| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
genealogi.no

Sist ajourført:
03.02.2009

 

 

Norsk Slektshistorisk ForeningOlai Ovenstads militærbiografier på nett

Av Carsten Berg Høgenhoff
Redaktør genealogi.no


ovenstadNorsk Slektshistorisk Forening har besluttet å legge Olai Ovenstads to bind av "Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814" på nett. De to bøkene ble utgitt i 1948 av Norsk Slektshistorisk Forening, i et nært samarbeid mellom pensjonert stabsfanejunker Olai Ovenstad og NSF. Vi har foretatt undersøkelser for å lete opp arvinger etter ham, men har bare funnet en emigrert, tilsynelatende barnløs sønn død i 1981 og en datter vi ikke ser spor av i Norge etter krigen - og ei heller barn. På den bakgrunn mener vi at NSF står på sikker grunn når foreningen velger å publisere bøkene fra 1948 på egne nettsider.

Samtidig har NSF behov for å kommentere og klargjøre noen forhold som har vært heftig debattert på Digitalarkivets brukerforum den siste tiden.

Lars Ove Wangensteen søkte kort før jul NSF om tillatelse til å legge det samme verket på sine nettsider. Etter få dager fikk han svar på brevet, med beskjed om at Styret ville behandle søknaden på sitt første ordinære styremøte. Dette var lagt til 12. januar 2009.

Rett over nyttår valgte Wangensteen å publisere uten å vente på foreningens svar. Publiseringen vakte naturlig nok stor undring i Styret, og ble oppfattet som provoserende. NSF følte på bakgrunn av dette behov for uttalelser fra eksternt hold.

Forleggerforeningen v/advokat Mathias Lilleengen har utarbeidet to betenkninger. Den ene er skrevet med tanke på egen nettpublisering av artikler og bøker utgitt av NSF. Den andre er direkte knyttet til Wangensteens publisering på sin nettside.

Når vi nå ikke finner arvinger, står NSF igjen med forleggerretten til bøkene. Vi ser nå på Wangensteens søknad med andre øyne, og ønsker ikke å legge hindringer i veien for at Ovenstad er tilgjengelig på internett. Av samme grunn kan vi benytte NSFs forlagsrett, og publisere verket her på www.genealogi.no.

I en av debattrådene på Digitalarkivets brukerforum skriver Wangensteen at han vil fjerne Ovenstad fra sin nettside så snart den finnes på www.genealogi.no. Dette er en ordning foreningen er tilfreds med. Det er naturlig at Ovenstad finnes på NSFs nettside, og vi oppfordrer til å legge lenke til våre sider.

Wangensteen har via Digitalarkivets brukerforum gitt uttrykk for at vi kan laste ned hans skanninger og publisere dem. Vi takker for tilbudet, men velger i stedet å publisere vårt eget arbeid.

I neste nummer av Genealogen vil det komme en lengre artikkel om nettpublisering av NST og annet fra NSF, der vi vil komme nærmere inn på det planlagte publiseringsarbeidet på genealogi.no, rettighetsproblematikk m.m. Den samme artikkelen vil i forkant bli publisert på genealogi.no.

Som redaktør av disse nettsidene har jeg vært en pådriver i arbeidet med å klargjøre de juridiske problemstillingene rundt nettpublisering. Jeg føler meg sikker på at foreningens medlemmer er tilfreds med at vi tar dette på alvor, og slik ivaretar både foreningens, forfatternes og til syvende og sist det genealogisk interesserte publikums interesser.

Til de blant våre medlemmer som er mer utålmodig enn andre og ønsker større fremdrift: Velkommen! Det vil bli masse å gjøre fremover, og jeg tar svært gjerne imot nye redaksjonsmedlemmer som vil legge sin skjerv til jobben!

Les også:

 

 

 


 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2009