| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
BESTILLING

 

Publisert:
11.12.2010
Sist oppdatert:
24.02.2011

> Bestillingsskjema

 

 

SEGLUTGAVEN FRA NORSK SLEKTSHISTORISK FORENING

Segltegninger fra hyllingene
i Norge 1591 og 1610

Drawings of Norwegian Seals from 1591 and 1610 - see English text below

Medlemspris kr 435,- innbundet og kr 335,-* i paperback (gjelder medlemmer av NSF og DIS-Norge)

Ikke-medlemmer kr 499,-/399,-*.

Boken er også til salgs fra Norsk Slektshistorisk Forenings kontor i Øvre Slottgate 2B i Oslo.

For bestilling, klikk her og kryss av for innbundet eller paperback.
* Porto tilkommer med kr 150,- i Norge. Andre satser til utlandet.

I 1591 of 1610 ble det foretatt hyllinger av henholdsvis kong Kristian IV og hans eldste sønn, "den utvalgte prins" Kristian. Fra domkapitlene, byene, den lokale geistlighet og allmuen på landet ble det av praktiske grunner sendt representanter. Adelen, lagmennene og biskopene møtte personlig frem til hyllingene.

I dette praktverket på 526 sider fra Norsk Slektshistorisk Forening får du en innføring kongehyllingene gikk ut på, segl og seglbruk, bumerker og navnenormering - og mest sentralt: Her publiserers de rundt 4800 avtegninger av segl og bumerker som er påført de til sammen mange hundre fullmaktsbrevene. Dette utgjør den siste, hittil upubliserte delen av Riksarkivets store løft Aktstykker til norske stænders historie.

Utdrag fra innholdsfortegnelsen:

Innledende tematiske artikler:

 • Halvard Bjørkvik: Kongehyllinga i historisk perspektiv
 • Reidar Kjellberg: Hyllingene på Akershus 1591 og 1610
 • Anders Bjønnes: Segl og seglbruk i Norge
 • Hans Cappelen: Bumerker i Norge - en oversikt
 • Terje Gudbrandson: Normering av personnavn

Plansjeverket

 • Forklaring til plansjeverket
 • 1591
  • Brevoversikt 1591
  • Plansjer med segltegningene 1591
  • Appendiks til 1591
 • 1610
  • Brevoversikt 1610
  • Plansjer med segltegningene 1610
  • Appendiks til 1610
 • Fornavnsregister
 • Patronymikon- og tilnavnsregister
 • Stedsnavnsregister

English summary
Deligates sworn allegiance to Christian IV as king of Norway in 1591, and in 1610 his eldest son, "the chosen prince" Christian, was honoured with the same ceremony. Representatives from the cathedral chapters, local clergymen, burghers of towns and cities and peasantry brought with them sealed autorisation letters. The nobility attended in person and issued their own letters of allegiance, of which the one from 1591 is preserved.

It is the seals on these documents that are published in this book. They make an interesting source of historical material in many respects. Several articles on relevant themes are also included. This 525 pages large publication from The Norwegian Genealogical Society should therefore be of great interest also to researchers outside Norway.

Please note that all articles are written in Norwegian.


BESTILLINGSSKJEMA FOR SEGLUTGAVEN

Rabattert pris for Norsk Slektshistorisk Forening- og DIS-Norge-medlemmer.

Navn:*

Adr:*

Postnr.:* Sted:*


Telefon: Mobil:


E-post:*

KRYSS AV FOR ØNSKET UTGAVE AV SEGLTEGNINGER FRA HYLLINGENE I NORGE 1591 OG 1610:

Paperback à kr 335,- (399,-) + porto

Innbundet / hardcover à kr 435,- (499,-) + porto

Porto: + kr 150,- i Norge. Andre satser i utlandet.
Postage: + NOK 150,- in Norway, other prices abroad.

Priser i parentes gjelder hvis du ikke er medlem av NSF eller DIS-Norge. Prices in brackets are for NON-members of The Norwegian Genealogical Society or DIS-Norge. Postage is added. All prices in NOK.

Kryss av her hvis du er NSF-medlem
Kryss av her hvis du er medlem av DIS-Norge
Jeg er ikke medlem av noen av foreningene / I am not a member of The Norwegian Genealogical Society or DIS-Norge

Medlemsnummer:*

Husk å fylle inn medlemsnummer, eller skriv en kommentar i feltet nedenfor hvis du ikke har det tilgjengelig.


Har du kommentarer eller spørsmål til foreningen?
Skriv det gjerne her:


* Poster merket med '*' må fylles ut!

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005