| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
NST

Sist ajourført:
16.03.2009

 

 

 

 

Vitenskapelige Tidsskrifter

NORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT PÅ DANSK LISTE OVER VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER
 
 Av Tore H. Vigerust, 16. mars 2009

Som det går frem av Genealogen 1/2007 s. 4 og 15, kom Norsk slektshistorisk tidsskrift fra og med år 2006 med på listen over vitenskapelige publiseringskanaler, nivå 1, i henhold til det nye målesystemet på norsk forskning etter retningslinjene fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), se deres hjemmeside www.uhr.no under Forskning. Publiseringene i tidsskriftene på listen utgjør en del av finansieringen til universitets- og høyskolene fra Kunnskapsdepartementet / Stortinget.

Det norske tellekantsystemet har vært modell for det nyopprettede danske systemet. Fra og med 2008 er NST også inne på den danske autoritetslisten over vitenskapelige tidsskrifter, se Forsknings- og innovationsstyrelsens side www.fi.dk . Dette innebærer at NST idag er Nordens første registrerte vitenskapelige genealogiske tidsskrift.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005