| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
02.05.2007

 

Årsmøte 2004

Årsmøte 2003

Årsmøte 2002

 

ÅRSMØTE 2007

Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2007

 

INNKALLELSE

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i
Norsk Slektshistorisk Forening tirsdag 22. mai kl. 19.00
på Uranienborg skole, Briskebyveien 7, Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.

3. Styrets årsberetning.

4. Årsregnskap med revisjonsberetning.

5. Fastsettelse av kontingent for 2008.

6. Valg.

* * * 

Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.

 

Terje Mikael Hasle Joranger og Liv-Marit Haakenstad holder foredrag:

Emigrantene til USA - hvor de dro, hvorfra og hvordan.

 

Om møtestedet: Parkering tillatt i skolegården. Innkjørsel fra Skovveien.

 VELKOMMEN!

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005