| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
2003-2006

Sist ajourført:
29.11.2005
(19.10.2009)

 

 

 

 

BYGDEKVELDER
- torsdager kl. 18.00

 

Innhold, denne siden:
2006
2005
2004
2003

 

Gå til:
Møtekalenderen

 

 

BYGDEKVELDER

BYGDEKVELDER

 
 
NSF hadde for noen år siden tradisjon med åpne bygdekvelder i det gamle Slektforskersenteret i Ullevålsveien 1. Pga sviktende interesse er dette en aktivitet som ikke er fulgt opp de senere årene, men initiativtakere som ønker å ta tråden opp igjen i Slektsforskernes Hus i Øvre Slottsgate 2 B bes ta kontakt med styret.

Torsdager fra kl. 18.00 til 20.00 inviterer vi alle interesserte til å ta med egne slektsnotater og eventuelle problemer for diskusjon og delt glede med andre slektsgranskere som har arbeidet med samme region. (I noen tilfeller er også enkeltslekter og enkeltkilder oppsatt som tema). Du vil treffe representanter for styret, og vi vil også ha med en ressursperson for vedkommende område som forhåpentligvis kan gi nyttige tips i samtalen. Med forbehold om endringer.

 

2006

Dato (torsdager) Temaområde og innleder
9. februar Folketellinger og matrikler v/ Terje Gudbrandson
16. februar Solør med kort innledning om Kalips-godset og Holtesønnenes gåte v/ Lars Løberg
23. februar Toten v/ Rune Nedrud
2. mars Forsand v/ Elin Galtung Lihaug
9. mars Sparre-slekter i Norge v/ Terje Pettersen-Dahl
16. mars Brønnøy v/ Christopher Knoph

 

2005

Dato (torsdager) Temaområde og innleder
10. februar Moss v/ Terje Pettersen-Dahl
17. februar Sørkedalen v/ Håvard Blom
24. februar Skifteprotokoller v/ Terje Gudbrandson
3. mars Kruckow v/ Lars Løberg
10. mars Vardal/Biri v/ Rune Nedrud
17. mars Hardanger v/ Elin Galtung Lihaug
31. mars Preben von Ahnen v/ Terje Pettersen-Dahl
6. oktober [Utgår]
13. oktober Hammersmedslekter v/ Terje Pettersen-Dahl
20. oktober Hallingdal v/ Håvard Blom
27. oktober Tingbøker v/ Terje Gudbrandson
3. november Hestbø - Talgje ætta v/ Lars Løberg
10. november Toten før tingbøkene - diskusjon om kilder v/ Rune Nedrud
17. november Tordenstjerne v/ Are S. Gustavsen

 

2004

Dato (torsdager) Temaområde og innleder
1. april 2004: Sør-Østerdal med hovedvekt på prestedynastiet Hornemann/Åmot og skifter fra Trysil v/ Lars Løberg
15. april 2004: Hallingdal v/ Håvard Blom
22. april 2004: Toten v/ Rune Nedrud
29. april 2004: Salten v/ Terje Gudbrandson
16. sept. 2004: Salten v/ Terje Gudbrandson (samme som 29.4.)
28. okt. 2004: Salten v/ Terje Gudbrandson (samme som 29.4. og 16.9.)
4. nov. 2004: Trysilslekter før kirkebøkene v/ Lars Løberg (flyttet; opprinnelig oppsatt 18. nov.)
11. nov. 2004: Hadeland v/ Rune Nedrud
18. nov. 2004: Valdres/Hemsedal v/ Lars Løberg

 

2003

Dato Temaområde og innleder
2. oktober: Indre Sogn - Terje Jordanger, involvert i bygdebokarbeidet for Luster og ekspert på utvandringen til USA
9. oktober: Sør-Østerdal - Ronny Rismyhr Haugen, redaktør for Tjukke Slekta, medlemsbladet for Sør-Østerdal slektshistorielag
16. oktober:  Solør og finnskogslekter - Jan Myhrvold, ressursperson i Solør slektshistorielag
23. oktober: Nord-Norge - Terje Gudbrandson, bygdebokforfatter for Bodin, redaktør i NST
30. oktober: Nord-Østerdal - Arne Dag Østigaard, lektor, forfatter
og Garborggransker med et stort lokalhistorisk forfatterskap med hovedvekt på Nord-Østerdalen.
13. november: Vestfold-slekter generelt og Nøtterøy og Stokke spesielt - Ketil Firing Hanssen, driver nettstedet www.vestfold-slekt.net.
20. november: Samtalepartner Hogne Holst, med erfaring bl.a. fra kirkebokregistrering fra Hobøl (og Røros). Holst redigerer også nettstedet www.hognes.net.
27. november: Samtalepartner Lars Løberg, formann i Norsk Slektshistorisk Forening. Tema er adelsslekter, særlig Gyldenhorn/Elin-ætten.

 

Forslag til regioner og samtalepartnere for senere møter mottas med takk.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005