| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk


Søkbart register for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd 1-36

Norsk Slektshistorisk Tidsskrifts online-register i pdf- og html-format har vært tilgjengelig siden 2002. Det søkbare registeret som ble lagt ut samtidig, har dessverre vært nede omtrent like lenge. Vi har nå fått det på plass igjen. Foreløpig har søkerutinen bare én rute som søker samtidig på for- og etternavn. Bindene 37 og utover ligger foreløpig bare i pdf-format (se innholdsfortegnelsen for disse bindene).

Oslo, april 2009

Noen viktige søkeregler før du begynner:

  1. "-sen"-navn og "-datter"-navn (patronymer eller oppr. patronymer) er i registeret innsatt som "-ss.", f.eks. Hanss. for Hansen/Hanssen/Hanson/Hansson og "-sd." for Hansdatter/Hansdotter. Søk på det forkortede navnet (f.eks. Hanss. eller Hansd.).
  2. Søker du etter "nche", vil du f.eks. kunne treffe både "Anche", "Beniche", "Wenche" osv. 
  3. Vær oppmerksom på skrivemåte av navn. En rekke søk kan være nødvendige for å avdekke hvorvidt en person er å gjenfinne i registeret. Eks.: "Engebretss."/"Ingebretss."/"Embretss." osv.
  4. Du kan også lete i html-/pdf-registeret over de samme 36 bindene.
  5. Legg merke til at bindene/heftene er nummerert med romertall på omslagene, men står oppført med arabiske tall i dette registeret.

Det søkes samtidig i etternavn og fornavn. Under "Hefte" i svaret angir tall foran kolon bindet, og kommaseparerte tall sidenummer.

Søkebegrep:

Minst 2 tegn!


treff, max 500 vises. Det er søkt i feltene etternavn og fornavn.