| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Biblioteket

Sist ajourført:
09.09.2005

 

 

BIBLIOTEKET

TILVEKST 2005 TIL NORSK SLEKTSHISTORISK
FORENINGS BIBLIOTEK

 
Redigert av Tore H Vigerust, 31.8.2005

Kjøpt ved Sveriges Släktforskardagar i Göteborg 26.–28. august 2005:

 

Biografiske samleverk

Ejvind Slottved: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537–1977. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, København 1978. 299 s.

 

Lærebøker i slektsforskning

Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gjør den levende. Håndbog i slægtshistorie. Forlaget Bonderosen, Odense og Århus 2004. 390 s. (En omfattende lærebok som inneholder omfattende med referanser.)

Charlotte S. H. Jensen: Mig & mine. Bliv detektiv i din egen slægt og find dine forfædre! Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 2001. (48 s.), heftet. (For skoleelever.)

Per Clemensson og Kjell Andersson: Finn din egen släktsaga. Natur och Kultur/Fakta etc. 2004. 48 s. innb. (For nybegynnere.)

Ulla Nilsdotter Jeub: Parish Records. 19th Century Ecclesiastical Register. Information from Demographic Data Base, Umeå 1993. 109 s. (Parallelltekst svensk–engelsk.)

 

Slektskalendre

Svenska Släktkalendern 1913, 2. årg. Red. Gustaf Elgenstierna. Stockholm 1912. xii + 1302 s. innb.

Svenska Släktkalendern 1917, 5. årg. Red. Gustaf Elgenstierna. Stockholm 1916. xv + 874 s. innb.

Svenska Släktkalendern 1920–21, 8. årg. Red. Gustaf Elgenstierna. Stockholm 1920. xviii + 644 s. innb.

Svenska Släktkalendern 1978, (Ny följd) 21. årg. Red. Ullagreta Carlsson. Stockholm 1978. 445 s. innb.

 

Genealogiske periodika

Inlands Släktforskarförenings Medlemstidning, årgang 13 nummer 1, 25.02 2005.

 

Slektsmonografier

Ätten von Platen under 1900–talet. På uppdrag av Svenska von Platen–föreningen utarbetad av Lars G. Biörkman. Bollnäs 1990. 134 s. innb. (Boka inneholder også en oversikt over slekten von Platens herstamning fra Rügen.)

Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden. Red. Agneta von Esen, Carl Francois von Essen, Lennart Söderlund. Släktföreningen von Essen r.f. Helsingfors 2000. 220 s. innb.

Åslög Svensson & Evert Samuelsson: Gårdarna i Tjuvkil. Kode och Bankeryd [i Båhuslen] 1989. 100 s.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005