| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
NSF

 

Tips oss om små og store nyhetslenker andre slektsforskere kan ha glede av.

Send e-post til webredaksjonen.

 

 

 

 DET TABLOIDE HJØRNET

DET TABLOIDE HJØRNET

Her finner du små og store nyheter og lenker slektsforskere kan ha glede av - noen med et smil, andre med nyttige tips og nyheter.

Småplukk
Lenker

Småplukk

BIND 3 AV BINDAL BYGDEBOK STOPPET
Det tredje bindet av Bindals bygdebok skulle etter planen ha blitt utgitt i år, men utgivelsen er stoppet. Det hele kommer av en uenighet mellom kommunen og bygdebokkomiteen på den ene sida og forfatteren på den andre sida. Kommunen og komiteen ønsker å få komme med innspill og forslag til endringer i manus – dette for å kvalitetssikre det hele og få til et kvalitetsløft sammenliknet med tidligere utgaver. Forfatteren er imidlertid av den oppfatning at arbeidet allerede er 100 % tilfredsstillende. Saken er for øyeblikket fastlåst. [Kilde: Namdalsavisa, 31. mai 2008.]

SISTE BIND AV NYE EIDSVOLL BYGDEBOK ER FORSINKET IGJEN
Eidsvoll kommune har allerede forlenget forfatter Simen Flyens engasjement når det gjelder å skrive tredje og siste bind av den nye bygdeboka for Eidsvoll, men boka er fremdeles ikke ferdig. Kommunen vegrer seg for å forlenge engasjementet, men ser samtidig at det er mye bortkastede penger dersom arbeidet med boka avsluttes. En mulig løsning er at forfatteren får et kontor til disposisjon og økonomisk kompensasjon på 200 000 kr., som først utbetales når bindet er ferdig. [Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad, 2. juni 2008.]

Bygdebokforfatter uten bredbånd: Nettavisen indre.no melder at bygdebokforfatter Frode Myrheim ikke får bredbånd til sitt nye arbeidssted på landlige Østre Nes utenfor Løken. Myrheim, som nylig tiltrådte stillingen som bygdebokforfatter for Aurskog-Høland, mener at dette er dårlig distriktspolitikk av Telenor. Les mer om dette og om det planlagte bygdebokverket på 5 bind: <http://www.indre.no/lokale_nyheter/article3439104.ece>. [2. april 2008; Are S. Gustavsen]

Ikke fødselsdager i bygdeboka: Rådmannen i Alvdal slutter seg til vurderingene til bygdeboknemnda, som sier nei til å ta med fødselsdatoer i den nye bygdeboka. Dette til tross for at historielaget Fredriks gave, med Annar Avlesen i spissen, har samlet mer enn 400 underskrifter for datoer. Forfatter Alf Eggset advarer mot merarbeidet som datoer vil bety. [Kilde: Arbeidets Rett, 27. februar 2008.]

Vil stoppe bygdebok for Imsland: Rådmannen i Imsland ber politikerne stoppe bygdebokarbeidet. Forfatter Beret Gullberg og medforfatter Tomas Finnvik kan dermed få sparken. Gullberg fikk lønn i seks år og skulle hatt bygdebøkene for Imsland, Vikedal og Sandeid klare for åtte år siden, men verken Gullberg eller Finnvik mottar lønn fra kommunen nå. Finnvik mener at Imsland-boka kan være trykkeklar i løpet av året, og et kompromiss kan være at Gullberg og Finnvik får fullføre denne – uten vederlag. Hva som vil skje med bøkene for Vikedal og Sandeid, er i det blå. [Kilde: Haugesunds Avis, 1. mars 2008.]

Bygdebok for Skorgen ferdig til jul: Forfatter Per Bjørn Ellingseter kommer ventelig til å ha manuskriptet til bygdeboka for Skorgen i Vestnes klart til jul. Det er usikkert når boka om Daugstad og Vike kommer fordi det ennå ikke er avklart hvem som får i oppgave å fullføre dette manuskripet. [Kilde: Romsdals Budstikke, 27. februar 2008.]

Vil forske på gamle Stavanger-familier: I forbindelse med Stavanger byhistorie skal Arne Solli ved Universitetet i Bergen skrive om familier og hushold i Stavanger mellom 1680 og 1815. Han har demografi og sosialhistorie i det førindustrielle samfunnet som sitt spesialfelt. Ved å studere datidas Stavanger-familier, mener han å kunne finne ut mye om hvordan byen fungerte. [Kilde: Stavanger Aftenblad, 1. mars 2008.]

