| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Biblioteket

Sist ajourført:
09.09.2005

 

 

BIBLIOTEKET

TITEL

 

Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek

MIKROKORTSAMLINGEN

Redigert av PBC og THV, sist ajourført av Tore H Vigerust, 29.08 2001.

Varia

The journal of One-name studies, vol. 6, no 1-4

Utg. av The Guild of One-Name studiesRegister of One-name studies 1998, 14. Edition

Utg. av The Guild of One-Name studies, 1998Norsk prestehistorie

Norsk Slektshistorisk Forenings forskningsprosjekt Norsk prestehistorie har vært i virksomhet siden 1950-tallet. Prosjektet har delvis vært finansiert av Norges Almenvitenskapelige forskningsråd. Dessuten har foreningen opprettet et Jubileumsfond som skal finansiere prosjektet. I 1991 ble Prestehistoriens arkiv mikrofilmet slik at det kunne anvendes i et pågående doktorgradsarbeide ved Universitetet i Oslo. Foreningen fikk samtidig laget en mikrokortserie som siden dengang har stått til medlemmenes frie benyttelse i vårt bibliotek. Det mikrofilmede arkivet inneholder notater og avskrifter fra forskjellige kilder hvor norske geistlige er nevnt. Siden det er en god stund siden vi sist reklamerte for Prestehistorien synes vi det er på tide å påminne gamle og nye medlemmer om dette enestående arkivet. Prosjektet ble i hovedsak utført av Otto Delphin Amundsen (1896-1957) og foreningens tidligere styremedlem og tidsskriftredaktør Sigurd Engelstad. Vi vil gjerne komme tilbake i et senere nummer med en prosjekthistorie, en statusrapport og forslag til fremdrift. Her følger innholdet i mikrokortene:

Kortregistre: Filmkort (nr):

1. Presterekker før 1800, alfabetisk 1-14

2. Prestegjeldskartotek, alfabetisk 15-75

3. Prestekartotek før 1700, alfabetisk på fornavn 76-216

4. Prestekartotek, 1700-1900, alfabetisk på etternavn 217-555

5. Prestegjeldskartotek, alfabetisk 556-585

6. Fornavn-serie før 1700, alfabetisk 586-635

7. Etternavn-serie 1700-1900, alfabetisk 636-701

8. Dagfinn Mansåkers samling om prester på 1800-tallet, alfabetisk på etternavn 702-709

9. S.H. Finne-Grønns samling, alfabetisk på fornavn 710-721

10. Utdrag fra Oslo Domkapitels protokoller 1617-98 722-726

11. Utdrag fra Bergen Domkapitels protokoller 1675-85 727-728

12. Geistlige skifteprotokoller, topografisk ordnet 729-731

13. Lorentz Ulrik Pedersens samling, kortregister ordnet topografisk for Nord-Norge 732-739

14. Lorentz Ulrik Pedersens samling, A4-dok. ordnet topografisk for Nord-Norge 740-743

15. Registre til Geistlige skifteprotokoller i samtlige statsarkiv, topografisk ordnet 744-751

tilbake til forrige side

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005