 27: 235
Kjeldal H. D., res. kap. 20: 237
Kjeldberg Andreas Hanss., prest 5: 125
Kjeldberg Hans Nielss., landm. 5: 125
Kjeldbergss. Ole 16: 291
Kjelderup Susanne, g.m. Suertz 12: 147
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Abraham Rasmuss. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Alexandra 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Amalie Caroline 25: 28
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anders Christenss. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anders Kjeldss. 25: 14
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anders Petterss. 25: 36-37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anders Saxess. 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Amalie 25: 28
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Cathrine 25: 14
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Elisabeth 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Kirsten Andersd. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Kirsten Johnsd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Lisabeth Olsd. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Lucia 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Lucia Christensd. 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Lucia Jensd. 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Lucia Olsd. 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Margrethe Jensd. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Margrethe Johannesd. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Margrethe Olsd. 25: 16
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Margrethe Pedersd. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Marie Henriksd. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Pedersd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anne Rasmusd. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Anton Martinus 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Antona Eline 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Arnoldus von Westen Sylow 25: 29
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Astri 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Augusta Sofie 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berit Christensd. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berit Lucia Andersd. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berit Lucia Hansd. 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berit Lucia Jacobsd. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berit Olsd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Beritte Pedersd. 25: 34
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Bernt Edvard 25: 17
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Berthe Olsd. 25: 10
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Birgitte Marie Bredahl 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Brynhild Marie Olsd. 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Brynhild Rasmusd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Carl 31: 83, 346
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Carl Andreas 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Carl Henry 25: 28
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Caroline Fredrikke 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Charles Bernhard 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Christen Olss. 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Clara 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Cornelius Nilss. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) David Johanss. 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Einar 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Einar Kristian 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Elen Fastesd. 25: 31
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Elen Kjeldsd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Elen Pedersd. 25: 47
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Eline Louise 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Eline Olesd. 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Emil Theodor 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Emma Christine 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Endriette 25: 17
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Faste Anderss. 25: 14
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Faste Olss. 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Faste Pederss. 25: 15-41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Faste Saxess. 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Frances 25: 28
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Fridthjof Ragnvald 25: 31
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gea Birgitte Olsd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gisela Johanne Eline 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gjertrud Christensd. 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gjertrud Olsd. 25: 24-33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gudrun Fredrikke 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gunhild Pedersd. 25: 39
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Gustav Adolph 25: 31
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hans Christenss. 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hans Ingvard 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hans Jonss. 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hans Morten Jonss. 25: 37-42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hans Pederss. 25: 39
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Harald 25: 18-28-39
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Harriet Elisabeth 25: 29
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Hendrich Christoffer 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Henrik Jenss. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ildri Anderd. 25: 14
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ildri Pedersd. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ingeborg Fastesd. 25: 20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ingeborg Lorentzd. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ingeborg Olsd. 25: 47
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ingebrigt Hans-Mortenss. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ingerid Hans-Mortenss. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ivara Elise 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Iver Johanness. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Iver Olss. 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jacob Anderss. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jacob Andreas 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jacob Johnss. 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Fastess. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Hanss. 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Henrikss. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Jenss. 25: 36-37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Johanness. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Kjeldss. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Olss. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jens Pederss. 25: 34-40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johan Andreas 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johan Christenss. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johan Ludvig 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johan Peter 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johan Reinert 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johanne Fastesd. 25: 20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johanne Hendrichsd. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johanne Jensd. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johanne Olsd. 25: 16-42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johanne Pedersd. 25: 36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johannes Jenss. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johannes Johnss. 25: 41-42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Johannes Nilss. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) John Hans-Mortenss. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) John Jacobss. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) John Johanness. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) John Olss. 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) John Rasmuss. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jon Johanness. 25: 16-42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Jon Olss. 25: 25-26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Julie Fransiska 25: 23
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karen Lucia Andersd. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karen Margrethe 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karen Mathiasd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karen Olsd. 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karen Pedersd. 25: 32-36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Karl Bernhard 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kirsten Henriksd. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kirsten Johannesd. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kirsten Johnsd. 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kirsten Pedersd. 25: 47
