| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
JULEGAVER

Sist ajourført:
01.12.2007

 

 

 

 

Gavebøker for slektsforskere

JULETILBUD 2009:
To flotte bøker under treet!

 

Som medlem i Norsk Slektshisorisk Forening kjøper du årets julegaver til flotte priser! Send bestilling til: kontor@genealogi.no

Husk å bestille i god tid før jul!Slektsgranskerens guide
til utvandringen 1825-1930


av Liv Marit Haakenstad

Medlemspris kr. 275,- + porto. (Ordinær pris kr. 348,-)
ISBN: 978-82-458-0848-3, ib.
352 s. ill

Praktisk håndbok som tar for seg utvandringens historie. Boken gir et innblikk i hva som skjedde med de som reiste - hele veien fra Norge til de ankom reisens mål.

 

 

Lag slektsbok

DIS-Norge

Medlemspris kr. 295,- + porto. (Ordinær pris kr. 345,-)

Målet med denne boken er å stimulere alle til å lage slektsbok. Den gir også innføring i andre presentasjonsformer, tips og råd gis for skriving av historien av slekten og for å komme i gang med egen historie.

Følgende om boken er klippet fra DIS-Norges nettsider:

Målet med boken Lag slektsbok er å stimulere alle til å ”lage slektsbok”. Bokens undertittel, ”Papir – multimedia – Internett”, viser at den ikke bare har fokus på tradisjonelle slektsbøker mellom to permer. Boken gir også en innføring i andre presentasjonsformer. Multimedia og Internett er stikkord som kan pirre nysgjerrigheten til både garvede slektsforskere og yngre slektsinteresserte. Boken henvender seg egentlig til alle som har en historie å fortelle. Tips og råd gis både for skriving av historien om slekta og for å komme i gang med egen historie. Du trenger altså ikke å ha drevet slektsforskning i mange år for å ha glede av denne boken, alle har jo en historie å fortelle!

Boken er bygget opp av frittstående artikler skrevet av ressurspersoner på sine respektive områder. Artiklene er samlet i temaer og i en rekkefølge som kan være naturlig for et prosjekt du skal starte på. Hvis et emne blir omtalt i flere artikler, vil det noen ganger være kryssreferanse mellom disse for å bedre lesevennligheten. Det er ingen forutsetning at boken skal leses fra perm til perm før man setter i gang. Den kan godt brukes som oppslagsbok hvor man leser de artiklene som føles relevante for eget prosjekt. Det er skrevet korte omtaler av alle artiklene foran i boken for å gjøre det enklere å finne fram til relevante artikler.

Boken er blitt til takket være dugnadsarbeid, både fra dem som har hatt det administrative ansvaret og fra artikkelforfatterne. Styret i DIS-Norge etablerte i 2007 et prosjekt for å realisere denne bokutgivelsen. Bakgrunnen var at det lenge har vært et sterkt ønske fra mange medlemmer om å få en slik ”lærebok”. Det finnes ikke tilsvarende fagbøker på det norske markedet. Prosjektets deltagere har stått relativt fritt til å velge innholdet i boken, og har kontaktet ressurspersoner for å skrive artikler om relevante emner.

Noen artikler er også skrevet av prosjektdeltagerne selv. For å kvalitetssikre artiklene og boken i sin helhet, har ”lesergrupper” lest de enkelte artiklene og boken i sin helhet, før den har gått i trykken. Vi setter imidlertid pris på konstruktiv tilbakemelding fra deg som leser, om form, innhold og annet som har med boken å gjøre. Her vil vi legge ut rettelser og tillegg til boken, informasjon om kursopplegg relevant for boken og annet interessant stoff.

Her finner du en pdf-fil med en oppsummering av artiklene i boken samt et par eksempler fra noen av artiklene.

 

 

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005