| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
genealogi.no

Sist ajourført:
11.02.2009

 

 

 

 

Norsk Slektshistorisk ForeningUtgivelse av odelsjordebøker sønnafjells fra 1600-tallet: Invitasjon til oppstartsmøte

Av Tore H Vigerust


Tid: Mandag 2. mars 2009 kl 1700.
Sted: Norsk Slektshistorisk Forenings og DIS-Norges lokaler i Øvre Slottsgate 2 B, 4 etg., Oslo, like ved vestre utgang av Grønland T-banestasjon (KART).

Odelsjordebøkene fra 1615–17 og 1624–26 er sentrale for eldre norsk slektshistorie og i nær sagt alle norsk gårds- og lokalhistorie. Utallige forfattere og interesserte han anvendt kildene i sine arbeide. Nå er det på tide at disse jordebøkene utgis på trykk slik at de kan komme til enda bedre anvendelse.

Det finnes fra før av tre utgaver, Telemark utgitt i to bøker av Odd Arne Helleberg og Agder utgitt av Agder historielag. Ellers så er mindre deler av noen jordebøker trykt i lokalhistoriske tidsskrifter og noen ligger ute på internett. Det er vanskelig og tidkrevende å skaffe seg denne trykte litteraturen, siden den ikke er utgitt samlet.

Det finnes i dag flere initiaiv til utgivelser av odelsjordebøkene, - men meg bekjent kun for kilder fra det sønnafjellske Norge. Et spørsmål som melder seg, er om vi kan samordne våre utgiverprosjekter? Kan vi samordne teknikken for tekstgjengivelsene, normaliseringer, formateringer, utgavens ytre format og design, registrenes struktur og så videre? Klarer vi å organisere oss slik at utgavene kan danne en helheltlig rekke - i første omgang for det sønnafjellske? Det er slike spørsmål dere inviteres til å ta stilling til.

Jeg sendte 7. januar 2009 et forslag til Norsk lokalhistorisk institutt om at instituttet burde stå for utgivelsen av odelsjordebøkene. Jeg la ved som vedlegg utkast til utgave for Gudbrandsdalens fogderi 1615 og 1624 og Hedmarken og Østerdalens fogderi 1615 og 1624. Saken skal opp for NLI’s styre fredag 13. februar, men jeg venter først svaret om ca en uke. Vi må ikke være for optimistiske med hensyn til utfallet, det kan gjerne bli et nei, av grunner jeg kan fremføre på møtet.

Hvem har avskrifter som kan utgis? Hvilke jordebøker er da avskrevet – og hvilke gjenstår? Hvordan skal utgavene deles inn i bind, altså hvilke jordebøker hører sammen i samme utgave? Skal registrene også omfatte eiendomsopplysningene fra Landskatten (f eks 1610–30)? Hvis NLI sier nei, skal vi spørre Riksarkivet om de vil stå for utgivelsen? Eller NSF, f eks i samarbeide med andre slektsforskerforeninger?

Jeg håper vi kan komme til noen svar på disse spørsmålene den 2. mars !

Hilsen Tore H Vigerust, Oslo 11/2 2009.

tel 22 57 11 89 og 95 48 14 24

Interessert? Møt opp!

Kontakt gjerne undertegnede på forhånd!

Med hilsen

Tore H Vigerust
Tel 22 57 11 89 / 95 48 14 24


 

 

 


 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2009