| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Slektskalendrenes innhold

Redigert av Tore H Vigerust, Oslo 1.4 1999 (4.10 2001) © Norsk Slektshistorisk Forening.

 

Norske Slægter 1912

Utg. Haagen Krog Steffens. Kristiania 1911.

Aall (fra Ål sogn i Jylland), s. 1-6

Aars (fra Års sogn i Ålborg amt, Danmark) s. 6-10

Ameln (fra Bergen og Tyskland), s. 10-13

Andresen (fra Tønderen, nå Danmark), s. 13-15

Anker (fra Göteborg), s. 15-22

Arbo (fra Ærø, Danmark), s. 22-23

Arenfeldt (av dansk adelsslekt), s. 23-24

Aschehoug (fra Nordby på Follo, AK), s. 24-28

Astrup (fra Hvidding herred i Nordslesvig), s. 28-36

Barth I (fra Kongsberg og Sachsen), s. 36-39

Barth II (Kragerø-Barthene), s. 39-43

de Besche (svensk adelsslekt fra Nederland), s. 43-44

Birch-Reichenwald (fra Tyskland), s. 45

Blom (fra Tønsberg), s. 45-51

Boeck (fra Flandern), s. 52-53

Borthen (fra Flå i Gauldalen, S-T.lag), s. 53-55

Bratt (af Höglunda, svensk adelsslekt), s. 55-56

Brinchmann (muligens fra Tyskland), s. 56-60

Bruenech (von Brüneck, tysk adelsslekt), s. 60-61

Brunchhorst (fra Bremen), s. 61

Bull I (Den trønderske slægt, muligens fra England), s. 61-76

Bull II (kognatisk av den trønderske slekt), s. 76-77

Burchardt (fra Eutin i Ostholstein), s. 77-78

Bøegh I (fra Danmark), s. 78-79

Bøegh II (kognatisk fra Bøegh I), s. 79

Cappelen (fra Kappeln ved Bremen), s. 79-87

Castberg (antageligvis fra Kastbjerg ved Randers), s. 87-91

Christensen (fra Gjerpen, etablert i Christiania 1833), s. 92-93

Christophersen (fra Brevik-Porsgrunn), s. 93-95

Collett (fra London), s. 95-100

von Ditten (fra Werle i Mecklenburg), s. 100-102

Duborgh (fra Reval - Tallinn), s. 102-103

Dybwad (fra Nibe i Jylland), s. 103-106

Egeberg (fra Egeberg på Sjælland), s. 106-108

Eger (fra Christiania), s. 108-112

Elieson (fra Bragernes), s. 112-113

Engelhardt (fra Tyskland), s. 113-114

Eyde (fra Eid i Nedenes, AA), s. 114

Falsen (fra Sjælland), s. 114-118

Fearnley (Yorkshire, England), s. 118-119

Frølich (fra Christiania), s. 120-122

Gade (fra Lüneburg), s. 122-123

Galtung (fra Jondal i Hardanger), s. 123-127

Garben I (fra Tyskland), s. 128

Garben II (kognatisk fra Garben I), s. 128

Gedde (fra Danmark), s. 128-130

Gerner (fra Danmark), s. 130-131

Getz (fra Schwartzwald), s. 131-134

Gram (fra Danmark), s. 134-136

Gran (fra Bergen), s. 136-140

Grüner I (fra Danmark - myntmesterslekten), s. 140-141

Grüner II (fra Svendborg), s. 141-143

Gulbranson (fra Modum), s. 143-145

Haffner (fra Elsass), s. 145-146

Hallager (fra Jylland), s. 146-147

Hansson (fra Trondhjem), s. 147-148

Heftye (fra kanton Glarus i Sveits), s. 148-149

Homann (fra Horsens), s. 149

Ingstad (fra Spydeberg), s. 149-150

Jenssen (fra Trondhjem), s. 150-157

Kallevig (fra Arendal), s. 157-158

Kaltenborn (fra Tyskland), s. 159-161

Kierulf (fra Vendsyssel i Jylland), s. 161-163

Kiær (fra Borre, VF), s. 163-166

Knagenhielm (fra Nørreherred ved Randers), s. 167-169

Langaard (fra Lillesand), s. 169-170

Lie (fra Storlien ved Røros), s. 171-173

von der Lippe (fra Bremen), s. 173-175

Lowzow (fra Mecklenburg), s. 175-177

Lund (fra Farsund), s. 177-194

Løvenskiold (Leopoldus, fra Lübeck), s. 194-197

Maschmann (fra Hamburg), s. 197-198

Mathiesen (fra København), s. 198-199

Meyer (fra Christiania), s. 199-200

Michelet (fra Metz, Frankrike), s. 200-204

Michelsen (fra Egersund), s. 204-205

Motzfeldt (fra København), s. 205-208

Nansen (fra Flensburg), s. 208

Nielsen (fra Christiania, navnet etablert ca 1800, også Tank), s. 209-211

Petersen (fra Aller sogn i Schleswig), s. 211-214

Radich (fra Tyskland), s. 214-215

von Rehbinder (adelsslekt fra Westfalen), s. 215

Rieck (muligens fra Mecklenburg), s. 216

de Roepstorf (fra Tyskland), s. 217

Roll (fra Oslo, muligens Holland), s. 217-219

Rosenberg (muligens fra Danmark), s. 219

