| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Bioverskrift

Sist ajourført:
26.09.2006

 

 

 

OVERSKRIFT

Norsk Slektshistorisk Forenings bestand av serier av NST

En oversikt av Tore H Vigerust, Ullevålsveien 1 i Oslo 26.09 2006.

1. Serie i brunt halvfransk skinnbind. Bind I–XIII. Tre suppleringsbind: Examinati juris 1736–1814; Rentekammerets Norske Bestallinger 1660–1814; Norske teologiske kandidter ca. 1690–1754. Serien i 16 bind er stemplet med foreningens stempel.

2. Hovedserien i blå shirtlingbind (bokbinder Julius Johansen). Bind I–XXXVI fordelt på 18 bind. Påført foreningens stempel unntatt det siste bindet. Denne serien har normalt blitt tatt med på utstillinger i inn- og utland. Serien er under videreføring til bind XXXVIII.

3. Dublettserien i blå shirtlingbind (Julius Johansen) – utlånsserie. Bind I–VI og IX–XIV fordelt på 6 bind. Bind XVIII–XX innbundet hvert bind for seg. Bind XXI–XXX fordelt på 4 bind. Bind XXXI bundet for seg. Bind XXXII–XXXV fordelt på 2 bind. Da serien sto oppstilt i det forrige biblioteket i Akersgata, var serien komplett og sammenhengende fra bind I til XXXV. Nå mangler altså VII–VIII og XV–XVII, som var fordelt på 3 bind. De fleste bind har påført foreningens stempel. Serien er under videreføring til bind XXXIX.

4. Redaksjonsserien i brunt skinnbind (Julius Johansen). Bind I–XXXV. Bind XXXI bundet alene, resten innbundet i dobbeltbind. Serien vil bli videreført. Serien disponeres av NST’s redaksjon.

5. Utlånsserie innbundet i mørkeblå granitol på rygg og hjørner, ellers papppermer. Bind I–XVII fordelt på 15 bind. (Bind I–II og VI–VII er innbundet sammen.) Bind 14 har litt lysere blåfarge enn de øvrige bind.

6. Utlånsserie innbundet på enkel måte i svart shirtling rygg og hjørner med pappermer. Bind X–XXXV, i 26 bind. Serien, som stammer fra genealogen Bernt G. Bielke, Høvik, er ikke påført stempel.

7. En serie innbundet dels med blå tape, dels med blå shirtling og permer av papp med granitol på utsiden. Bind X–XI, XIII–XV, XVII–XIX, et samlebind med deler av XII, XVI og XXIII, videre bind XXIV–XXXIII, i alt 19 bind. I tillegg hører til denne serien 4 bind med Ovenstads Militærbiografier A-H og J-Ø, Dødsfall 1841–1850 og Tollere 1563–1886 / Teologiske kandidater ca. 1690–1754. Ikke stemplet.

8. En pappkartong med oppskårne løse NST-hefter. I kartongen ligger det en fortegnelse over innholdet. Starter med et hefte av bind X og føres til bind XL, men med lakuner.

9. Løse innbundne dubletter: Bind X i mørkebrun granitol rygg og hjørner og pappermer. Bind X i blå shirtlingbind. Bind XXX, bind XXXI og enda et bind XXXI i blå shirtlingbind.

Medlemmer kan ved henvendelse til NSF søke om lån av utlånsseriene. Lånetiden er normalt 1 år, men kan forlenges hvis det ikke er lånekø.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005