| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

Innhold,
Norsk Prestehistorie:
Biografier
Prestehistorien-forside
Forord/innledning
Historikk
Registre

Sist oppdatert:
17.03.2008

 

 

Biografiene er innsatt alfabetisk etter slekts-/familienavn eller patronym/farsnavn. De nedenfor innsatte navn er de biografiene som hittil er tilgjengelige. Flere biografier vil følge. Også via registrene er innsatt linker til biografiene.

Ansvarlig for prosjektet for NSF er Kristian Hunskaar. Ta gjerne direkte kontakt med Hunskaar for rettelser, tilleggsopplysninger o.a. 
Tilleggsopplysninger (kildebelagte) fra brukere er innsatt ved de respektive biografiene i ramme, med grå skrift.
Utleggelse på nettsidene: Nettredaksjonen.

 

 

 

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE


INNHOLD / PRESTEBIOGRAFIER

A
Abel, Christian Peder
Abel, Georg Daniel Barth, 1789-1859
Abel, Hans Iversen
Abel, Hans (Johannes) Hansen
Abel, Hans Mathias
Abel, Hans Mathiesen
Abel, Henrich
Abel, Jørgen Henrich
Abel, Mathias
Abel, Mathias Hansen
Abel, Mathias Mathiassen
Abel, Ole
Abel, Ole Sørensen
Abel, Peder Mandrup Tuxen
Abel, Poul Severin
Abel, Søren Georg

 

B
Bach, Jens
Bache, Frantz
Bache, Rasmus
Backer, Hans
Bagge, Jørgen Lauritz
Bagge, Lauritz Jørgensen
Bagge, Mathias (Thomasen) Green
Bagger (Bager), Mag. Oluf Hansen
Borch, Abraham
Borch, Alexander
Borch, Anders Jensen
Borch, Andreas
Borch, Even Moe
Borch, Hans Alexandersen
Borch, Hans Jacobsen
Borch, Jacob Krogh
Borch, Jacob Laugesen
Borch, Johan Schjelderup
Borch, Niels Larsen
Borch, Oluf Christian
Borch, Peder Jeremiassen
Borch, Ulrik Andreas Rohde

 

D
Davidsen, Anders

 

E
Ellingsen, Amund

 

G
(Glad), Christopher Erichsen
Grotte, Werner Albertsen
(Gyldenaar), Haakon Mogenssen

 

H
Hummer, Thure Olafsen

 

J
Jenssen, Christopher
Juel, Christopher Munthe
Juel, Claus
Juel, Daniel Bremer
Juel, Ditlev Knud
Juul, Ditlev
Juul, Jens (Janus)
Juel, Jens Thommesen
Juel, Johan Sebastian
Juel, Knud
Juell, Niels
Juell, Niels Thomesen
Juel, Ola(us) Henric(us)
Juel, Peder Jensen
Juel, Peder Pedersen
Juel, Peder Willumsen
Juel, Raphael Lund
Juul, Sven Brun
Juel, Thomas

 

K
Knutsen, Hans, sogneprest til Holt 1577

 

L
Laugesen, Daniel
Laugesen, Thomas, 1566-1630
Lind,
Hr. Mogens Lauridsen, sogneprest til Holt, ca. 1633-1695
Loss, Mogens Jensen

Loss(ius), Christopher
Loss(ius), Samuel

 

N
Nielsen, Povel
Nested, Søren Knutsen, kapellan til Holt

 

O
Olsen, Christian
Olsen [Pharo], Christopher
Olsen, Erik, sogneprest Stord, 1761-1834
Olsen, Erik
Olsen, Frants
Olsen, Hans, res. kap. i Torsken
Olufsen, Morten, sogneprest i Nes, Hedmark før 1575

 

P
Pedersen, Knud, spr. Gran
Pedersen, Mads, spr. Toten, 1611
Pedersen, Mogens, spr. Onsøy 1614; prost ca. 1629
Pharo, Ole Jensen, spr. Gran
Paasche, Anders
, vicepastor, Lødingen, ca. 1653
Paasche, hr Christopher, i Guldal len, 1629/30
Paaske, Niels, dr., biskop Bergen, 1568-1636
Paaske, Peder Jørgensen, spr. Ulvik, 1655-1706

 

S
Skaktavl, Torbjørn Olavsson
Skonk, Carl Tordsson
Sverdrup, Østen Andersen 
Søffrenssøn, Hans 
Sørensen, Rasmus

 

T
Thomesen, Niels (1605-62)

 

U
Ulff, Morten Pedersønn, sogneprest til Holt

 

Å
Aalborg, Mads Pedersen, kap. Toten, spr. Biri

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005