Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-1