| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk


NORSK SLEKTSHISTORISK FORENING

Høstmøte

 

Norsk Slektshistorisk Forenings høstmøte
blir avholdt
lørdag den 23. november 2002 kl. 14.00.

Møtelokalet for begivenheten er Forsvarets bygningstjenestes kantine, bygning 65, Akershus, Oslo.


* * *

Foredrag ved Jon Gunnar Arntzen:

Borgerlige bohemer?
To Kristiania-familier på slutten av 1800-tallet.
Om slektene Hansson og Lasson
i Kristiania

* * *


Enkel bevertning.

Velkommen!

 

| møtekalenderen |