| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Biblioteket

Sist ajourført:
09.09.2005

 

 

BIBLIOTEKET

TITEL

 

929 Genealogiske periodika

Sist ajourført av Tore H Vigerust, 29.08 2001.

Norsk Slektshistorisk Forening har noen dubletter som vi gjerne vil bytte bort mot andre aktuelle utenlandske tidsskrifter som vi mangler. Har du noen tidsskrifter som du mener vi kan ha nytte av og som du kan avse, så vennligst ta kontakt med foreningen ved e-post sekretar@genealogi.no eller med Tore H Vigerust, e-post toreher@online.no for en nærmere avtale, og opplys stikkordet "Overskuddslageret". Vi kan heller ikke unnlate å nevne at vi også svært gjerne tar imot utenlandske tidsskrifter i gave !

Vi vil heller prioritere at våre overskuddshefter byttes bort enn at de selges, fordi det kan bidra til å øke biblioteket med vanskelig tilgjengelig litteratur.


Heraldisk tidsskrift

En serie bind I til og med bind VI (heftene 1-60) innbundet i 7 grønne granitolbind (bind V i to halvdeler). [Denne serien er meget verdifull og kan kun avhendes ved bytte mot et tilsvarende verdifullt objekt.]


Løse hefter

Bind I nr. 7 (1963)

Bind III nr. 24 (okt 1971)

Bind IV nr. 39 (mars 1979)

Bind V nr. 48 (oktober 1983)

Bind VI nr. 57 (mars 1988)

Bind VII nr. 65 (mars 1992)

Bind VII nr. 61-67 (1990-1993)


Hvem forsker hvad

1993, 1994, 1995


Personhistorisk tidsskrift

1949, årg. 47, häfte 2-3Personalhistorisk tidsskrift

noen gamle hefter fra slutten av forrige århundre1994 nr. 2


Släkthistoriskt Forum

1/92

2/97

 

| til biblioteksiden |

 

x


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005