| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
11.03.2005

 

 

ÅRSMØTE 2004

Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2004

 

Innkallelse

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening fredag 16. april 2004 kl. 19.00 Uranienborg skole, Briskebyvn. 7, Oslo.

 
 

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning samt de viktigste økonomiske budsjettforutsetninger for det kommende år.
 5. Fastsette kontingent for neste år.
 6. Valg:
   • 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   • 2 revisorer
   • valgkomité.
Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.
 
Tore H. Vigerust vil holde foredrag:
"Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan?"
 
Årsberetning og regnskap følger kunngjøringen.
 

- - -

Ad. pkt. 5: Styret foreslår at styret gis fullmakt til på bakgrunn av den økonomiske utviklingen for foreningen i 2004 å beslutte en eventuell hevning av medlemskontingenten til maksimalt 300 kroner for 2005.

Møtestedet: Merk møtestedet: Uranienborg skole, Briskebyveien 7, Oslo. Parkering tillatt i skolegården; innkjørsel fra Skovveien.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005