| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Sommertur

Sist ajourført:
11.03.2005

 

Innhold, denne side:
Invitasjon
Program for dagen

 

SOMMERTUR 2004

Norsk Slektshistorisk Forenings
SOMMERTUR 2004

INVITASJON

Norsk Slektshistorisk Forenings sommertur lørdag 12. juni 2004

Som det går frem av foreningens årsberetninger, har det årlig vært arrangert en sommertur for medlemmer som er biblioteksvakter og for dem som har verv og andre oppgaver for foreningen. Én gang tidligere har reisen gått til Sverige – til Karlstad i 1997. Turen går kun over én lørdag og foretas pr. buss. Foreningen har alltid behov for flere medhjelpere, og en åpen invitasjon i Genealogen til sommerens kommende utflukt kan kanskje stimulere medlemmer til å melde seg til tjeneste.

Foreningen inviterer medlemmene til en dagsreise til Båhuslen lørdag 12. juni. Reisen starter ved bussholdeplassen ved Oslo S sjøsiden kl. 8.00, og retur beregnes til sent på kvelden.
Turen organiseres av Rune Nedrud og Tore H Vigerust.

Påmelding til foreningens sekretær, Jan Ivar Kristiansen, enten pr. brev, telefon 22 11 14 00 eller e–post.

 

PROGRAM
SOMMERTUR
LØRDAG 12. JUNI 2004

8.00 Avreise, Oslo S, bussholdeplassen på sjøsiden.

10.00 Ankomst Vitlycke museum (helleristningsmuseum), syd for Tanumshede, etter en liten reise gjennom vestkysten helt i nord. 1,5 t. omvisning.

11.30 Avreise fra Vitlycke museum.

12.00 Dyngehus i Skredsvik, via noen andre severdigheter. Lunsj med medbragt mat og drikke.

12.45 Avreise til Dragsmark kloster. 10 min. opphold.
Reise videre langs ytre kystvei og en ferge til Morlanda på Orust (uten avstigning), deretter gjennom Orust til Skåpesund mot Tjørn; kort opphold.

Ca. 14.00 Sundsby setegård på Mjørn på Tjørn. Omvisning 45 min.
Derfra til Valla kirke på Tjørn med omvisning, Margaretha Huidtfeldts og Thomas Dyres med fleres gravkister i kapellet, våpenskjold, portrettgravsten av Norges rikes kansler Anders Green.
Videre til Kastellegården der den gamle byen Kongehelle lå, med Klosterkullen, der Kastelel kloster var.

17.00 Båhus festning. Omvisning 1 time.

18.00 Middag, Hotell Fars Hatt ved Båhus festning.

19.30 Avreise, Båhus festning.

Ca. 22.00 Beregnet ankomst, Oslo S.

 

Det er bestilt lokal profesjonell guide ved hhv. Vitlycke museum, Sundsby säteri, Valla kyrka og Bohus fästning. Øvrig guide ved Tore H. Vigerust.

 

Tore H. Vigerust, 29. febr. / 12. mai 2004

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005