| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Prestehistorie

Påbegynt:
09.10.2010
Sist ajourført:
17.09.2010

 

Et prosjekt og en internett-
ressurs fra 
© Norsk Slektshistorisk Forening

Ansvarlig for prosjektet:
Jan Myhrvold

Digitalisering av mikrofilmkortene:
Anne C. Grandt, Rune Nedjord og Carsten Berg Høgenhoff

Vi gjør oppmerksom på at materialet i dette arkivet kan inneholde feil.

 

Innhold,
Norsk Prestehistorie (tidligere publiserte deler av prestearkivet):

Biografier
Prestehistorien-forside
Forord/innledning
Historikk
Registre


 

 

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

Prosjektet Norsk Prestehistorie

Prestearkivet i ebokformat

Prestearkivet blir i disse dager digitalisert og lagt ut på genealogi.no - se nederst på denne siden.

Klokker ved Vår Frelsers Kirke i Christiania Bastian Svendsen (1795-1865) arbeidet i mange år med en prestehistorie for Oslo og Hamar stift. Han testamenterte manuskriptet til Universitetsbiblioteket.  Statarkivene i Oslo og Hamar har kopier.

Som en fortsettelse av dette arbeid har Norsk Slektshistorisk Forening samlet en lang rekke opplysninger om geistligheten i Oslo/Hamar bispedømme. Otto Delphin Amundsen (1896-1957), ingeniør og personalhistoriker, var i mange år engasjert i innsamlingen av materiale til prestehistorien. Senere har arkivar Sigurd Engelstad og andre arbeidet med det samme stoffet.

Det har vært et mål å få disse opplysningene lagt ut på foreningens nettsider. Noen få prestebiografier er skrevet av, og har i noen år vært tilgjengelige her. Nå publiseres det omfattende registeret i sin helhet. Alt materialet er mikrofilmet, og disse 21 mikrofilmrullene publiseres i form av ebøker etterhvert som de blir klargjort. Det er anlagt som et kortregister med kildedokumentasjon for hvert funn.  Alle geistlige som var døde før 1700, er katalogisert på fornavn og patronymikon.  Senere geistlige er ført inn etter familienavn.

Vi foretar ingen redigering eller korrigering av kortene. De publiseres som de er, og vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil. Sjekk derfor som best du kan - som med alt annet - mot øvrige kilder og litteratur når du bruker registeret. Ved avskrifter som publiseres på genealogi.no (se nedenfor), vil korreksjoner og kommentarer være naturlige tillegg - men som sagt: Kortene publiseres i sin originale form.

Materialet krever en del forarbeid før det legges ut, og dette er som alt annet rent dugnadsarbeid utført av medlemmer på fritiden. Bildebeskjæring og grunnlagsfiler klargjøres av Anne Cappelen Grandt og Rune Nedrud, og ebøkene ferdigstilles av Carsten Berg Høgenhoff.

Noe av materialet legges ut fritt, mens annet blir forbeholdt medlemmene og kan, når de legges ut, bare vises ved innlogging på foreningens medlemssider. Ikke-medlemmer kan fremdeles se hele prestearkivet på mikrofilm/fisch på Riksarkivet, eller på foreningens bibliotek i Øvre Slottsgate 2B.

Skriv gjerne av kortene for publisering på genealogi.no
Noen få prestebiografier er som nevnt skrevet av og har allerede i noen år vært tilgjengelige på genealogi.no. Vi mottar med glede avskrifter av ytterligere biografier som ligger i mikrofilmene vi nå publiserer, og vil legge disse til avskriftene etterhvert som vi mottar dem. Slike avskrifter legges på det alment tilgjengelige området på genealogi.no.

Originalkort i ebokformat
(publiseringen starter fra 9. september 2010):

Norges biskoper og prester fra reformasjonen til år 1900, presterekker alfabetisk ordnet etter prestegjeld:

Samling av notater med opplysninger om diverse kirkelige forhold i de enkelte prestegjeld (ikke prestenes personalia), alfabetisk ordnet:

 

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005