| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Strays

Sist ajourført:
24.03.2007

 

 

Strays - Folk på vidvanke

Alle slektsforskere finner 'folk på vidvanke'!

 
 

Ved gjennomgang av kildemateriale opplever de aller fleste å komme over - relevant eller ei for det man faktisk arbeider med - personer som befinner seg langt fra sitt opprinnelsessted e.l., - rett og slett folk man blir overrasket over å finne der man finner dem!

Disse personene kan påtreffes i ulike typer kilder, - både i originalmateriale og i publiserte arbeider. Det finnes knapt en eneste slektsforsker som ikke kommer over slike 'folk på vidvanke' både titt og ofte. Vi ønsker at du sender dem til oss!

Den lokalkjente vet best hva som overrasker innenfor et avgrenset geografisk område. Kanskje blir en person fra et annet fylke/fogderi/sogn gravlagt i et sogn nokså langt fra hjemstedet? Eller har du funnet en grenader som setter barn på ei jente i bygda? Vi vil registrere slike hendelser i vår database.

Ikke nøl med å legge det du finner inn på Slektsforum, hvor databasen føres i samarbeid med DIS-Norge. La det være lav terskel for innsending av det du mener kan være interessant! (Husk nøyaktige avskrifter, og vær nøye med å oppgi kilder!)

Her kan du lese mer om ideen bak prosjektet, om definisjoner, problemstillinger o.l. Les her om samarbeidet med DIS-Norge fra mars 2007.

| Til Folk på vidvanke/Strays - Hovedsiden |

  genealogi.no | 24.03.2007


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005