Bygdeboknemnda for Hamnsund sogn skal samle inn opplysninger til den nye bygdeboka og er avhengig av hjelp fra bygdefolket. Forfatter Randi Ingunn Selnes begynte arbeidet med bosetningshistorie i november i fjor. Det er 35 år siden Ragnar Øvrelid skrev boka "Borgund og Giske band 4" om denne delen av Haram kommune, og mye har endret seg siden den tid. Mange savner ei bok om folket som bodde i sognet. (Haramsnytt 8. februar 2008.)

Folk i Vesterålen ønsker å ta tilbake samisk identitet
Lokalhistoriker Johan Borgos har i over 25 år vært interessert i Vesterålens samiske befolkning. I følge hans granskinger, er det mellom 6-8000 personer med samisk bakgrunn i regionen, melder NRK Sami Radio. Borgos opplever at situasjonen har endret seg for samer, slik at det nå er blitt "in" å være same. For en stund siden var Borgos tilstede på en ungdomsskole i  Vesterålen for å fortelle om samer. - I etterkant kom mange av ungdommene bort til lokalhistorikeren med lapper der de hadde skrevet navnene på besteforeldrene.- Ungdommene ba meg  finne ut om ikke de også var samer, sier Borgos. (NRK, 11/2-08.)

Bygdebokkomiteen i Sør-Elvdal er skuffet over at så få har besvart spørreskjemaene som har blitt sendt ut i forbindelse med det pågående bygdebokarbeidet. Enkelte har gitt uttrykk for at skjemaene er for kompliserte og vanskelige å fylle ut. Ny frist er satt til 15. desember 2008. (Østerdølen, 1/2-08.)

Sør-Østerdal Slektshistorielag vil mobilisere for å få fullført bygdeboka for Elverum. Arbeidet stanset i 2002, og kommunen har ingen planer om å fortsette. Sju bind kom ut i perioden 1983-2002, men Nordskogbygda, Sørskogbygda og Leiret gjenstår. Slektshistorielaget vil ta over arbeidet dersom det bevilges penger. (Østlendingen, 6/2-08.)

Bygdeboka Åsane – i fortid og nåtid av Frode Fyllingsnes har solgt over 2 600 eksemplarer, og det ligger an til at den må trykkes i nytt opplag. (Åsane Tidende, 1/2-08.)

Lenker

in [Adressa] NY VRI PÅ TVILSOMME SLEKTSTAVLER
in
[Aftenposten] TVILLINGER TIL 200
in
[Aftenposten] IKKE HELT SOM I DET GAMLE KRISTIANIA: MOHAMMAD OG THI VANLIGSTE NAVN I OSLO
in
[Aftenposten] KRISTIANIA, CHRISTIANIA, ELLER RETT OG SLETT BARE OSLO SENTRUM?
in
[Arkivverket] HÅVARD HEDDE: IKKJE FULLT SÅ VEN EIN KAR
in
[Aftenposten] TOTAL SELVINNSIKT
in
[abcnyheter.no] ANTIKVARIATENE FLYTTER UT PÅ NETTET
in
[abcnyheter.no] FANT FAMILIEN PÅ FACEBOOK ETTER 32 ÅR
in
[dagbladet.no] ALENE PÅ PRÆRIEN I "TRYSILSKURET" - unik bildeskatt fra den norske utvandringen til Amerika

in
[abcnyheter.no]
NORSK ETTERKOMMER ETTER MYTTERISTENE PÅ "BOUNTY"
in
[dagbladet.no] ETTERLYST: NORDMENN. SIST SETT: 1408
in
[abcnyheter.no] GENDISPONERT FOR DÅRLIG SELSKAP
in
[Aftenposten] HELT KONGE (OM USA VAR MONARKI)
in
[abcnyheter.no] LITT CELEBRITETS-
SLEKTSKAP IGJEN: PALIN & DIANA

in
[Aftenposten] OM MUS OG MENN
in
[VG NETT] NORDMENN SKAL TESTES FOR VIKINGBLOD
in
[abcnyheter.no] STØRRE LIKHET MELLOM NORDMENN OG IRER ENN NORDMENN OG SVENSKER
in
[abcnyheter.no] SVENSKER ER IKKE SOM NORDMENN OG DANSKER
in
[Dagbladet] KREVER ARV ETTER HÅKON 5. MAGNUSSON
in [abcnyheter.no] ER VI ALLE NEANDERTALERE?
in
[abcnyheter.no] DIGITALISERT HIMMEL FOR BOKNERDER
in [abcnyheter.no] I SLEKT MED HULEMENN
in
[Telemarksavisa] OLDEMOR FRA BORGESTAD I "NORGE RUNDT"
in
[Tvedestrandsposten] EKSKONE ANKER BYGDEBOKDOM
in
[nrk.no] KULTURMINNER FORSVINNER MED NYE GRAVER

