| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 

Register over prester i Romsdal prosti

En del av prosjektet "Norsk Prestehistorie" fra © Norsk Slektshistorisk Forening, 30.10 2001.

AUKRA (AGERØ)  (RKAP i Bud)
Harald

 

 

SP 1533
Bersvend

 

 

SP 1540

 

Oluf Torsen

 

SP 1542 1572
Peder Andersen

 

SP 1572 1601
Svend Hansen

 

RKAP 1580 1601
Svend Hansen

 

SP 1601 1617
Ivar Jensen

 

KAP

 

1606
Søren Andersen

 

RKAP 1601 1621 Bud
Oluf Jensen

 

KAP 1608

 

Erik Ivarsen Nordal PKAP 1616 1617
Christen Mikkelsen Seilling KAP 1617 1628
Hans Paulsen Aars SP 1618 1621
Laurits Holgersen

 

KAP 1620 1621
Just Mortensen

 

RKAP 1621 1624 Bud
Christen Hansen Bernhoft SP 1622 1643
Jørgen Jensen

 

RKAP 1624 1640 Bud
Hans Andersen Jentoft RKAP 1640 1643 Bud
Daniel Jonsen Ramus SP 1643 1654
Ivar Olsen Helt RKAP 1644 1668 Bud
Hans Olsen Brejer PKAP 1652 1654
Hans Olsen Brejer SP 1654 1696
Nils Andersen Ring PKAP 1657 1669 Bud
Mads Rickertsen

 

KAP 1665 1688
Jens Christensen

 

PKAP 1669 1705
Nils Andersen Ring RKAP 1669 1683 Bud
Hans Jochumsen Pols RKAP 1683 1706 Bud
Claus Pedersen Lund PKAP 1688 1692
Alexander Jensen Borch SP 1696 1725
Peder Olsen Strøm RKAP 1706 1721 Bud
Peder Nilsen Lund SP 1725 1729
Jakob Nilsen Lund SP 1729 1754
GRYTTEN
Hans

 

 

SP 1537

 

Nils Jensen Jempt SP 1550 1581
Morten Justsen

 

SP 1597 1606
Jon Eskildsen Green SP 1606 1623

Jørgen

Nilsen
Marstrand PKAP 1619 1625

Jørgen

Nilsen
Marstrand SP 1625 1655
Claus Bendixen Friis PKAP 1652 1656
Claus Bendixen Friis SP 1656 1680
Anders Christoffersen Lem PKAP 1670 1680
Anders Christoffersen Lem SP 1680 1723
Kjeld Hansen Stub PKAP 1706 1716
VEØY  kannikgjeld
(RKAP i Bolsøy og Nesset)
Nils Knutsen

 

SP 1533 1547
Steffen Olsen

 

P

 

1576
David Pedersen

 

RKAP 1597

 

Nils Lauritsen Arctander SP 1597 1609
Sakarias Christoffersen Holck SP 1609 1653
Mads

 

 

RKAP

 

1625 Nesset
Mogens Madsen

 

RKAP 1625 1653 Nesset
Bjørn Christoffersen Darre KAP 1642

 

Henrik Sakariassen Holck SP 1653 1671
Christen Augustinussen

 

RKAP 1653 1686 Nesset
Henrik Pedersen

 

KAP 1657

 

Fredrik Jørgensen Grytten KAP 1669 1672
Anders Eriksen Bredahl SP 1671 1691
Nils Jensen Parelius PKAP 1682 1686
Nils Jensen Parelius RKAP 1686 1700 Nesset
Boye Boyesen Friis RKAP 1690 1707
Nils Jakobsen Engelhart RKAP 1700 1716 Nesset
Nils Jakobsen Engelhart SP 1716 1719
Erik Pedersen Leganger SP 1719 1740