| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 

Register over prester i Salten prosti

En del av prosjektet "Norsk Prestehistorie" fra © Norsk Slektshistorisk Forening.
Sist rev. 6. mars 2003.

GILDESKÅL

Mikkel Olsen

 

SP

 

1550
Harald Torkildsen

 

SP

 

1567
Torkild Haraldsen

 

SP 1567 1613
Geble Pedersen

 

SP 1614 1617
Søren

 

Hvid KAP 1617 1618
Søren

 

Hvid SP 1618 1621
Steffen Hansen Soop SP 1622 1675
PederMentzen Darre PKAP 1659 1675
PederMentzen Darre SP 1675 1688
Hans Madsen Brun SP 1688 1723
 

 

LØDINGEN  kannikgjeld

(RKAP i Ofoten og Vågan)
Jakob

 

 

SP 1533

 

Peder

 

Munch SP 1537 1571
Just Geblesen

 

RKAP 1544

 

Vågan
Jens Jakobsen Holst RKAP 1560

 

Vågan
Gustav Olsen

 

KAP 1569 1572
Christoffer Hansen

 

SP 1575 1591
Jens Christensen

 

RKAP 1580

 

Vågan
Christen Christoffersen

 

SP 1592 1615
Arne Olsen

 

PKAP

 

1599
Knut Christensen

 

RKAP 1602

 

Vågan
Henrik

 

 

KAP 1610

 

Ofoten
Oluf

 

Bagge SP 1610 1615
Einar Andersen

 

PKAP 1612

 

Peder Eriksen

 

KAP

 

1618
Laurits Holgersen

 

KAP 1618 1620 Vågan
Peder Eriksen

 

SP 1618 1644
Jens Jensen Bull RKAP

 

1640 Vågan
Hans Pedersen

 

KAP

 

1643
Ivar Esbensen

 

KAP

 

1650 Vågan
Claus Christensen

 

RKAP

 

1646 Vågan
Hans Olsen

 

RKAP 1645 1645 Ofoten
Hans Pedersen

 

RKAP 1646 1648 Ofoten
Anders Lauritsen Paasche SP 1648 1657
Evert

 

 

KAP 1655

 

Vågan
Oluf Augustinussen

 

SP 1657 61
Hans Jakobsen Keinapel SP 1661 1676
Peder Jensen Helsingør RKAP 1664 1672 Vågan
Hans Jensen Sparboe PKAP 1665 1671 Ofoten
Henrik Pedersen Munch RKAP 1667 1670 Ofoten
Mads Olsen Homle RKAP 1670 1721 Ofoten
Hans Pedersen Nyrop KAP 1674 1678 Vågan
Christen Christensen Hegelund SP 1677 1678
Gjert Estensen

 

RKAP 1678 1706 Vågan
Hans Pedersen Nyrop SP 1678 1700
Gabriel Augustinussen Røg(ow) PKAP 1698 1703 Ofoten
Jakob Svendsen Parelius SP 1700 1733
Johan Sebastiansen Juel PKAP 1703 1707 Ofoten
 

 

SALTEN (Bodø)  kannikgjeld

(RKAP i Folden (Rørstad), Saltdalen og Skjerstad)
Hans Simonsen

 

SP 1536 1550
Mogens Olsen

 

SP 1563 1589
Gustav Olsen

 

PKAP 1565 1569
Hans Olsen Soop SP 1595 1621
Maurits Madsen Rasch PKAP 1595

 

Jørgen

 

 

PKAP 1595

 

Just

 

 

RKAP 1595 1620 Skjerstad
Maurits Madsen Rasch RKAP 1597 1612 Folden
Mikkel

 

 

RKAP 1605

 

Folden
Morten Christensen

 

RKAP 1614 1654 Saltdalen
Jon Torstensen

 

KAP

 

1620
Jens Christensen

 

RKAP 1619 1630 Skjerstad
Hans Lauritsen Blix SP 1622 1666
Knut

 

 

KAP 1626

 

Jon Torstensen

 

RKAP 1630 1650 Skjerstad
Peder

 

Holck RKAP 1638 1664 Folden
Ivar Esbensen

 

RKAP 1650 1669 Skjerstad
Oluf Lauritsen Wangberg RKAP 1654 1671 Saltdalen
Hans Hansen Blix PKAP 1654 1666
Nils Hansen Slangendorph RKAP 1664 1687 Folden
Brede Clausen Stabel P 1666 1676
Peder Nilsen Schjelderup RKAP 1667 1713 Skjerstad
Christen Tollaksen Lind RKAP 1671 1682 Saltdalen
Jens Mortensen Møinichen SP 1676 1695
Kjeld Hansen Stub RKAP 1720 1724 Skjerstad
 

STEIGEN (RKAP i Hamarøy)

Jon

 

 

SP 1540

 

Mikkel Olsen

 

SP 1560 1599
Mogens Jensen

 

RKAP 1585

 

Hamarøy
Abel Mikkelsen Broch RKAP 1589 1595 Hamarøy
Arne Olsen

 

RKAP 1599 1614 Hamarøy
Abel Mikkelsen Broch SP 1605 1613
Arne Olsen

 

SP 1614 1641
Hans Lauritsen

 

SP 1614 1647 Hamarøy
Hartvig Arntsen

 

PKAP 1640 1641
Hartvig Arntsen

 

SP 1641 1691
Jens Christensen Bloch RKAP 1648 1667 Hamarøy
Morten Johansen

 

RKAP 1667 1668 Hamarøy
Herman Mentzen

 

RKAP 1669 1670
Anders Hansen Inderøen RKAP 1670 1676 Hamarøy
Hans Hartvigsen

 

PKAP 1675 1675
Arnt Hartvigsen

 

PKAP 1676 1683
Jens Nilsen Schjelderup RKAP 1677 1706 Hamarøy
Arnt Hartvigsen

 

SP 1683 1744