in
[Dagsavisen] HANSEN HOLDER STILLINGEN
in
[Bergens Tidende] UTFORDRING FOR SLEKTSPROGRAMMER: Familien Andrianaivoravelona
in
[Aftenposten] FOLKEREGISTERET TAKLER IKKE LANGE NAVN
in [bt.no] BRØDSKIVER FRA 1918 OG ANNET MORSOMT I STATSARKIVENE
in
[abcnyheter.no] LITEN FARE FOR AT SLEKTSFORSKERE GÅR TOM FOR ARBEID
in
[abcnyheter.no] NETTLEKSIKON-GRÜNDER ADVARER: WIKIPEDIA ER IKKE EN KILDE
in
[aftenposten.no] DIGITAL TIDSBOMBE
in
[abcnyheter.no] DET HADDE DREPT SLEKTSFORSKERMILJØET
in
[Nationen] HVEEM TIL KVEM - og debatt på Digitalarkivets brukarforum
in
[NRK] JAKTER PÅ DNA FRA NORSK SERIEMORDER
in
[Dagsavisen] HIMMLERS HERREFOLK - RYSTENDE, MEN OGSÅ LATTERVEKKENDE OM NAZISTENES LETING ETTER RØTTER
in
[Tvedestrandsposten] FULL SEIER TIL BYGDEBOKFORFATTER
in
[abcnyheter] GRUBLER PÅ NAVN
in
[Sarpsborg Arbeiderblad] 1,5 MILL. PÅ BYGDEBOK SOM IKKE BLE FERDIG
in
[aftebladet.no] MADONNA I SLEKT MED CAMILLA

in
[Bergen byarkiv] MÅNEDENS DOKUMENT I MANGFOLDSÅRET 2008
in
[Aftenposten] GOD FORSKNING FORKLARER DET MESTE (?)
in
[Tvedestrandsposten] BYGDEBOKBRÅK I RETTEN
in
[aftenbladet.no] PRISCILLA OG LISA MARIE HAR IKKE TID FOR EGERSUND
in [abcnyheter] MENN PÅ ISLAND LEVER LENGST
in
[Avisen Agder] LEIV EIRIKSSONS TIPPOLDEFAR VAR FRA KVINESDAL
in
[Indre.no] BYGDEBOKFORFATTER UTEN BREDBÅND
in
[Dagbladet] CELEBRITETER I SLEKT - og debatt på Digitalarkivets brukarforum
in [Riksarkivet] HENRIK WERGELANDS FORFEDRE
in
[Aftenposten] BJELLHANSEN OG NYE TRENDER
in
[abcnyheter] MEDGIFT I ROSENES LEIR
in
[abcnyheter] TRE SKUDDÅRSFØDSLER
in
[abcnyheter] INDIANERSAGN MED NORRØNE RØTTER
in
[Dalane Tidende] PRISCILLA PRESLEYS PLASS, EGERSUND
in
[abcnyheter] ALLE BLÅØYDE I SLEKT
in
[abcnyheter] INGEN HAST MED Å KOMME I GENEALOGENES DATABASER
in
[bt.no] SKJØTER PÅ NETT
in
[Teknofil] GOOGLE VIL KARTLEGGE DIN SLEKT

in
[abcnyheter] LYKKEN LIGGER I GODE GENER
s
[abcnyheter] GAMLE VERDIER I EN NY TID
s
[Dagsavisen] SE - EN KJENDIS (eller: Det er håp for den seriøse litteraturen!)
s
[abcnyheter] "A SLAP IN THE FACE" for norsk-amerikanere?
s
[abcnyheter] FREMTIDIGE PROBLEMER FOR SLEKTSFORSKERE
s
[abcnyheter] OBAMA OG CHENEY ER FJERNE SLEKTNINGER
s
[bt.no] FILM OM OPPRØRS-FORFEDRE
s [Finnmarken] SLEKTSTREFF MED SKUESPILLERBESØK
s [Aftenposten] OSLOS LENGSTE NAVN

  genealogi.no | Carsten Berg Høgenhoff|


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005