| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Forslag til årsregnskap 2001

 

Resultatregnskap 2001 for Norsk Slektshistorisk Forening

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

2001

 

2000

 

Kontigenter

491 513

 

502 588

 

Salg (Hefter/tavler)

66 035

 

67 201

 

Annonser

9 300

 

4 500

 

Kurs

0

 

0

 

Driftstilskudd

1 300

 

0

 

Salg av overskuddsmateriell fra biblioteket

0

 

5 570

 

Sum driftsinntekter

568 148

 

579 859

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

Lønn og feriepenger

132 470

 

125 910

 

Arbeidsgiveravgift

23 461

 

17 353

 

Husleie

57 880

 

56 160

 

Omkostninger og administrasjon

63 608

 

81 189

 

Trykking og utsendelse NST

81 968

 

101 770

 

Trykking og utsendelse Genealogen

109 391

 

90 419

 

Trykking og utsendelse "Hvem forsker hva"

0

 

0

 

Møter NSF

51 116

 

53 794

 

Bibliotek

26 619

 

2 669

 

Diverse (Trondheim byborgere)

0

 

32 000

 

Jubileum

127 665

1)

0

 

Sum driftskostnader

674 178

 

561 263

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

-106 030

 

18 596

 

Renter

59 792

 

50 479

 

Årsresultat

-46 238

 

69 075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanseregnskap 2001 for Norsk Slektshistorisk Forening

 

 

 

 

 

 

Eiendeler (aktiva)

2001

 

2000

 

Kasse

1 429

 

5 287

 

Kredttkassen

15 178

 

14 881

 

Postgiro

20 935

 

2 698

 

BN bank

731 370

 

774 099

 

Sparebanken NOR (Depositum)

31 692

 

30 255

 

Sum eiendeler

800 604

 

827 220

 

 

 

 

 

 

Gjeld (passiva) og egenkapital

 

 

 

 

Gjeld

43 109

2)

23 488

 

Egenkapital pr 1/1

803 733

 

734 658

 

Resultat 2001

-46 238

 

69 075

 

Sum gjeld og egenkapital

800 604

 

827 220

 

Egenkapital pr 31/12

757 495

 

803 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2001 for Jubileumsfondet

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

2000

 

Renter

20 031

 

16 501

 

 

 

 

 

 

Egenkapital pr 1/1

277 826

 

261 325

 

Resultat 2001

20 031

 

16 501

 

Egenkapital pr 31/12

297 857

 

277 826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter:

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Utgifter i forbindelse med jubileet er foreløpig ført i hovedregnskapet. Dette vil bli dekket ved en overføring fra jubileumsfondet senere.

2)

Dette inkluderer avsetninger til skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Utgifter i forbindelse med jubileet som ikke er betalt, føres i regnskapet for når de betales.