| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 

Prestehistorien
Biografier

B

Bach-Bache-Backer

 

| Biografier | Prestehistorien - forside | Forord/innledning | Historikk | Registre | Sist oppdatert: 02.02.2004 |

 

Ø      Bach, Jens  

1727: stud.
1735: cand. theol. og rektor Varde
1741: Sogneprest Daviken

1741: Jens Bach, hittil rektor ved den latinske skole i Varde, kallsbrev som sogneprest til Davigens, Rognsunds og Aalfodes Capels Meenighed efter avdøde hr. Jacob Widing.[1] Biskop Bornemanns innberetning om kallet og innstilling, men uten ansøkning fra Jens Bach.[2]

Det berettes at den res. kap. til Domkirken i Bergen, hr. Milther Andersen og rektor Bach, til like med hustruer og barn var forulykket med et dansk skip på reisen til Bergen. Se også samme dato (M.A. Haberdorph) for nærmere detaljer om forliset, som antakelig fant sted mellom Lister og Sirevåg.[3]

 

Ø      Bache, Frantz

1703: cand. theol.
1712: Feltprest
1713: Res. kap. Gjerdrum
1715: Sogneprest Hurum

Frantz Bache er født i Strømsø 1683. [4]

1703: 14. juni theol. ex. non contemn. og 10. september theol. ex. laud illaud. 1708 innskrevet på nytt. Tilbringer tiden i sin hjemegn.[5]

1715: Utnevnt sogneprest til Hurum etter avdøde hr. Rasmus Bache. – den avdøde prests bror. Feltprest i Norge ved brigader Halches regiment. Har etter dimisjon derfra reist 80 mil til sitt hjem i Trondheim, derfra hit og til Holsten for å nyde noen Employ, ved reisene geraadet i armod. Doct. Peder Jespersen med hvilken han og var noget paarørende, lovet å foredra K. Maj. Logert i Doct. Jespersens hus, vært der mens han var ved academiet. Attesterer hans flittige forhold da.[6]

Hr. Frantz Baches kallsbrev som sogneprest i Husum i forrige hr. Rasmus Baches sted.[7]

Suppl. om Hurum kald for fra den norske feltarme dimitterte feltprest Frantz Bache. Frantz Bache i min sal. afg. broder (dvs. halvbror) Hr. Rasmus Baches sted som har etterlatt hustru og fem umyndige barn. Ellers m.m. opplysninger i denne suppl.[8]

Hans avlagte ed finnes i Edsprotokollen 1715.

1737: Hr. Frantz Bache forrige sogneprest på Hurum hans etterlatte hustru Bodil Margrethe Alstrup bevilges å sitte i uskiftet bo.[9]

1741: Missive til byskriver Tobias Holm og prokurator Hans Jacob Kyhn om som kommisærer å skifte og dele mellom Bodil Margrethe Alstrup, avdøde sogneprest hr. Frantz Baches etterlatte, og hennes manns mor Helena, avdøde Mathias Heibergs etterlatte. (Missivet er langt og inneholder mange detaljer)[10]

1751: Hans kone, Bodil Margrethe, var søster av Hellene Marie Alstrup, g.m. Casper Steenholt til Biri.[11]

 

Ø      Bache, Rasmus (Nielsen)

1688: cand. theol.
1694: Pers. kap.
Hurum
1702: Sogneprest Hurum

  1694: Erasmus Nicolaj Bachæ ble ordinert av biskop Rosing 21. mars 1694, og avla ed som kapellan til Hurum samme dato.[12]

1702: Hr. Rasmus Bakke, brev at være sogneprest til Hurum og Strøm prestegjelder i Akershus stift i forrige nå avdøde sogneprest hr. Christen Aarhus’ sted.[13]

1715: hr. Rasmus Bache er død, ettermann er hans bror Frantz Bache.[14]