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kjeld Pederss. 25: 14-33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Knud Marius 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Knut Henrikss. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Kristian Saxe 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lars Olss. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lena 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lisbeth Pedersd. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lisbeth Sophia Andersd. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lisbeth Sophie Christensd. 25: 23
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lorentz Kjeldss. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lorentz Pederss. 25: 43
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lucia Fastesd. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lucia Olsd. 25: 15
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lucia Pedersd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Lucia Rasmusd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ludvig 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Magda Charlotte 25: 23
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Magnus 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Malene Johnsd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Maren Kristine Jonsd. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Maren Lydia 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Margrethe Fastesd. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Margrethe Hansd. 25: 38
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Maria Elisabeth 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Maria Magdalena 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marianne Fredrikke 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marit Christensd. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marit Fastesd. 25: 31
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marit Jensd. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marit Pedersd. 25: 26-36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marit Rasmusd. 25: 30
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marith Kjeldsd. 25: 40
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Marthe Margrethe Henriksd. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Martin Andreas 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Martin Olaus 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Martinus 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Mathias Fastess. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Mathias Pederss. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Mathias Severin 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Mette Jendine Bredal 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Morten Olss. 25: 16
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nicolai Andreas 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nils Johanness. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nils Olss. 25: 17-20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nils Petterss. 25: 17
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nils Saxess. 25: 17
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Nils Stockfleth Schultz 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Olaf Sofus 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Olava Johannesd. 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Olava Jonsd. 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Olava Olsd. 25: 24-46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Anderss. 25: 14
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Andreas Olss. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Birger Jacobss. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Christenss. 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Christopherss. 25: 34
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Fastess. 25: 15-20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Johnss. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Lauritss. 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Mathias 25: 23
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Nicolay 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Nilss. 25: 20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Olss. 25: 16-21-24-33-45-46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Pederss. (Petterss) 25: 32, 33, 36, 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Saxess. 25: 15-25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Ole Teodor 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Olga 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Oluf Fredrik 25: 17-18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Otto Edvard 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Paul Amandus 25: 2
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Paul Julius 25: 46
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Paula Elisabeth 25: 22
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Anderss. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Carstenss. 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Edvard 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Fastess. 25: 31
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Henrikss. 25: 41
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Jenss. 25: 34--35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Kjeldss. 25: 33
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Lorentzen 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Nilss. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Olss. 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Pederss. 25: 32-36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peder Petterss. 25: 36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peter Edvard 25: 45
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peter Edvard Carstenss. 25: 44
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Peter, apoth. 4: 336
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Petra Caroline 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Petra Lucia Andersd. 25: 35
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Petra Marie Olsd. 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Petronelle 25: 36
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Petter Pederss. 25: 32
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Rasmus Flor 25: 28
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Rasmus Pederss. 25: 27
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Samuel Severin 25: 18
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Saxe Nilss. 25: 21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Saxe Olss. 25: 15-16-21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Sigrid Olsd. 25: 16
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Sigvard Rolf 25: 26
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siren 25: 17
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siren Kristine Johannesd. 25: 42
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siri Fastesd. 25: 20
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siri Lucia Olsd. 25: 24
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siri Olsd. 25: 16-21
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Siri Saxesd. 25: 19
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Sverdrup Chr M 25: 25
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Thomas Christenss. 25: 37
Kjeldsberg/(Kjelsberg) Thomas Pederss. 25: 32
Kjeldstadli Knut 29: 203
Kjelgaard Johannes Peder Enerss. 31: 86
Kjelholdt-Guttormss. Egil 29: 83
Kjell (n. 1602), prest på Inderøy 32: 315
Kjell Birgitte Kamps halvbror 33: 58, 36: 67-71
Kjell på Ørmen 35: 187
Kjellberg Reidar 21: 180, 352, 35: 157
Kjeller Arne 36: 179
Kjeller Einar Isakss. i Skedsmo 36: 170
Kjeller Erik Isakss. i Skedsmo 36: 170
Kjeller Isak Ivarss. i Skedsmo 36: 169, 177
Kjeller Jørn Isakss. i Skedsmo 36: 170
Kjeller Kristoffer Kristofferss. i Skedsmo 36: 177,179
Kjeller Mari Morrisd. i Skedsmo 36: 170, 177
Kjeller Ragn(h)ild Kristoffersd. 36: 176f.
Kjellingmule se Kjællingmule  
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Anne 20: 320
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Anne, g.m. Brant 10: 255 f.
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Birgitte, til Tjerne 3: 154
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Brynhild 19: 302
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Karen 20: 320, 33: 366
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Karen, Heerfordt 18: 43
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Liv 31: 409, 439
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Marit (Maritte) 16: 134, 136, 26: 2
Kjellsd., Kieldsd. Kjeldsd. Maritte, g.m. Bjørentss. 23: 223
Kjellsd., Kieldsd., Kjeldsd. Anne 31: 48, 54
Kjellsd., Kieldsd., Kjeldsd. Birgitte, g.m. Grinder 9: 91, 98 f.
