| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
SEGL

 

Sist ajourført:
11.03.2005

 

 

 

SEGLPROSJEKTET

 

Seglprosjektet

Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610

ved Anders Bjønnes

NSF vil i anledning 75-årsjubileumet søke å utgi avtegningene av personlige segl påført fullmaktsbrevene fra

  • Geistlighet
  • Kjøpsteder
  • Allmuen

for de som reiste til selve hyllingssermoniene 1591/1610. Publikasjonen vil bli gitt som gave til NSF's medlemmer.

Segltegningene representerer et betydelig kildemateriale med ca 5000 enkelttegninger. Materialet gir landsdekkende oversikt fra Bohuslen i sør til Finmark i nord, og fordeler seg på to serier med relativt kort tid i mellom (1591-1610). Tegningene gir videre mulighet for ny sigillografisk og heraldisk viten, herunder komparative studier med fokus på geografiske, standsmessige, kronologiske og motivmessige forskjeller. Materialet gir også mulighet for ny viten innen genealogi ved studier av initialer, patronymika, tilnavn, tittulatur og gårdsnavn.

Tegningene har tidligere kun vært sporadisk anvendt som illustrasjonsmateriale i slektsmonografier, bygdebøker og spredte artikler.

Utgivelsen må ses i sammenheng med tidligere publiseringer av selve fullmaktsbrevenes innhold i "Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548-1661", bd I og III.

Tegningene som skal publiseres befinner seg i Riksarkivets kildeskriftsavdeling. Avtegningene av hvert enkelt segl er gjort i blyant på kartong. Tegningene er påstrøket lakk. Det finnes i tillegg kort hvor alle segl vedhengt/påtrykt det enkelte brev er tegnet i en sterkt forenklet form. Disse kortene skal ikke bearbeides.

Adelens personlige segl vil ikke bli tatt med, da disse møtte selv og ikke utstedte fullmakter. Likeledes vil fellesskapssegl/institusjonssegl som konventsegl. lagtingssegl, rådstuesegl etc ikke bli utgitt i denne omgang da de utgjør en annen sigillografisk kategori.

Tegningene skal innskannes, indekseres/nummereres og navngis. Deretter skal de stilles opp i en geografisk og kronologisk orden for til slutt å utgis i bokform med ledsagende forklarende tematiske artikler og nødvendige registre.

Det vil bli lagt vekt på god kvalitet når det gjelder gjengivelsen av tegningene.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005