| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Onlinepublisering

Publisert:
1.12.2009

Til deg som vil levere materiell for publisering

Rettigheter

Pdf-filer

Skanning

Fotografering

Til deg som vil delta i prosjektgruppen

 

 

 

Flip-bøker på www.genealogi.no

Retningslinjer for publisering av litteratur og kilder på genealogi.no

Av Carsten Berg Høgenhoff, 2. desember 2009

Fremover kommer Norsk Slektshistorisk Forening til å publisere en god del litteratur og slektshistorisk kildematariale som e-bøker. Vi oppfordrer alle som har materiale å bidra med, til å ta kontakt. Her er hensikten, som alltid, å la den gode dugnadsånden bidra til fellesskapets beste.

Flip-bøker, web-books, e-bøker - kjært barn har mange navn, men en publiseringsform vi kommer til å bruke i stor grad er elektroniske bøker man kan bla i, som i en vanlig bok.

Navneregisteret for Genealogen er en flip-bok. Når vi lager e-boken, lages samtidig et komplett, søkbart register over all tekst i filen.

Det første heftet av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (1927) er også lagt ut som e-bok. Heftet er ocr-skannet [1], men søkbarheten ved ocr-filer vil selvsagt være begrenset av hvor godt teksten reelt sett er gjenkjent. Er for eksempel en 'ø' lest som en 'o', vil du ikke finne Haraldssøn når det søkes på det, bare Haraldsson - selv om det står Haraldssøn på bildefilen du ser i e-boken. Ikke perfekt, men likevel en god hjelp. For øvrig er navneregisteret fremdeles det nyttigste hjelpemiddelet for alle som skal lete seg frem i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift fra 1927 til idag.

Nå kan vi også vise en smakebit med Agder-brev, fotografert av Kristian Fjeldsgård og publiserert etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand. Dette er vekselvis maskin- og håndskrevne avskrifter av gamle brev knyttet til gårder. OCR-skanning av slike filer er ikke hensiktsmessig, og i stor grad umulig. Etterhvert som vi får kapasitet til å legge det inn manuelt, vil flip-bøkene suppleres med innholdsfortegnelser, slik det er gjort i denne filen fra Agderarkivene (se ill. nedenfor).

Utsnitt fra flip-bok. Knappen for innholdsfortegnelse/Table of Contents er til venstre i menylinjen under boken.

Til deg som vil levere materiell for publisering
Det er store mengder litteratur, arkivmateriale og annet som bare venter på at vi skal ta tak i det og publisere det her. For å få til en effektiv og hurtig publisering, har laget noen retningslinjer for deg som vi vil bidra:

Kontakt oss
Første regel for et godt samarbeid er at vi snakker eller skriver sammen først. Send en epost til webredaksjon@genealogi.no før du setter i gang, så blir vi enige om mest mulig hensiktsmessig fremgangsmåte.

Rettigheter (NB NB)
Det er viktig at du avklarer rettighetsspørsmålene før du ber oss publisere. Hvis du skanner eller avfotograferer fra et arkiv eller annet, må du på vegne av Norsk Slektshistorisk Forening avtale med institusjonen at foreningen får lov til å publisere på www.genealogi.no uten vederlag. En epost mellom institusjonen og deg om at det er i orden, eller aller helst et kort brev om det samme - vi bare må ha det!

Hvis du skanner en bok, er det i all hovedsak slik at enhver trykksak fritt kan gjengis hvis det er mer enn 70 siden forfatterens død. I alle andre tilfelle må du på vegne av foreningen avtale med rettighetshaver, som oftest forfatteren selv eller etterkommere, at verket kan publiseres vederlagsfritt på www.genealogi.no. Du kan ikke forvente at (andre i) foreningen skal skaffe tilveie slik tillatelse for et verk du vil vi skal legge ut.

Pdf-filer
Vi er mest glad for gode pdf-filer som kan gå rett til flip-bok! Det er stor fordel for alle at vi i størst mulig grad mottar materiellet på den måten.

Send oss en godt lesbar pdf-fil, så skal vi raskt konvertere den og legge den ut. Er den i tillegg godt ocr-lest, er det flott. Det kan være snakk om timer og dager før vi kan publisere, fremfor uker, måneder eller mer om vi mottar skanninger eller bilder!

