| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Bioverskrift

Sist ajourført:
21.08.2006

 

 

OVERSKRIFT

Tilvekst 2006 til
Norsk Slektshistorisk Forenings
bibliotek

Anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar
i Stockholm 12.–13. august 2006:

Lærebøker i slektsforskning
Roland Classon: Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sine rötter. En bilaga till Släkthistorisk Forum 5/2005, utgitt av Sveriges Släktforskarförbund. ISBN 91–87676–43–5. 90 s.
Gitte Bergendorff Høstbo: How to find your Danish Roots! (Eget forlag, ca 2006.) 24 s.

Tidsskrifter og slektskalendre
Sveriges Ridderskap och Adels kalender 1992. Utgiven av Riddarhusdirektionen, 99. årgången. Stockholm 1991. 798 s. innb.

Svensk Slägt-kalender för år 1887. 3. årgången. Stockholm 1886. ix + 288 s. innb.
Svensk Slägt-kalender för år 1888. 4. årgången. Stockholm 1887. vii + 351 s. innb.
Svenska Ättertal för år 1890, afsedda att utgöra tidskrift för Svensk slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och släktkalender. 6. årgången. Stockholm 1890. xv + 496 s. innb.
Svenska Ättertal för år 1898, afsedda att utgöra tidskrift för Svensk slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och släktkalender. 12. årgången. Stockholm 1898. xvi + 568 s. innb.

Svenska Släktkalendern 1914. Utgifven af Gustaf Elgenstierna. 3. åtgången. Stockholm 1913. xii + 986 s. innb.
Svenska Släktkalendern 1927. Utgiven av Gustaf Elgenstierna. 9. årgången. Stockholm 1926. xix + 687 s. innb.

Genealogisk tidskrift. Band I (årgång 1–3, 1946–1948) – Band V (årgång 13–15, 1958–1960), samt Band VI årg. 16, 1961. Komplett – og innbundet i 5 linbind.

Samleverk
Svenska smedsläkter. Band 1. Red. Ulf Berggren. Föreningen för Smedsläktforskning (FFS), 2003. ISSN 1651–6702. ISBN 91–974542–0–6. 367 s.

Ny Svensk Släktbok. Utgifven av Karl A. K.son Leijonhufvud. Med register af G. Ericson. Stockholm 1906. iv + 871 s. + Rättelser och tillägg till 1:a häftet, s. i–xxviii; Rättelser och tillägg til 2:a häftet, s. i–xiii; Rättelser och tillägg til 3:e häftet, s. i–viii; Rättelser och tillägg til 4:e häftet, s. i–vi; Rättelser och tillägg til 5:e häftet, s. i–iv; Rättelser och tillägg til 6:e häftet, s. i–iii; Rättelser och tillägg til 7:e häftet, s. i–ii. Innb.

Slektsmonografier
Seth von Konow: Adliga ätten von Konow. Uppsala och Stockholm 1939. 419 s. innb., pent expl.

A. Barnekow: Anteckningar om Släkten Barnekow. Eget Förlag, Stockholm 1908. [xxii] + 118 + [ix] sider, innb. (Inneholder de danske linjene og slekten på Rügen.)

Bihang till “Anteckningar om släkten Barnekow”. Grefve Adolf Barnekows ättar-tal. Lund 1915. 23 s.
H. Adolf Hamilton: De svenska ätterna Hamilton. Genealogiska data. Stockholm 1955. 85 s.

Heraldica
Casimir S Lindhe: Disciplina Heraldica Hodierna. Heraldik idag. [Undertitler:] En handbok om vapenbilder. Figurer och tinkturer. Heraldisk bildspråk. Formulera en beskrivning. Blasonering. Ny heraldisk guide – en lexivisuell bilderbok. Eget forlag, Malmø 1995. ISBN 91–630–3272–4. 124 s.

Heraldik för nybörjare. Svenska Heraldiska Föreningen, Skriftserie nr 1, 2005. ISSN 1653–1132. ISBN 91–975743–0–9. 48 s.

Nordisk heraldisk terminologi. Utg. Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik. 1987. ISBN 91–970689–1–8. 96 s.

Annet
Åke Åkesson: Invandrare i Bergslagen. Tyskar, finnar, valloner. Förlag Blombergska Bokhandeln, Fellingsbro 1998. ISBN 91–630–7444–3. 123 s. innb.

Tore H Vigerust, 16.08 2006

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005