| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Åpningstider

NSFs bibliotek
Øvre Slottsgate 2 B, Oslo
4. etg.

Åpningstider:
Hverdager 09.00-15.00*
I tillegg:
Torsdag 17.00-20.00
Lørdag 10.00-14.00

* På hverdager 9-15 er biblioteket betjent fra sekretariatet, som kan være opptatt med andre gjøremål. Ring helst og avtal tid på forhånd hvis du kommer på dagtid. Torsdag kveld og lørdag formiddag er biblioteket betjent av vakter (se semesterliste). Legg merke til at det kan være ubetjent torsdager mellom 15 og 17.

Kart: Her finner du Slektsforskernes Hus!

Postadresse:
Øvre Slottsgate 2 B
0157 Oslo

Telefon og telefaks:
(+47) 22 33 30 30

E-post:
kontor@genealogi.no

 

Sist oppdatert:
14.02.2011

BIBLIOTEKET

Slik kommer du til det nye biblioteket:

NSFs bibliotek ligger i Øvre Slottsgate 2 B, like ved Christiania Torg i Oslo - her ser du bilde av inngangsporten like til venstre for det gule huset. Der er det en ringeklokke merket Slektsforskerne, og det er elektrisk portåpner. Gå inn porten og ned trappen etter at det er åpnet. Nedenfor trappen ved inngangsdøren (i huset du såvidt ser hjørnet av til venstre på bildet over) er det en ny ringeklokke. Kontoret finner du i etasje 4b. Det er heis innerst i inngangshallen, til høyre rundt hjørnet

NORSK SLEKTSHISTORISK FORENINGS BIBLIOTEK

Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B, OsloFra biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B.

Innhold:

Om biblioteket
Boksamlingen
Periodika
Foreningens arkiv
Tore Vigerusts depositum i biblioteket
Bibliotektsvaktenes spesialområder

Biblioteksvakter vinteren/våren 2011

BIBLIOTEKET

Biblioteket ble opprettet i 1980 da foreningens gamle bok- og tidsskriftsamling ble flyttet fra et kjellerlokale og diverse privathjem til et kontor i Neuberggata i Oslo. Flyttingen til Akersgata skjedde i 1993. Før og under flyttingen 1980 gikk en del tapt, blant annet som følge av uregistrerte utlån og mangelfulle post- og kontorrutiner. Sommeren 2001 flyttet foreningen ut av lokalene i Akersgt., og hadde midlertidig tilhold i esker og kasser, før oppussingen av nye lokaler i Ullevålsveien 1 tok til høsten/vinteren 2002. Biblioteket gjenåpnet i nye lokaler 7. januar 2003.

Sommeren 2007 flyttet foreningen til Lakkegata 19-21 på Grønland. Her åpnet dørene til bibliotket i Slektsforskernes hus den 2. oktober 2007.

Foreningen har samlet bøker og tidsskrifter siden stiftelsesåret 1926. Samlingen er bygd opp ved gaver. Tilveksten, som publiseres i medlemsbladet Genealogen, er på mer enn 50 bøker årlig. Tidsskriftene samles dels ved gratis innsendelse for anmeldelse i våre tidsskrifter, men i hovedsak som resultat av gjensidige bytteavtaler.

Boksamlingen Boksamlingen inndeles nedenfor etter Deweys klassifikasjonssystem. Fordelen med denne samlingen er at den står "ute", dvs at den er direkte tilgjengelig for brukerne, i motsetning til de andre bibliotekene, som av plass- og sikkerhetshensyn har plassert samlingene i magasiner.

nst

920-928 Biografi. Samlingen er ikke spesielt stor, ca 5 hyllemeter, og inneholder oppslagsbøker inndelt etter ulike bransjer.
929 Genealogi og heraldikk. Bestanden er omfattende og utgjør en av de beste samlingene av slektsbøker i Oslo, nest etter Nasjonalbiblioteket avd. Drammensveien 42, Riksarkivet ved Sognsvann og Deichmanske folkebibliotek (= Oslo kommunebibliotek) avd. Hammersborg.
940 Middelalderens og nyere tids historie. Inkludert 3 hyllemeter med kildeutgaver.
948 Historie - Norden. Samlingen er liten.
948.1 Norsk lokalhistorie.

