| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Nordgen

Sist ajourført:
12.10.2005

 

 

NORDISK GENEALOGISK SAMARBEIDSKOMITÉ 


NORDGEN


Tore H Vigerust
, Oslo 3. juli 1999.

 

Komitéen ble etablert i 1993 med deltagere fra Nordens slektsforskerorganisasjoner. Før den tid eksisterte det et både kontaktforum mellom de eldre slektsforskerforeningene samt et nydannet forum for dataforeningene, og disse besluttet derfor å forenes i en felleskomité.

Les mer om Komitéens historie, etablert 1993, men videreførte en komité som var virksom siden ca 1980.

Komitéen kaller seg for tiden ofte kun NORDGEN. Den har årlige møter og arrangerer ulike andre aktiviteter. Ved møtene blir de 10 deltagerorganisasjonene representert ved en eller flere utsndinger, som dels er hver forenings nordiske representant, formannen, der vedkommende ikke normalt er den nordiske kontaktpersonen, eller en av foreningens redaktører. Representantene har løpende kontakt ved e-post.

Her finner du Nordgens deltagerorganisasjoner

I dag organiserer komitéens deltagerorganisasjoner omlag 50.000 medlemmer. Medlemstallene er kraftig stigende.

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005