| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 

Register over prester i Gudbrandsdalen prosti

En del av prosjektet "Norsk Prestehistorie" fra © Norsk Slektshistorisk Forening, 20.10 2001.
Sist red. 6. febr. 2004 (RCHS).

FRON
Peder Eilifsen

 

SP 1526 1550
Torsten Olsen

 

SP 1557 1561
Hans

 

Stabel SP 1564 1573
Peder Madsen

 

SP 1577 1579
Mads Nilsen Gram SP 1579 1601
Jens Mortensen

 

SP 1602 1625
Tor Lauritsen Munch KAP 1624 1625
Tor Lauritsen Munch SP 1625 1651
Laurits Rolfsen Munch PKAP 1632 1635
Paul Nilsen Friis KAP 1640 1645
IvarPedersen Adolph PKAP 1647 1651
IvarPedersen Adolph SP 1651 1665
Jørgen Jakobsen Grell PKAP 1653 1672
Brede Lauritsen Hammer SP 1665 1695
Otte Christoffersen Munthe PKAP 1682 1695
Otte Christoffersen Munthe SP 1695 1733
Christen Eggertsen Stockfleth KAP 1701 1704
 

 

FÅBERG
Bernt

 

 

SP 1557 1559
Christen Andersen

 

SP 1560

 

Tomas Ibsen

 

SP 1572 1576
Anders Christensen Holdegaard SP 1589 1604
Hans Knutsen

 

SP 1605 1626
Sakarias Sørensen

 

SP 1627 1667
Haagen Villumsen

 

PKAP 1661 1667
Haagen Villumsen

 

SP 1667 1682
Johan Hansen Rosing SP 1682 1726
 

GAUSDAL

Jon

 

 

SP 1536 1548
Christoffer Mikkelsen

 

SP 1557 1570
Frans Hansen

 

SP 1568

 

Christen Eskildsen

 

SP 1578 1616
Hans Christensen Revallius SP 1617 1620
Søren Andersen Schanke SP 1621 1625
Bertel Lauritsen

 

SP 1625 1643
Christoffer Jensen

 

SP 1643 1669
Mads Bertelsen Gisselius PKAP 1657 1669
Anders Knutsen Hammer SP 1669 1677
Knut Nilsen Ring SP 1677 1689
Oluf Christoffersen Stockfleth SP 1694 1727
 

LESJA

Oluf Jensen

 

SP 1521 1555
Svend

 

 

SP 1557 1576
Jens Jensen Staby P 1575 1602
Jens Jensen

 

SP 1602 1639
Sigurd Engebretsen Munch KAP 1641 1642
Sigurd Engebretsen Munch SP 1642 1669
Roald Nilsen

 

KAP 1667 1669
Christen Christensen Gammelgaard SP 1669 1731
Fredrik Sigurdsen Munch KAP 1684 1693
 

LOM

Jens Hansen

 

SP 1557 1561
Knut Nilsen

 

SP 1574 1591
Jørgen Knutsen

 

SP 1600 1608
Jon Lauritsen Eger PKAP 1605 1608
Jon Lauritsen Eger SP 1608 1622
Søren Rasmussen Frendesonius SP 1621 1646
Christoffer Jensen

 

PKAP 1633

 

Paul Nilsen Friis SP 1645 1672
Bernt Paulsen Friis PKAP 1669 1672
Bernt Paulsen Friis SP 1672 1698
Arnoldus Tomassen de Fine PKAP 1695 1697
Arnoldus Tomassen de Fine SP 1697 1719
 

RINGEBU

Oluf Andersen

 

SP 1537 1554
Torsten Sørensen Morsing P 1557 1583
Laurits Jensen

 

SP 1584 1585
Anders Lauritsen Schanke (Schunck) SP 1589 1619
Øystein Nilsen

 

SP 1619 1652
Laurits Karlsen

 

PKAP 1627 1631
Frans Hansen Brun PKAP

 

1653
Frans Hansen Brun SP 1653 1684
Peder Jørgensen

 

PKAP 1662 1664
Jørgen Christensen Bjørn PKAP 1668 1681
Jørgen Christensen Bjørn SP 1681 1695
Christoffer Jensen Kraft SP 1713 1749
 

VÅGÅ

Torsten Olsen

 

P 1537 1542
Oluf Andersen

 

SP 1553 1561
Jakob Lauritsen

 

SP 1576 1585
Laurits Pedersen Lessø SP 1585 1595
Christoffer EriksenGlad P 1595 1619
Erik Christoffersen Glad PKAP 1618 1619
Erik Christoffersen Glad SP 1619 1626
ThueAukesen(Aagesen) Bahr PKAP 1621 1623
Christen Bertelsen Mule PKAP 1624 1627
Christen Bertelsen Mule SP 1627 1643
Fredrik Nilsen Glostrup SP 1643 1671
Christen Jensen Wincke KAP 1649 1669
Ahasverus Andersen Post PKAP 1662 1668
Eggert Christensen Stockfleth PKAP 1668 1671
Eggert Christensen Stockfleth SP 1671 1681
Henning Sigurdsen Munch PKAP 1673 1681
Henning Sigurdsen Munch SP 1681 1696
Villum Christensen Dop P 1699 1719
Hans Christoffersen Tanche KAP 1716

 

Anders Sigurdsen Munch SP 1722 1737
 

ØYER

Hans

 

 

SP 1557 1558
Nils

 

 

SP 1560 1561
Jens Hansen

 

P 1565 1570
Oluf

 

 

SP 1572

 

Laurits Pedersen

 

SP 1575 1579
Nils Olsen

 

SP 1579 1580
Peder Madsen Gram SP 1580 1585
Christoffer EriksenGlad SP 1585 1592
Anders Lauritsen

 

SP 1591 1595
Oluf Pedersen

 

SP 1595 1602
Jens Jensen Staby SP 1602 1610
Hans Fransen Brun SP 1612 1625
Frans Nilsen Riber SP 1625 1646
Anders Madsen Cold PKAP 1638 1646
Anders Madsen Cold SP 1646 1670
Christoffer Knutsen Hammer KAP 1669 1670
Fredrik Eriksen Monrad SP 1670 1698
Christian Wolfgang Fredriksen Monrad SP 1698 1738