| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Samlokalisering NSF-DIS / Pressemelding

Årets begivenhet i slektsforskerkretser.

1)    DIS-Norge, DIS-Oslo/Akershus og Norsk Slektshistorisk Forening inngår
partnerskap og flytter sammen i et nasjonalt slektforskersenter i
Ullevålsveien 1.
2)    Flyttingen innebærer at landets største slekts-forsker-foreninger fra
nå av vil være under samme tak.
3)    I tilknytning til kontorfellesskapet åpnes også landets eneste
slektsforskerbibliotek med boksamling, lesesal og tilgang til internett.

DIS-Norge, DIS-Oslo/Akershus og Norsk Slektshistorisk Forening inviterer i
anledning samlokaliseringen til pressekonferanse i de nye lokalene i Ullevålsveien 1 torsdag 6. februar kl. 13:00.

Slektsforskning er Norges største og raskest voksende hobby. Vi snakker om
20-25 000 organiserte slektsforskere, 250.000 hobbygranskere og minst 2,5
million familie- og slektsinteresserte nordmenn. For disse samles nå Norges
fremste slektsfaglige- og slekts-datafaglige kompetanse under ett tak.

Det vil bli gitt omvisning i lokalene, presentasjon av de
samarbeidende foreningene og en praktisk demonstrasjon av søk etter de
fremmøttes egne forfedre.

For ytterligere informasjon ring vårt nye kontor på 22 11 14 00 eller se
våre nettsider www.disnorge.no og www.genealogi.no.

Vel møtt.

Jan Eri Anne Mette Bjørgan Lars Løberg
DIS-Norge DIS-Oslo/Akershus Norsk
Slektshistorisk Forening

 


 

Norsk Slektshistorisk Forenings formann Lars Løberg har forøvrig skrevet en artikkel om samlokaliseringen i siste nr. (1/2003) av Genealogen (s. 5-7). Red.

 

| Styret, adresser m.v. |