1717: ”Cidtzel Catharina afg. Hr. Rasmus Bakkes forr. spr. til Hurum hans efterlev. bevill. i uskift Bo med hendes og bemte hendes mands felles umynd. børn – samfrender.”[15]

 

Andre opplysninger:

Avskrift av Nordre Jarlsberg skifteprotokoll etter Christopher Rasmussen på Jordbrek i Skoger:

1699, 10/6 skifte etter Christopher Rasmussen, ”Erlig, achtet og velforstandig mand, nu sal. ------ som paa bemeldte Jordbrek boede og nestafviegte 27. mars indeværende aar død og tillige med ---- sal. mandz forhen Ao 1688 den 2. febr. afdøde quinde Live Hansdatter”, mellom de sal. folks efterladte barn og barnebarn:

1. Christen Christophersen Jordbrek, borger på Strømsø.

2. Christopher Christophersen, bor på Lindenes i Lier.

3. Aase Christophersdatter, gift med Anders Aasnes i Sande.

4. Ragnhild Christophersdatter, gift med Erik Skjeldrum i Skoger.

5. Marthe Christophersdatter, død, var gift med Niels Bache på Strømsø og etterlatt 3 sønner og 2 døtre:

            a. Peder Nielsen, 22 år

            b. Rasmus Nielsen, 21 år, studerer nu i København, borger på Strømsø.

            c. Hans Nielsen, 12 år

d. Ingeborg Nielsdatter, gift med Christopher Svendsen Stenshorne, Eiker (Tordenstierne)

e. Marthe Nielsdatter, vel 17 år gammel, bor hjemme hos faren.

6. Birgitte Christophersdatter, gift med Amund Pedersen Lærum, begge tilstede

7. Kirsten Christophersdatter, ”Trugels Pedersen Bondens forrige quinde” som døde for noen år siden og etterlatt 3 barn: a. Peder, 20 år. b. Anne, 18 år og c. Ole, 16 år.

8. Live Christophersdatter, gift med Ole Evensen Nordby.

Osv. Osv. -------

Se også PHT 1, II, 280.

   

Ø      Backer, Hans

1881: cand. theol.
1882: Lærer
1887: Sogneprest Mo i Telemark
1894: Prost
1900: Sogneprest Flekkefjord, prost
1911: Sogneprest Nøtterøy
1919: Prost
1929: Entlediget 


Andre opplysninger:

Hans Backer født 6.3.1858 i Drammen, død 9.10.1940 gift med Johanne Offenberg, født 9.10.1859. Sønn Andreas Backer død 27.8.1891 i Mo, Telemark. 24 dager gammel. En datter Anna Kathrine Backer, lærerinne Nøtterø, født 11.7.1901 i Flekkefjord.

Flere biografiske opplysninger om Hans Backer gitt i Lorens Bergs "Nøtterø - en bygdebok", se http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/prester.html. Innsendt oppl. av Ketil F. Hanssen, firing@spray.no, 10. mars 2003.

 

 


[1] Norske Aabne breve, 15.5.1741.

[2] Norske Innlegg, 15.5.1741.

[3] Norske Innlegg, 8.12.1741, T. G. Krog.

[4] Ostermann, s. 16.

[5] Ostermann, s. 16.

[6] Grat. prot. 1715, 239.

[7] Norske Aabne breve, 25.3.1715.

[8] Norske Innlegg, 25.3.1715.

[9] Bragernes prosti skifteprotokoll nr. 10, 358, dat. 4.10.1737.

[10] Norske Missiver, 7.7.1741.

[11] Norske Innlegg, 28.5.1751, Steenholts testamente.

[12] Edsprotokoll, s. 179f.

[13] Norske Aabne breve, 18.3.1702.

[14] Se nærmere under Frantz Bache.

[15] Norske Aabne breve, 1.1.1717.

 

| Biografier | Prestehistorien - forside | Forord/innledning | Historikk | Registre | Sist oppdatert: 02.02.2004 |