| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Skrifter

 

 

 

SKRIFTER

Norsk Slektshistorisk Forenings skrifter

 

Redigert av Tore H Vigerust, sist revidert 30.09 2001.
Skrifter som fremdeles er til salgs kan bestilles per e-post til kontor@genealogi.no


1. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (ISSN 0029-2141)

Utkommer i bind à 4 hefter, hvorav 2 hefter per år.

Bind I (1927-28) - XXXVII (1999-2000).

Se en beskrivelse av tidsskriftet og innholdsfortegnelsen.


2. Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening (ISSN 0807-2191), tidligere: Medlemsblad (ISSN 0801-7514)

Se en beskrivelse av tidsskriftene og innholdsfortegnelsen.

Utgitt: Medlemsblad 1987-1995 (restopplag i parentes). Pris kr 10 per stk.

1/87 (73), 2/87 (16)

1/88 utsolgt, 2/88 (103)

1/89 (33), 2/89 (29)

1/90 (2), 2/90 (52)

1/91 (24), 2/91 (13)

1/92 utsolgt

1/93 (158), 1/94 (145)

1/95 (2), 2/95 (31), 3/95 utsolgt

Genealogen. Medlemsblad for . . fra 1996. Pris kr 50 per stk.

1/96 (33), 2/96 utsolgt, 3/96 (35)

1/97 (252), 2/97 (169)

1/98 (123), 2/98 (119)

1/99 (348), 2/99

1/00, 2/00

1/01, 2/01


3. Hvem forsker hva i norsk genealogi

 • [1.] Hvem forsker hva i norsk genealogi, red. Per Seland. 1972 [utgitt som bilag til Norsk slektshistorisk tidsskrift XXIII, 1972]. 24 s.
 • [2.] Hvem forsker hva i norsk genealogi 1983, red. Magnus Mardal. 12 s. Kr 15.
 • [3.] Hvem forsker hva i norsk genealogi 1985, red. Magnus Mardal. 15 s. Utsolgt.
 • [4.] Hvem forsker hva i norsk genealogi 1996, red. Tormod J Bakke. 76 s. Kr 50.
 • 5. Hvem forsker hva i norsk genealogi 1998, red. Per Reidar B Christiansen. ISBN 82-91981-00-0. Kr 50.


4. Norsk Slektskalender

 • I. 1949 Red. Ingeborg Flood. [forlagt av Cammermeyers boghandel Gustav E Raabe]. (x) + 244 s. Utsolgt.
 • II. 1951 Red. Stian H Finne-Grønn og Harald Gram [forlagt av Cammermeyers boghandel]. (viii) + 262 s. Utsolgt.
 • III. 1979 Red. Per Seland. (viii) + 212 s. Kr 50.


5. Dødsfall i Norge

 • I. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825. 1964 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift XVII-XIX, 1960-64, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 507 s.
 • II. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1826-1840. 1970 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift XX-XXII, 1966-70, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 519 s.
 • III. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1841-1850. 1983-87 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift XXIX-XXXI med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 566 s.

Merknad: De fleste heftene er utsolgt fra foreningen. Den som vil ha disse bøkene må skaffe seg heftene, siden bøkene ikke ble utgitt separat.


6. Varia

 • [1.] C. S. Thomle: Norsk navneret. En fremstilling av de hovedregler som gjælder om personnavne i norsk ræt. 1931 [utgitt med bidrag av Fridtjof Nansens Fond, i kommisjon hos Cammermeyers boghandel]. 116 s. Utsolgt.
 • [2.] Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, red. Stian H. Finne-Grønn. 1932 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift II-III, 1929-32, i kommisjon hos Cammermeyers boghandel]. 138 s. Utsolgt.
 • [3.] H. Ostermann: Examinati juris 1736-1814. 1938 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift V-VI, 1936-38]. 81 s. Utsolgt.
 • [4.] H. Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754. 1938-45. Utsolgt.
 • Harald Andresen: Norsk biografisk oppslagslitteratur 1944-45 (utgitt med bidrag av Fridtjof Nansens Fond). Utsolgt.
 • [5.] Harald Andresen: Norsk biografisk oppslagslitteratur 1944-45 [utgitt med bidrag av Fridtjof Nansens Fond]. Utsolgt.
 • [6.] Ætt og By. Festskrift til S. H. Finne-Grønn om nordisk slektsforskning og Oslo byhistorie (utg. sammen med Oslo Bymuseum forlagt av Cammermeyers boghandel Gustav E Raabe, Oslo). 1944. 236 s. Utsolgt.
 • [7.] Olai Ovenstad: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. Bind I-II. 1948-49 [utgitt i 16 hefter]. Nær halvparten av hefter er utsolgt.
 • [8.] Fortegnelse over sorenskrivere i Norge 1591-1814. Særtrykk [s. 75-200] av sorenskriver Arnet Olafsens verk Våre sorenskrivere. Sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge, I, 1591-1914. 1959. Utsolgt.
 • [9.] Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563-1886. 1977-1982 [utgitt som tillegg til Norsk slektshistorisk tidsskrift XXV-XXVIII, 1977-82]. 212 s.
 • [10.] Terje Gudbrandson: Førstehjelp for slektsforskere. (1995). (hefte 14 s.) Kr 30.
 • [11.] Innholdsfortegnelse til bind I-XXXIV (1996; inneholder kopier av tidligere innholdsfortegnelser). Kr 50.
 • [12.] Tore H. Vigerust (red.): Aspa-seminaret. Sandvika 25 oktober 1996, Kristiansund 6-7 september 1997 (Adelsprosjektets skrifter 1, utgitt av NSF i samarbeid med Adelsprosjektet og kulturkontorene i Averøy, Frei, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll kommuner, kane.benkestokk.teiste forlag, Oslo 1997). ISBN 82-91870-00-4. ISSN 1500-2160. Bestilles fra NSF. Kr. 100 (få eksemplarer igjen).
 • [13.] Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen og Torkel Rønold Bråthen: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder (Hvem var Hvem 2, kane.benkestokk.teiste forlag Oslo 2000). ISBN 82-91870-03-9. ISSN 1500-6077. Fordelt til alle medlemmer i april 2000. Bestilles direkte fra Tore H. Vigerust, toreher@online.no , pris kr. 135 pluss porto.
 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005