| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Messedeltakelse

Sist ajourført:
3.9.2009

 

 

SVERIGES SLÄKTFORSKARDAGAR 2009

Rapport fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltakelse ved Svenska Släktforskardagar i Falköping 22. og 23. august 2009

 Av Rune Nedrud

Så var altså årets svensketur unnagjort. NSF stilte på stand ved siden av DIS-Norge og sammen utgjorde vi den norske delen av nabolandets store messe for slektsforskere i 2009. Deltakere fra oss var undertegnede, Vibeke Sveaas, Jan Myhrvold, Are Gustavsen og Tore Vigerust.

Vi brakte med oss mengder med salgsvarer som tidsskrifter og anetavler, uten at salget i år kan sies å være i nærheten av fjorårets dager i Malmø. Men vi hadde mye besøk på standen og delte ut mange brosjyrer og innmeldingsblanketter. Vi får håpe at dette kan resultere i en del nye svenske medlemmer. Det er overraskende mange svensker som har norske innslag i slekten sin, til og med langt inne på svenske landsbygda.Når vi først satset på det oransje logofeltet, var foreningen heldig med stolvalget under arrangementet Svenska Släktforskardager i Falköping 21. til 23. august 2009! Tore Vigerust i dialog over datamaskinen, og Vibeke Sveaas i konsentrasjon over en bok. Albuen snakker med DIS-Norge, som vi delte stand med. (Foto: Rune Nedrud)

Arrangementet i Sverige hadde et par tusen besøkende i løpet av de to dagene det ble avholdt, og som sagt svingte mange innom den norske delen av messen og gav både NSF og DIS nok å gjøre med å vise ”hur man forskar i Norge” som var standardspørsmålet. Svenskene lar seg dessuten stadig imponere av at så mye kildemateriale i Norge er gratis.

Svenska Släktforskardager pleier vanligvis å være nokså skandinaviske, men i år glimret danskene med sitt fravær, noe som muligens skyldtes plasseringen av dagene, som jo er temmelig midt i Sverige.

Det bringes også ny litteratur inn i biblioteket for de som har svenske eller finske aner, mens dansk litteratur i år ikke var tilgjengelig, da danskene som sagt ikke fant nytten av å invadere denne delen av Sverige.

Til slutt vil jeg si at både standfellesskapet og sosiale arrangement i Falkøping i år viser oss nok en gang at DIS og NSF kan samarbeide både i hverdag og til fest.

Med hilsen fra Rune Nedrud


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2006