Kjellsd., Kieldsd., Kjeldsd. Elin 13: 25
Kjellsd., Kieldsd., Kjeldsd. Ingeborg Maria 33: 418
Kjellsd., Kieldsd., Kjeldsd. Jøran, g.m. Grinder 9: 98 f.
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Anders 27: 158, 344, 345, 347, 30: 196, 33: 366, 367, 418
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Anders, skomaker 5: 81
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Anna, g.m. Dürendahl 5: 110
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Christen 13: 173, 175
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Hans 13: 175, 29: 233f.
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Hans, prest 19: 253 f., 299
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Hans, skipsf. 5: 325
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Iver 27: 293
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Johan, prest 19: 299-306
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Jon 10: 302 f., 305, 13: 24 14: 143, 16: 116, 315
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Lauritz 16: 336
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Michael 10: 320, 26: 318
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Nils i Utgård 36: 68f, 71
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Ole 24: 29, 45, 55
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Oluf 27: 299
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Peder 27: 158, 347
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Poul (Poffuel) 10: 302, 16: 116
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Søren 10: 52
Kjellss., Kieldss., Kjeldss. Torgeir 31: 405f., 408, 410, 412f.
Kjelsberg Karl Fredrik 31: 346
Kjelsberg Peder Pederss. 36: 124
Kjelsbøl Anne Kristensd. (1827-ca. 1917) 33: 253
Kjelstrup Birgitte Elisabeth, g.m. Anderss. 21: 148
Kjelstrup J. F., prest 2: 269
Kjelstrup Jeremias 2: 73
Kjelstrup K. 26: 216-269, 28: 314
Kjelstrup K. O. M. 25: 48
Kjelstrup Karl 26: 263-317
Kjelstrup Yngvar 36: 277
Kjemler Vibeke 27: 88
Kjempenes Anders Olss. 28: 223
Kjennerud Engelbret Knutss. 32: 439
Kjennerud Hans Konrad, skolebestyrer. 32: 439
Kjennerud Knut Anderss. 32: 439
Kjennsmo (Kjensmo) Halvard 23: 327, 31: 77
Kjensli Oskar 31: 345
Kjeppstad Amund 32: 329 {10}
Kjerland Jon Gjertss. 32: 151 f.
Kjerran Otter 7: 217
Kjerschow Caroline Sophie Erastine 34: 240
Kjerschow Peder Christian Hersleb 34: 240
Kjerschow prest 20: 81
Kjerschow slekten 22: 293, 34: 240
Kjerstad Berit Johnsd. 29: 189
Kjerstein Andres H. 29: 214
Kjetil hauld 23: 22
Kjetil raum 23: 21f, 25
Kjetilss. Jon 28: 279f, 35: 427
Kjetland Birger 28: 420
Kjetlien Lars 13: 325
Kjetlien Marthe 13: 325
Kjetlien Ole 13: 325
Kjetlien Simen 13: 325
Kjeverud Goro Thuresd., g.m. Berg 20: 172
Kjeverud Siffuer Rolfss. 20: 172
Kjeverud Thure Siffuerss. 20: 172
Kjevig Ole, mekaniker 33: 216
Kjos Anders Jacobss., kbm. 5: 86
Kjos Andr. J. 16: 372
Kjos Anne Einarsd. i Ullensaker 36: 172
Kjos Anstein 19: 149
Kjos Emilie Marie, g.m. Hanss. 5: 86
Kjos Gudbrand Nilss. 33: 310
Kjos Hans Olss. i Skedsmo 36: 172
Kjos Ola Olss. i Ullensaker 36: 172
Kjos Peter, kbm. 5: 86
Kjos Sissel Einarsd. i Ullensaker 36: 172
Kjos Ætten, i Oddernes 19: 149
Kjul Tosten i Skedsmo 36: 175
Kjællingmule   1: 350, 5: 201
Kjællingmule Brynhil T. 31: 462
Kjællingmule Ingeborg 31: 462
Kjællingmule Torleif 31: 276, 462
Kjællingmule vaaben 3: 292
Kjær se også Kier, Kiær  
Kjær Inger 25: 345
Kjær Maggen f. Dons 11: 69
Kjær N. 28: 278, 289
Kjær Nils 28: 358
Kjær slekten 20: 372f.
Kjærheim Steinar 22: 236, 28: 334
Kjærlingmule se Kjællingmule  
Kjærstad Eiven Erikss. i Gjerdrum 36: 168
Kjærstad Hans 12: 259
Kjærteminde (Kjerteminde) Hans Sørenss., prest 3: 43
Kjærulf se Kierulf  
Kjæsarud Olga 27: 93
Kjæstad Ole S. 13: 263
Kjøbenhavn Jens 28: 374
Kjøbstad Benjamin Angell 22: 93
Kjøbstad Casper Hanss. 22: 92f.
