| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
NST

Sist ajourført:
06.09.2008

 

Innholdsfortegnelser - NST 

Navneregister for 36 bind av NST

NST Online

På denne siden:
Om NST
Publisere i NST?
NST-hefter til salgs

E-post:
 kontor@genealogi.no

 

 

NORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT

 

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er selve flaggskipet i floraen av norske genealogiske publikasjoner. NST kommer hvert år med to hefter. Fire hefter utgjør et bind. Siden førsteutgaven i 1927 er det kommet ut 39 bind av tidsskriftet. En rekke velrenommerte og kjente genealoger har gjennom disse årene bidratt med i underkant av 15.000 sider slektshistorisk stoff. I brorparten av artiklene har det vært publisert nytt og banebrytende stoff av høy kvalitet. For at du som leser lettere skal kunne finne frem i denne mengden av stoff, har foreningen utarbeidet et register over personer og slekter omtalt i NST.

Tidsskriftet har i årenes løp hatt artikler om slekter i hvert eneste lille kirkesogn over hele landet. Som oftest har det handlet om å kartlegge slektskretser fra sen middelalderen og frem til 1700-tallet, altså den tiden som er vanskelig å behandle for de aller fleste slektsforskere. Siden mye av stoffet er såpass langt tilbake i tid, har slektene og personene som behandles, ofte svært mange etterkommere. Derfor vil de aller fleste, også du, kunne finne informasjon om dine forfedre i mange av de 37 bindene av NST.

NST har gått gjennom en kvalitetsmessig heving på 90-tallet, ikke minst takket være redaktørene Niels Christian Hjorth og Terje Gudbrandson. Derfor vil du finne grundige artikler om slekter, slektskretser og forskningsspørsmål. Dette er i tråd med en vedtektsendring foreningen gjorde i 2001. I den heter det blant annet: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift skal holde en høy faglig standard. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift.


Gamle hefter av NST kan du lese på arkivene, på de største bibliotekene og i samlingene til enkelte lokale historielag. Men disse heftene får du som oftest ikke lånt med hjem. Ønsker du derfor å kjøpe, har vi fremdeles en del hefter igjen i vårt bibliotek i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. De kan kjøpes over disk på biblioteket tirsdager og torsdager kl. 11-20, bestilles over nettet, på telefon 22 33 30 30 eller skriftlig fra Norsk Slektshistorisk Forening, Postboks 59 Sentrum, 0101 Oslo. Lurer du på hva de forskjellige bindene inneholder, kan du for en femtilapp og porto få tilsendt en innholdsfortegnelse til bind I-XXXIV, eller se her.

 

Publisere i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift?

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) er per i dag landets eneste genealogiske tidsskrift med en gjennomført vitenskapelig profil. Gjennom 75 år har Tidsskriftet huset mange av de ypperste arbeidene innen norsk genealogi. Det er en tradisjon vi ønsker skal fortsette. Vi kan ikke godtgjøre artikler økonomisk, men vi kan tilby forfattere av genealogiske og personalhistoriske arbeider følgende fordeler:

  • Redaksjonell hjelp (innebærer forslag, veiledning og korrekturlesning).
  • Bedre egenkontroll med det ferdige produkt fordi vi alltid lar deg lese minst en korrektur etter at artikkelen er satt (vi leser selvfølgelig også korrektur før artikkelen settes).
  • Satsing på illustrasjoner både i farge og svart/hvitt.
  • Dekning av illustrasjonskostnader (innenfor rimelighetens grenser).
  • Fagfolk til setting og trykking av artikkelen slik at produktet skal fremstå godt visuelt.
  • Indeksering i norske og utenlandske bibliografier.
  • Riksdekkende og internasjonal leserkrets (her treffer du riktig målgruppe!).
  • 10–25 forfattereksemplarer (avhengig av artikkelens omfang).
  • God respons fra leserne.

 I samarbeid med forfatterne er vi villig til å strekke oss langt for at sluttproduktet skal bli best mulig, både faglig og visuelt. Vårt mål er at det skal være et kvalitetsstempel å få publisere i NST. Sitter du med spennende genealogisk eller personalhistorisk materiale du ønsker å dele med åndsfrender, ta kontakt med oss.

NST-artikler som pdf-filer online

Fra våren 2008 legges det fortløpende ut artikler som har falt i det fri iht åndsverkloven. Les mer!

NST-hefter til salgs

NSF har fremdeles for salg eksemplarer av en del eldre hefter, og listen nedenfor kan være en pekepinn. Vær likevel oppmerksom på at enkelte av heftene finnes i svært få eksemplarer, og kan være utsolgt selv om de er oppført her. Bak hvert hefte er beholdningen av hefter satt mellom parenteser (Beholdning pr. april 2003).

Sjekk med kontoret om heftet du søker fremdeles er til salgs; her kan det både være utsolgt og ha kommet nye til! Ny opptelling er på trappene.

XI 1 (5)
XI 3 (3)
XI 4 (4)
XII 2 (1)
XII 3 (2)
XII 4 (3)
XIII 1 (5)
XIII 2 (7)
XIII 3 (1)
XIII 4 (7)
XIV 1 (9)
XIV 2 (11)
XIV 3 (13)
XIV 4 (11)
XV 1 (2)
XV 2 (6)
XV 3 (2)
XV 4 (5)
XVI 2 (3)
XIX 1 (7)
XIX 2 (5)
XIX 4 (9)
XX 2 (9)
XX 3 (10)
XX 4 (9)
XXII 1 (6)
XXII 3 (4)
XXIII 2 (21)
XXIII 3 (9)
XXIII 4 (18)
XXIV 1 (8)
XXIV 2 (9)
XXIV 3 (6)
XXIV 4 (7)
XXV 1 (5)
XXV 2 (6)
XXV 3 (14)
XXV 4 (5)
XXVI 1 (13)
XXVI 3 (10)
XXVI 4 (4)
XXVII 1 (6)
XXVII 2 (10)
XXVII 3 (4)
XXVII 4 (9)
XXVIII 1 (4)
XXVIII 2 (2)
XXVIII 3 (3)
XXVIII 4 (2)
XXIX 1 (6)
XXX 4 (61)
XXXI 1 (3)
XXXI 2 (14)
XXXI 3 (2)
XXXI 4 (2)
XXXII 2 (4)
XXXII 3 (7)
XXXIII 1 (129)
XXXIII 2 (170)
XXXIII 3 (164)
XXXIV 1 (38)
XXXIV 2 (118)
XXXIV 3 (111)
XXXIV 4 (86)
XXXV 2 (7)
XXXV 3 (74)
XXXVI 1 (142)
XXXVI 2 (485)
XXXVI 3 (246)
XXXVI 4 (434)
XXXVII 1 (419)
XXXVII 2 (542)
XXXVII 3 (358)
XXXVII 4 (203)
XXXVIII 1 (183)
XXXVIII 2 (70)
XXXVIII 3 (325)
XXXVIII 4 (700)  
XXXIX 1 (på lager)
XXXIX 2 (på lager)
XXXIX 3 (på lager)
XXXIX 4 (på lager)
XL 1 (på lager)
XL 2 (på lager)
XL 3 (på lager)
XL 4 (på lager)
XLI 1 (på lager)
XLI 2 (på lager)
XLI 3
(på lager)

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005