| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
genealogi.no

Sist ajourført:
03.01.2009

 

 

Norsk Slektshistorisk ForeningPublikasjoner på genealogi.no


Norsk Slektshistorisk Forening har gjennom mer enn 80 år publisert snart 20.000 sider slektshistorie. Foreningens bærebjelke har vært – og er – papirbaserte publikasjoner med lang levetid. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har i den sammenheng en helt egen posisjon, og er i dag Norges eneste genealogiske publikasjon med vitenskapelig status. De senere årene har vi også utgitt Genealogen, der fokuset i større grad retter seg mot foreningens indre liv. Også her er hyppigheten av god slektslitteratur stor.

For Norsk Slektshistorisk Forening har publisering alltid vært en prioritet. Foreningens nettsider har en rolle å spille her.

Vi mener likevel at utgivelser på papir sikrer langsiktig tilgjengelighet bedre enn publisering på internett, og vil fortsatt prioritere nytt slektsforskningsfaglig materiale i NST og Genealogen. Medlemmene mottar årlig to hefter av hvert. Det blir omkring 500 sider nyforsket genealogi for hvert år som går, av gode forfattere og kvalitetssikret av foreningens redaksjoner og rådgivere.

Det er ikke uvanlig at nye artikler i NST og Genealogen bygger videre på andres arbeid i våre publikasjoner fra 30, 50 eller 70 år tilbake. Det samme må vi tro de som kommer 30, 50 eller 70 år etter oss vil gjøre med stoff som utgis i dag. Her ligger litt av styrken i å publisere gode artikler på papir.

Både medlemmer og andre er velkommen til å publisere hos oss.

På nettsidene gjør vi tilgjengelig egenutgitte utgivelser som er falt i det fri – dvs. ved utløpet av det år det er 70 år siden opphavsmannen døde. Videre vurderer vi fortløpende nyere publikasjoner vi har utgitt, og legger en del slike ut på nettsidene etter nærmere avtale med rettighetshavere. Det kan være hele verk utgitt av foreningen, artikler fra NST eller Genealogen vi mener bør være tilgjengelige på nett, eller annet.

Som redaktør av genealogi.no er jeg opptatt av at opphavsrettigheter blir ivaretatt gjennom verkets vernetid. Dersom det finnes materiale på disse nettsidene som gjennom årenes løp er lagt inn i strid med dine rettigheter - det være seg av sittende redaksjon eller tidligere - ber jeg deg ta kontakt med foreningen på epost webredaksjon@genealogi.no slik at vi kan få rettet opp i forholdet.

På samme måte hører vi svært gjerne fra rettighetshavere - nålevende forfattere eller arvinger - som ønsker at vi nett-publiserer materiale som er utgitt av Norsk Slektshistorsk Forening. For hver som kontakter oss i den sammenheng får vi en desto enklere oppgave med å spore opp rettighetshavere for artikler vi ønsker legge på nett.

Oslo, januar 2009

Carsten Berg Høgenhoff

 


 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2009