Kjøbstad Hanna Margrethe 22: 93
Kjøbstad Hans With 22: 91f.
Kjøbstad Johanne Andrea, g.m. Jenss. 22: 92
Kjøbstad Lyder 22: 93
Kjøbstad Maren Pernille, g.m. Jenss. 22: 91f.
Kjøbstad Mette-Sophie 22: 92
Kjøbstad Ole Johan Hanss., skipper 22: 92
Kjøbstad Peder Tostrup 22: 92f.
Kjøbstad Per Hanss., gårdbr., høvedsm. 22: 91
Kjøglan Anne 16: 186
Kjølen Arne Arness. 9: 97
Kjølholdt Gudbrand 36: 70
Kjølholdt Lars 36: 70
Kjølle Marie, g.m. K 25: 43
Kjølner Dorothea 30: 106
Kjølner Henriette 1: 317
Kjølner Jacob 27: 296
Kjølstad Svend 18: 67
Kjølaas Sivert Erichss. 30: 77
Kjønig høyesterettsass. 23: 97
Kjønig sor.skr. 23: 107
Kjønnikss. Hans 29: 367
Kjønnikss. Kjønnik Nils 29: 376
Kjønnikss. Nils 29: 367
Kjønning Iver B., sjøm. 8: 285, 288
Kjønning Jacob, skredder 8: 285, 287 f.
Kjørbo(e) Andreas Fredr., Chria., herrnh. 5: 77
Kjørbo(e) Johanne Wilhelm. Chr.ia, herrnh. 5: 77
Kjørbo(e) Martha, Chr.ia, herrnh. 5: 77
Kjørboe Bille, stiftamtm. 19: 15
Kjørboe inspektør 22: 6
Kjørboe sor.skr. 19: 89 f.
Kjørholt Arne Assulfss. 17: 318
Kjørholt Assulf 17: 318
Kjørholt Gudbrand Assulfss. 17: 318
Kjørholt Gunhild 13: 167
Kjørholt Gunhild Jørgensd., g.m. Lerstang 21: 157
Kjørholt Gunild Assulfsd. 17: 318
Kjørholt Jørgen 13: 167
Kjørlaug Knut Åmundss. i Marifjøra skipreide 36: 255
Kjørning Ingeborg Prosd. 1: 187
Kjøs Nils Karlsen 33: 310
Kjøsnes Agate 13: 402
Kjøsnes Peder 13: 402
Kjøsnes Rasmus 13: 402
Kjøsnes Tolf 13: 402
Kjøstel Anderss. Viste 32: 388
Kjøstel Klauss. Viste 32: 343, 348
Kjøstelss. Tolv (Viste) 32: 347, 348
Kjøsterud Kristoffer Pålss. 36: 38f.
Kjøtten Ingeborg Christophersd., g.m. Hanning 9: 191
Kjøtterø Knud Nielss. 25: 31
Klakken Thomas Isachss. 29: 282, 288
Klangund Adam Villumss., prest 10: 211
Klangund Wellam Adamss., prest 10: 202
Klangund Werner Adamss., prest 10: 207
Klarup kammerråd 24: 96
Klastrup Nils, kjøpm. 11: 290
Klastrup Petronelle, g.m. Gloger 11: 290
Klaumann Claus, prest 20: 341
Klaumann Maria, g.m. Mathiess. 20: 366
Klaus   18: 18
Klaus på Varlo 35: 391
Klaus til Stola [Strö s:n, Kållands h:d, Vg.], (Stolaätten) 32: 109
Klausd. Anne (Anna) 13: 228, 35: 179
Klausd. Engel 33: 135
Klauss. Glemb van Herlingen 29: 366
Klauss. Jørgen, lagmann 18: 122
Klauss. Kristian 30: 173f.
Klauss. Melkior (Holme), Fr.stad 32: 343
Klauss. Nils 34: 175
Klauss. Nils (Viste) 32: 343, 344, 346, 348
Klauss. Nils, (Stolaätten), (n. 1508-1529), svensk riksråd, 32: 109
Klauss. Per 35: 390, 398, 400f.., 407f.., 425f.
Klaveness Lars Aagess. 3: 55
Klaveness Paal 36: 268
Klaveness Thor 27: 170
Klaveness Aage Thorss. 3: 55
Klebo Cathrine 26: 71
Klebo Kari 26: 71

[oversikt] [forrige] [neste]