| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Register over prester i Dalane prosti (Rogaland)

En del av prosjektet "Norsk Prestehistorie" fra © Norsk Slektshistorisk Forening, 20.10 2001.
EGER-SUND
Simon Villumsen

 

SP

 

1563
Claus Torolfsen Friis KAP 1545

 

Oluf Jonsen

 

SP 1577 1594
Jon(as) Mauritsen

 

SP 1596 1619
Torger Hansen Slettebø SP 1626 1640
Henrik Pedersen Reimer P 1640 1650
Theofilus Jonsen Schanke SP 1650 1663
Nils Olsen Sylvius SP 1663 1683
Henrik Olsen Sylvius PKAP 1678 1683
Henrik Olsen Sylvius SP 1683 1716
Erik Pedersen Leganger PKAP 1703 1719
HELLE-LAND
Knut Ormsen

 

SP 1563 1584
Peder Mikkelsen

 

KAP 1577 1582
Peder Mikkelsen

 

SP 1582 1627
Peder Tøgersen Schytte KAP 1610 1627
Peder Tøgersen Schytte SP 1627 1635
Hans Jakobsen Hindsholm PKAP 1638 1645
Hans Jakobsen Hindsholm SP 1646 1655
Christian Clausen Jæger SP 1655 1691
Samuel Olsen Mandal KAP

 

1706
LUND
Nils Hansen

 

SP 1563 1565
Christen Pedersen

 

KAP

 

1589
Peder Madsen

 

SP 1593

 

Antonius Fransen

 

KAP

 

1600
Laurits Lauritsen Birkrem KAP 1600 1614
Anders Mikkelsen

 

SP 1608 1610
Laurits Lauritsen Birkrem SP 1614 1642
Claus Jørgensen

 

SP 1642 1644
Laurits Jensen

 

SP 1645 1669
Daniel Jochumsen Kirsebom PKAP 1651 1675
Christen Sørensen Godtzen SP 1669 1675
Daniel Jochumsen Kirsebom SP 1675 1699
Mogens Jakobsen Rasch PKAP 1676 1699
Mogens Jakobsen Rasch SP 1699 1715
SOKNDAL
Nils Svenkesen

 

SP 1536

 

Mikkel

 

Jyde SP 1540

 

Halvar

 

 

SP 1560

 

Jakob

 

 

SP

 

1581
Morten Pedersen

 

SP 1563 1595
Jakob Hansen

 

SP 1601 1624
Christen

 

 

PKAP 1613

 

Oluf Bendixen

 

SP 1625 1639
Jakob Jochumsen Kirsebom SP 1640 1694
Jon(as) Henriksen Reimer KAP 1673 1695
Christen Christensen Bloch SP 1724 1743