| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Biblioteket

Sist ajourført:
31.08.2010

 

 

 

 

TILVEKST BUBLIOTEKET

Tilvekst 2010 til
Norsk Slektshistorisk Forenings
bibliotek

Anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar i Örebro 28.–29. august 2010:


Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2005 : Krigsarkivet 200 år.
Svensk Genealogisk Tidskrift 2009 nr. 1–2.
Släktforskarnas årsbok 2006, 2010.
Kalender över Ointroducerad Adels Förening 1975.
Sveriges Ridderskaps och Adels kalender 1986, 1998.

Tore H Vigerust, Oslo 31.8 2010

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005