| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Genealogen

Sist ajourført:
08.11.2009

 

 

Indeks for Genealogen


Felles navneregister for 23 årganger av Genealogen - foreløpig versjon
i pdf-format

Registeret: pdf-format | søkbart register (kommer)


 

Indekseringsgruppe: Carsten Berg Høgenhoff, Agnete Schjønsby, John H. Aarønes, Kristian Hunskaar, Lars Ove Wangensteen, Thom Johansen, Tor Kvien og Tore Svenning.

Dette er en foreløpig versjon i pdf-format. Registeret omfatter drøye 16.000 poster fra NSF Medlemsblad 1987-95 og Genealogen 1996 t.o.m. hefte 2 2009, foreløpig med unntak av hefte 1 og 2 2004.

Den foreløpige pdf-versjonen er ikke korrekturlest, og poster er ikke i særlig grad slått sammen; dette arbeidet venter vi med til de manglende heftene er på plass. I mellomtiden håper vi medlemmer og andre kan dra nytte av registeret som det foreligger. Pdf-versjonen som ligger på nett nå vil bli byttet ut så snart den er oppdatert.

Foreningen har ikke anledning til å besvare spørsmål om individer i registeret, men artiklene kan bestilles i kopi fra NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus. Kontakt sekretariatet på epost kontor@genealogi.no. Du er selvfølgelig også velkommen til biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo - se mer om åpningstider osv her.

Carsten Berg Høgenhoff

8. mai 2009 / 5. november 2009

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005