.

 

  
| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Digitalisering

Publisert:
08.02.2010

 

 

 

Skanning av norske aktstykker på Kildeskrift i Riksarkivet

Skanning og nettpublisering av drøyt 20.000 sider innlånte diplomer ved Kildeskrift på Riksarkivet

Av Carsten Berg Høgenhoff

En del av bestanden i Arkivverket er ikke arkiver, men samlinger. Innholdet i disse samlingene stammer ikke fra én enkelt arkivskaper, slik arkiver gjerne gjør, men er samlet fra ulike hold; gamle brev i privat eie, korrespondanse og ulike saksdokumenter knyttet til gårder, eller annet som av ulike grunner har funnet veien inn i den 12-15 skuffer store avskriftsamlingen av innlånte diplomer i Riksarkivets kildeskriftsamling. Norsk Slektshistorisk Forening har i samarbeid med Riksarkivet startet et prosjekt for skanning av disse aktstykkene. Tidsramme for publisering er 2010.

Første samling var lørdag 6. februar, da åtte av foreningens medlemmer møttes på Riksarkivet for å organisere og skanne de første to skuffene. Disse inneholdt ca 3.600 sider, av totalt anslagsvis 20-25.000 sider i hele samlingen av innlånte diplomer.

Lettere tilgjengelighet til disse samlingene vil være til stor nytte for slektsforskere. Aktstykkene skal lenkes opp mot et register på gårdsnavn og personnavn, både kildetro gjengitt og normert, og publiseres på Digitalarkivet. Trolig blir det også inngang til materialet via genealogi.no.

En del av denne samlingen ble allerede ved juletider i fjor publisert på genealogi.no. Kristian Fjeldsgård har avfotografert omkring 5000 sider med dokumenter fra Agder-fylkene, fra samlingen som finnes på Statsarkivet i Kristiansand. Ta gjerne en kikk for å se hva slags dokumenter dette handler om, men legg merke til at Agder-arkivene ved Statsarkivet i Kristiansand bare er registrert på gårdsnavn. De samme avskriftene ligger i materialet som Norsk Slektshistorisk Forening nå skanner på Riksarkivet, og vil selvsagt inngå i den samlede databasen.

Bli med på dugnadene - den neste er 27. februar, deretter 20. mars
Arbeidet fortsetter med nye dugnader fremover, og de neste puljene skuffer på Riksarkivet skal gjennomgås 27. februar og 20. mars, fra 9-14, sånn circa. Dersom du ønsker å delta da eller senere, er du mer enn velkommen til det. Skriv til NSFs formann Rune Nedrud for mer informasjon. Fremdriften i prosjektet henger nøye sammen med hvor fort vi får organisert de gjenværende lørdagene, og i tillegg skal databasen på omkring 85.000 person- og gårdsnavn bearbeides og lenkes opp mot de enkelte dokumenter før samlingen blir tilgjengelig på internett. Tidsramme for ferdigstilling og publisering er 2010.

En stor takk fra foreningen til deltakerne på dugnaden 6. februar: Kristian Hunskaar, Rune Nedrud, Carsten Berg Høgenhoff, Anne Cappelen Grandt, Kristian Fjeldsgård, Ole Arild Vesthagen, Elin Galtung Lihaug og Vibeke Sveaas. Kristian Hunskaar er også prosjektkoordinator på vegne av Riksarkivet.
Kildeskrift på Riksarivet, hvor de over 20.000 sidene som nå skannes
ligger i de grå skuffene bak Vibeke Sveaas. Rundt bordet også Elin Galtung Lihaug og Ole Arild Vesthagen som satt rundt ett av bordene den første dugnadslørdagen.

Ved det andre bordet, under, satt f.v. Rune Nedrud, Kristian Fjeldsgård, Anne Cappelen Grandt og fotografen. (Begge bilder: C B Høgenhoff 2010)Uvanlig og ikke mange av dem, men mellom avskriftene ligger noen originaldokumenter - her ett som kom fra en kanadisk giver på 1930-tallet. Disse plukkes ut av samlingen og arkiveres på nytt av Riksarkivet. Bak Anne Cappelen Grandt opptatt med å organisere mapper (Foto: C B Høgenhoff 2010)

Over: Fra skannerrommet på Riksarkivet. T.v. Anne Cappelen Grandt og Kristian Fjeldsgård gjør klar nye bunker, Kristian Hunskaar håndterer skanneren og Rune Nedrud gjør klar dokumenter som ikke går gjennom skanneren uten litt bearbeiding på forhånd. (Foto: C B Høgenhoff, 2010)

Over: Kristan Hunskaar håndterer skanneren i egenskap av prosjektkoordinator for Riksarkivet. Rune Nedrud i bakgrunnen (Foto: C B Høgenhoff, 2010)

  

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005