Periodika, dvs periodevis utgitte tidsskrifter, medlemsblad, serier og årbøker. Periodika inndeles igjen i

929 Genealogiske periodika (revidert 6.9 2008), som inneholder både norske og utenlandske tidsskrifter og årbøker:

Årsrapporter og andre meldinger for NSFs periodikasamling (06.09 2008)

Overskuddslageret av (særlig utenlandske) periodika - til bytte eller salgs! (29.08 2001)

Internasjonale periodika

EUROPA

Norden, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Estland

England, Skottland (med Shetland og Orknøyene)

Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia

Frankrike, Italia, Spania

Russland, Slovakia, Slovenia, Serbia, Tsjekkiske republikk

AMERIKA

Canada, Brasil, USA

Tilbake til biblioteksiden

 

948.1 Norske lokalhistoriske periodika.

CD- og diskettsamlingen (revidert 10.10.2001)

Mikrokortsamlingen (revidert 29.08.2001), som særlig er samlet inn for prosjektet Norsk prestehistorie; med leseapparater.

Overskuddslageret av (særlig utenlandske) periodika - til bytte eller salgs! (revidert 29.08.2001)

Tilvekst 2005 til biblioteket (av Tore H. Vigerust, 31.8.2005)

Tilvekst 2006 til biblioteket etter NSFs deltakelse på Slektsforskerdager i Sverige (av Tore H. Vigerust, 21.08.2006)

Tilvekst 2009 til biblioteket etter NSFs deltakelse på Slektsforskerdager i Sverige (av Tore H. Vigerust, 08.09.2008)

Tilvekst 2010 til biblioteket etter NSFs deltakelse på Slektsforskerdager i Sverige (av Tore H. Vigerust, 31.08.2010)

NSFs bestand av Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (av Tore H. Vigerust, 21.8.2006)

NSFs bestand av NST (av Tore H. Vigerust, 21.8.2006)

Lager av egne tidsskrifter.

Foreningens arkiv, som består av styreprotokoller og korrespondansearkiv. Noen arkiv i foreningens eie er deponert i Riksarkivet.

Foreningen kan ikke per i dag låne ut bøker eller periodika. Disse må derfor benyttes i åpningstiden. Grupper (foreninger ol.) kan besøke biblioteket til andre tider etter avtale. Kopier (kun til privat bruk) koster kr. 3,- på vår kopimaskin.

Sannsynligvis vil foreningens periodika om noen år kunne lånes ut til andre biblioteker. Dette vil særlig gjelde utenlandske genealogiske tidsskrifter der Norsk Slektshistorisk Forenings eksemplarer er de eneste i Norge eller i Norden.

Foreningens sekretær i 50% stilling har arbeidsplassen sin i biblioteket utenom åpningstidene. Biblioteket fungerer derved som foreningens sekretariat, i tillegg til å være stedet hvor slektsforskere møtes for sosialt samvær. Disse møtestundene kan være vel så nyttige som arkivbesøk. Man kan få råd og vink, og rett som det er oppdager man også at man har felles aner.

Tore Vigerusts depositum i biblioteket
[Av Tore H Vigerust, 3/1 2010] Tore H Vigerust har deponert ca 190 bind i Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, til medlemmenes allmenne benyttelse. Bøkene står for tiden samlet inne på kontordelen av Slektsforskernes hus i Øvre Slottsgate 2 B.

Samlingen består av adelsleksika, bøker om herregårder, svenske og norske bøker om gårder og jordegods samt Norgeshistorier og noe diverse.

For en fullstendig og søkbar katalog over depositumet, se LibraryThing.com, http://no.librarything.com/ - velg “Søk” i øvre venstre del, - velg så i høyre spalte “Medlemmer og steder” og skriv søkerordet vigerust. NB: Det kommer da opp en side hvor det står "Ingen treff" - men rett nedenfor på siden en lenke med navnet vigerust. Klikk på lenken! Du får da opp hele Vigerusts registrerte bibliotek. Velg så “Depositum Norsk slektshistorisk forening, Oslo”. Da skal hele registeret komme frem.

Bøkene i Tore Vigerusts depositum er også søkbare etter emneord og forfatternavn. Det gjelder forsåvidt også alle bøkene registrert i LibraryThing, som nå inneholder nær en million biblioteker/eiere med nær 50 millioner bøker i alt.

Biblioteksvaktenes spesialområder:

Biblioteket er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra, mens andre er mer all-roundere. Tilpass gjerne dine egne besøk på biblioteket ut fra vaktlistene.