Her skal du egentlig bare huske på én ting: Enten selv å legge inn teksten www.genealogi.no midtstilt på toppen av hver side og Skannet av: [ditt navn] til venstre samt Norsk Slektshistorisk Forening (2009) (årstallet det er skannet) til høyre nederst på hver side. Vi forbeholder oss retten til å tilrettelegge filen du sender oss, for eksempel med en egen forside eller topp- og bunntekster som nevnt her.

Legger du ikke inn selv, så sørg for at det plass oppe og nede på hver side slik at vi kan legge inn topp- og bunntekster.

Lag pdf-filen med ebook-oppløsning om du har en slik innstilling på PCen, og ellers gjerne to like filer; både en med print- og en med skjermoppløsning. Vi velger den som gir best resultat i e-boken. Har du mulighet til å velge innstillinger selv, bruk disse for pdf-filen: Farge- og gråtonebilder: nedskalering til 150 dpi. Bildekvalitet medium. Monochrome: nedskalering til 300 dpi.

Skanning
Skann én side av gangen, eller oppslag hvis du får det til på en god måte. Bruk fortrinnsvis en oppløsning på 150 dpi på gråtone- eller fargeskanninger, og 300 dpi på bitmapskanninger (monochrome), og skann sidene i 100 prosent størrelse. Bruk bitmap eller gråtoner er fint på svart-hvitt-sider, rgb på fargesider.

Hvis du skanner i oppslag, er det viktig at du skanner slik at sidene får lik plassering hver gang. Når vi lager e-boken, kan vi legge begge sidene inn på oppslaget samtidig, og det sparer oss for mye arbeid.

Om oppløsning
Viktigere enn våre formaninger om oppløsning, er god lesbarhet. E-bøkene skal være lette å lese på skjerm. Vi legger ikke opp til at de nødvendigvis skal gi et perfekt resultat i utskrift.

Fotografering
Noen ganger vil foto være den mest hensiktsmessige eller kanskje den eneste måten å gjøre det på. Hvis du fotograferer, ber vi om dette - hvis mulig:

A: Fotografer rett ovenfra og i rett vinkel sidelengs, aller helst slik at vi slipper å beskjære bildet i etterkant.

B: Unngå skygger. Mest mulig jevn belysning gir bedre resultat. Selv en liten skygge kan skjemme det endelige resultatet i stor grad.

C: Hvis du må ta bilde på lengre avstand på grunn av format eller annet, er det best for oss om bildene er mest mulig like. Når vi bearbeider bildene for e-bøker, må vi størst mulig grad kunne automatisere arbeidet. Dette er selvsagt spesielt viktig hvis det er svært mange bilder.

D: Hvis du fotograferer i oppslag: Se 2. avsnitt om skanning!

Til deg som vil delta i prosjektgruppen
Pr dato består prosjektgruppen av undertegnede og Lars Ove Wangensteen, men vi blir svært gjerne flere! Spesielt gjelder dette for de prosjektene hvor vi mottar bilder, dokumenter som må skannes eller andre situasjoner som krever en innsats før pdf-filene lages.

Oppgaver som skal løses fremover, er bl.a.:

  • Bildebearbeiding (kunnskap i PhotoShop eller tilsvarende): justering og beskjæring av bilder etc., for optimalisering i forhold til flip-bøkene
  • Fremstilling av pdf-filer etter nærmere angitte retningslinjer via egnet ombrekkingsverktøy
  • OCR-bearbeiding av pdf-filer
  • Skanning
  • Prosjektledelse/tilrettelegging av større prosjekter

Det forutsettes at du har programvare for de ulike oppgavene. Kan du delta bare med én eller to ting, er du like velkommen som andre. Jo flere vi kan fordele oppgavene mellom, jo større kapasitet får vi.

Vi kan trenge noen ekstra hender allerede nå, i forbindelse med agderarkivene Kristian Fjeldsgård har fotografert - så nøl ikke om du har lyst til å trå til litt her!

Skriv noen ord til webredaksjon@genealogi.no om hva du kunne tenke deg av oppgaver.

[1] OCR: Optical Character Recognition; optisk gjenkjent tekst 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005