| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Linker

Sist ajourført:
29.03.2010

 

 

LINKER

 

Vi ser ingen grunn til å legge opp mange linker her, og henviser til DIS-Norges hjemmesider. Vi finner det imidlertid naturlig å linke til de største slektsforeningene i Norden. I tillegg har redaksjonen valgt å legge ut linker til noen nyttige sider, som normalt har innholdsmessig verdifulle bidrag. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at vi ikke nødvendigvis går gode for kvaliteten på de henviste nettstedene.

Det finnes forøvrig noen ytterligere lenker på siden med Nordgens deltagerorganisasjoner. Under sidene til arbeidsgruppen for tyske og kontinentale aner finnes også en oversikt over tyske og franske genealogiske ressurser på Internett.

 

Slektsforeninger

 

Danmark Sverige Finland Island

DIS-Danmark

Diverse fora under DIS-Danmark

 

Sveriges Släktforskarförbund
med nettavisen Rötter

Genealogiska samfundet i Finland

Ættfræðifélagið (Island)

Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie

 

DIS-Sverige

Finlands släkthistoriska förening (FSHF)

Hvem Forsker Hvad (Danmark)

 

Svenska Genealogiska Samfundet

Statens Arkiver

Släktdata


Regionale slektshistorieforeninger/-lag

Buskerud slektshistorielag

Grenland ættehistorielag

Hedmark slektshistorielag

Vestfold slektshistorielag. Samarbeider med Buskerud slektshistorielag DIS-Norge har lokallag i de fleste norske fylker. Se oversikt.


Riksarkiv

Norge Danmark Sverige Finland Island
Riksarkivet (Norge) Rigsarkivet (Danmark) Riksarkivet (Sverige) Riksarkivet (Finland) Riksarkivet (Island)
Digitalarkivet (Norge) Dansk Demografisk Database

        

Noen få andre linker

Lokalhistoriewiki.no
En nettutgave av Norsk historisk leksikon er inkludert i Lokalhistorisk wiki, som for øvrig bygges og videreutvikles av brukerne etter følgende kriterier:

  • Artikkelen er knyttet til lokalhistorien til et bestemt område eller sted i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå.
  • Artikkelen er av direkte nytteverdi for folk som sysler med eller interesserer seg for lokalhistorie, enten artikkelen er knyttet til et bestemt sted eller ikke.

Dokumentasjonsprosjektet
(med bl.a. Diplomatarium Norvegicum og Olyf Ryghs "Norske Gaardnavne)

Heraldikk og flagg
disse sidene er laget av Hans Cappelen, en av Norges fremste heraldikere

HIFO - Den norske historiske forening

How to trace your ancestors in Norway
(in English, a very useful introduction to genealogical research in Norway)

Innvandrerarkivet - immigrasjonsarkivet
(Internasjonalt kultursenter og museum)

Kulturnett Norge
har mye stoff om mangt; også slektshistorie, lokalhistorie og arkiv

Landslaget for lokalhistorie
med blant annet en oversikt over lokalhistorielagene i Norge

Lov av 9. februar 1923 nr. 2 om personnavn
er en sentral kilde til hvorfor vi i dag har de etternavn vi har. Dag T. Hoelseth har tilgjengeliggjort denne for alle.

Norsk lokalhistorisk institutt
(lokalhistorie.no)

Registreringssentral for historiske data (RHD)
Skandinavisk Heraldisk Selskab
utgir blant annet Heraldisk tidsskrift

Slekt Norge
nyhetstjeneste for slektsforskere

slekt1.com
privat nettsted bl.a. med nettbasert bibliografi over bygdebøker i Norge

ager.no
er tidligere redaktør av genealogi.no Robert Chr. H. Skoglys private hjemmesider med mye fokus på Aker

"Arnfrid & Arvids hjemmeside" inneholder mange nyttige lenker

Christian F. Scheel
utarbeider oversikter over bl.a. slektslitteratur i Norge og Danmark, samt oversikter over bygdebøker o.l.

Tore H. Vigerust
sine hjemmesider inneholder bl.a. "Oslos historie", "Innvandrerarkivet" og "Bybefolkningen - citizens- Städtebevölkerung 1680-1730", "Adelsprosjektet", samt en rekke øvrige kilder.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005