| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Innkalling til årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening 2002

 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening lørdag den 13. april 2002, klokken 1400. Møtelokale er Forsvarets bygningstjenestes kantine, bygning 65, Akershus festning, Oslo. 

Dagsorden:

Konstituering

Årsmelding

Regnskap

Valg

*

Etter årsmøtet foredrag ved arkivar Leif Thingsrud:

Slektshistoriske kilder i kommunale arkiv

 

( Jon Gunnar Arntzen har dessverre måttet melde avbud. Hans foredrag Borgerlige bohemer? To Kristiania-familier på slutten av 1800-tallet. Om slektene Hansson og Lasson i Kristiania utgår derfor i denne omgang ).

 

Enkel bevertning

Vel møtt!