| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
NST

Sist ajourført:
28.04.2010

Innhold, denne side:
Bind 41 (2007-2008)

Bind 42 (2009-2010)

 

 

NORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT

INNHOLD
BIND XLI -

 
 
Ved Carsten Berg Høgenhoff

Bind 41 (2007-2008)

Navneregister bind 41 som separat pdf-fil
(© Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, filen kan lastes ned for personlig bruk)

 • Bråthen, Torkel Rønold (1969-). "Tosten på Dyrdal i Sande og hans etterslekt", NST 41 (2008): 139-146
 • Bråthen, Torkel Rønold: "Slektene på Nedre Holter og Hovin i Nes på Romerike", NST 41 (2008):. 222-236
 • Christiansen, Per Reidar (1968–). "Tord Asgeirsson på Bolvik i Solum og hans ætt", NST 41 (2007): 89-125
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Av høyaristokratisk Hårek-ætt fra Valdres?" NST 41 (2007): 64
 • Haug, Eldbjørg: "Kort innføring i diplomatikk. Diplomtyper og formelverk", NST 41 (2008): 252-258
 • Helleberg, Odd Arne (1952-). "En bygdematador og slekta hans", NST 41 (2008): 147-176
 • Høyendahl, Sten (1947–): "Hafslund-ætten i Skjeberg og en gren på Nord-Mysen i Eidsberg", NST 41 (2007): 67-88
 • Lie, Erik (1972-). "Staal Christphersen i Trondheim og hans etterslekt", NST 41 (2008): 177-198
 • Lie, Erik: "Bidrag til debatten om fogdehustruen Anne Jonsdatters herkomst", NST 41 (2008): 203-221
 • Lillehammer, Arnvid, (1943–). "Kari med kjeften, Per Hesteskjerar og slektstilhøva deira" NST 41 (2007): 3-41
 • Løberg, Lars og Vigerust, Tore (Innledning til temadel): "Metodeforelesninger fra middelalderseminaret 5. januar 2008", NST 41 (2008): 237
 • Løberg, Lars : "Arverett, odelsrett og åsetesrett som hjelpemidler i middelaldergenealogi, NST 41 (2008): 246-251
 • Myrvoll, Klaus Johan, (1981–). "Margrete i Aspa - løysing på floken" NST 41 (2007): 42-63
 • Sandberg, Per-Øivind: "Den retrospektive metode i slektsgranskning", NST 41 (2008): 259-265.
 • Ugulen, Jo Rune: "Kjeldekritikk, med eit sideblikk på heraldikken", NST 41 (2008): 238-245
 • Vigerust, Tore Hermundsson (1955-): "Skomakergasellen Gustaf Rönblad fra Vasa i Finland", NST 41 (2007), 125-134


Bind 42 (2009-2010)

 • Christiansen, Per Reidar (1968-): "Ættene på Asdal og Tangvall i Bamble", NST 42 (2009): 3-48
 • Helleberg, Odd Arne (1952-): "'Kongens lensmann' Arne Øysteinsson på Hustveit i Heddal og slektskretsen rundt ham", NST 42 (2009): 49-75
 • Høyendahl, Sten (1947-): "To søstre med odelsgods i Vestby i Enebakk - en rettelse": NST 42 (2009): 77-79 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005