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Dag T. Hoelseth: Har forsket i følgende områder: Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark (Vinje), Vest-Agder, Møre og Romsdal. Ellers interessert i kongelig genealogi og utvandring til USA. God erfaring i bruk av internett.

Carsten Berg Høgenhoff: Har forsket i følgende områder: Nordland, Trøndelag, Bergen/Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, og i utlandet Nederland og Nord-Frankrike. Har arbeidet mye med 1600-tallet. God internetterfaring.

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av internett.

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland.

Rune Nedrud: Slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus. Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600-1800.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett. Har flere blogger: Kirker i Norge, Navneregistre til kirkebøker, Avfotograferte slektshistoriske kilder, Slektshistoriske kilder i arkivene og Finn din slekt i Danmark.

Biblioteksvakter vinter/vår 2011

NSFs kontor har kjernetid 9-15 mandag til fredag i samarbeid med DIS-Norge. I denne tiden er biblioteket tilgjengelig for publikum, men ikke betjent for forespørsler. Det må påregnes at det i korte perioder er lukket fordi personalet har andre gjøremål. Ring derfor helst (22 33 30 30) og avtal tid på forhånd. I tillegg er biblioteket betjent torsdag 17–20 og lørdag 10–14. Legg merke til at biblioteket kan være ubetjent torsdag mellom 15 og 17. Noen av kveldsvaktene kommer tidligere enn 17, men ikke alle.

Januar: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Tor 6.1. 17-20: Elin Galtung Lihaug
Lør 8.1. 10-14: Rune Nedrud
Tor 13.1. 17-20: Jan Myhrvold
Lør 15.1. 10-14: Dag T. Hoelseth
Tor 20.1. 17-20: Carsten Berg Høgenhoff
Lør 22.1. 10-14: Dag T. Hoelseth
Tor 27.1. 17-20: Håvard Blom
Lør 29.1. 10–14: Kari Thingvold

Februar: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Tor 3.2. 17-20: Anders Bjønnes
Lør 5.2. 10-14: Kari Thingvold
Tor 10.2. 17-20: Rune Nedrud
Lør 12.2. 10-14: Elisabeth Skaret
Tor 17.2. 17-20: Terje Pettersen-Dahl
Lør 19.2. 10-14: Håvard Blom
Tor 24.2. 17-20: Carsten Berg Høgenhoff
Lør 26.2. 10-14: Kari Thingvold

Mars: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Tor 3.3. 17-20: Elin Galtung Lihaug
Lør 5.3. 10-14: Rune Nedrud
Tor 10.3. 17-20: Anders Bjønnes
Lør 12.3. 10-14: Håvard Blom
Tor 17.3. 17-20: Dag T. Hoelseth
Lør 19.3. 10-14: Elisabeth Skaret
Tor 24.3. 17-20: Kari Thingvold
Lør 26.3. 10-14: Morten Rasch
Tor 31.3. 17-20: Vibeke Sveaas

April: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Lør 2.4. 10-14: Morten Rasch
Tor 7.4. 17-20: Elin Galtung Lihaug
Lør 9.4. 10-14: Vibeke Sveaas
Tor 14.4. 17-20: Carsten Berg Høgenhoff
Stengt i påsken (fra og med palmelørdag 16.4 til og med 2. påskedag 25.4)
Tor 28.4. 17-20: Terje Pettersen-Dahl
Lør 30.4. 10-14: Elisabeth Skaret

Mai: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Tor 5.5. 17-20: Jan Myhrvold
Lør 7.5. 10-14: Morten Rasch
Tor 12.5. 17-20: Anders Bjønnes
Lør 14.5. 10-14: Dag T. Hoelseth
Tor 19.5. 17-20: Stengt pga. årsmøte/vårmøte
Lør 21.5. 10-14: Jan Myhrvold
Tor 26.5. 17-20: Vibeke Sveaas
Lør 28.5. 10-14: Vibeke Sveaas

Juni: Kontortiden man–fre 9–15 samt
Tor 2.6–lør 4.6: Stengt pga. Kristi Himmelfartsdag/langhelg
Tor 9.6. 17-20: Rune Nedrud
Lør 11.6. 10-14: Stengt pinseaften
Tor 16.6. 17-20: Terje Pettersen-Dahl
Lør 18.6. 10-14: Håvard Blom

Biblioteket holder sommerstengt fra mandag 20. juni og åpner igjen torsdag 1. september 2011.

.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005