Rustad (fra Vinger i Solør), s. 220-221

Sars (fra Tyskland), s. 221-222

Schou (fra Bornholm), s. 222-225

Schweigaard (fra Holstein), s. 225-226

Schønning (Grøte-ætten fra Steigen), s. 226-230

Sejersted (fra Hof i Østre Toten), s. 230-232

Sibbern (muligens fra Rendsburg), s. 232-234

Stang I (fra Halden), s. 234-242

Stillesen (fra Bragernes, muligens fra Holland), s. 242-244

Tank (se Nielsen ovenfor), s. 244

Treschow (fra Nestved, Danmark), s. 244-246

Vogt (fra Christiania), s. 246-252

Wedel-Jarlsberg (fra Pommern og Holstein), s. 252-257

Wiel (fra Strømsø og Stege, Danmark), s. 257-258

Norske Slægter 1915

Utg. Haagen Krog Steffens. Kristiania 1914.

Aakrann (fra Tynset), s. 1-3

Arntzen (fra Grinder i Grue), s. 3-6

Aubert (fra Lothringen), s. 6-12

Bache (fra Drammen, oppr. fra Oppdal), s. 12-13

Bachke (fra Trondhjem, oppr. fra Røros), s. 14-16

Bille (dansk adelsslekt), s. 16-17

Birkeland (fra Kristiansand), s. 17-18

Biørn (fra Tønsberg), s. 18-20

Bjørnson (fra Søndre Land), s. 20-21

Blom (fra Hurum), s. 21-26

Breien (fra Ringerike), s. 26-28

Bretteville (Le Normand de Bretteville, fra Frankrike), s. 28-30

Brodtkorb (fra Christiania, muligens tysk), s. 30-39

Diriks (fra Sylt i Schleswig), s. 39

Faye (fra Bergen, muligens fransk), s. 40-48

Fougner I (fra Gausdal), s. 48-56

Fougner II (fra Gausdal), s. 57

Frisak (fra Danmark), s. 57-58

Gjertsen (fra Froland), s. 58-60

Haneborg (fra Aurskog), s. 60-63

Hansen (fra Ærø), s. 63-66

Harmens (fra Hamburg), s. 66-69

Hegermann (fra Tyskland), s. 69-70

Heiberg (fra Luster i Sogn), s. 70-85

Helland (fra Bjerkreim), s. 85-86

Heuch (fra Skien), s. 86-88

Hoff (fra Aker), s. 88-89

Holtermann (fra Niedersachsen), s. 89-97

Horneman (fra Flensburg), s. 97-100

Huitfeldt (dansk adelsslekt), s. 100-104

Ibsen (fra Stege på Møen), s. 104-105

Ihlen (fra Modum), s. 105-109

Ingier (fra Ullensaker), s. 109-111

Jackhelln (fra Tyskland eller Frisland), s. 112-114

Kaas og Munthe-Kaas (dansk adelsslekt), s. 114-117

Kielland (fra Sogndal, Rogaland), s. 117-131

Smith-Kielland (kognatisk fra Kielland), s. 130

Klingenberg I (fra Lolland), s. 131-134

Klingenberg II (fra Trondhjem), s. 134-135

Knudtzon (fra Bredstedt i Holstein), s. 135-141

Konow (fra Mecklenburg), s. 141-147

Landstad (fra Værdal), s. 147-148

Lasson (fra Drammen), s. 148-149

Leganger (fra Norddal på Sunnmøre), s. 149-151

Lindboe (muligens fra Værdal), s. 151-154

Lorange (L'orange, fra Frankrike), s. 154-160

Lysholm (fra Als og Flensburg), s. 160-162

Løken (Løchen, fra Fet), s. 162-164

Meidell (fra Danmark, oppr. Tysk), s. 164-177

Moe (fra Kristiansand), s. 177-178

Munch I (muligens fra Kristiansand), s. 178-181

Munch II (kognatisk fra Munch), s. 181

Mund (dansk adelsslekt, muligens fra Mecklenburg), s. 181-182

Mustad I (fra Vardal), s. 182

Mustad II (fra Ringsaker), s. 183-184

Nicolaysen (fra Hemnes), s. 184-189

Parr (fra Yorkhire, England), s. 189-191

Petersen II (fra Kristiansand), s. 191-193

Peterson (fra Moss, oppr. fra Schleswig), s. 193-194

Pihl (fra Skåne), s. 194-196

Prebensen (fra Larvik), s. 196-198

Ringnes (fra Krødsherad), s. 198-200

Rubach (fra Tults i Mecklenburg), s. 200

Scheel (fra Tyskland), s. 201-204

Schiøtt (fra København), s. 204-206

Sigholt (fra Danmark), s. 206-207

Smith (fra Tvedestrand, oppr. jysk), s. 207-210

Soot (fra Aurskog), s. 211-214

Stang II (fra Idd), s. 214

Sundt (Den vestlandske Slægt, fra Egersund), s. 214-220

Sømme (fra Håland i Rogaland), s. 220-222

von Tangen (fra Diepholtz i Niedersachsen), s. 222-224

Thaulow I (fra Veile, Danmark), s. 224-225

Thaulow II (fra Christiania), s. 226-229

Thorne (fra Eiker), s. 229-233

Vangensten (fra Vang i Valdres), s. 233

Welhaven I (fra Riebnitz ved Rostock), s. 233-236

Welhaven II (kognatisk fra Welhaven), s. 236

Wergeland I (fra Sogn), s. 237-238

Wergeland II (kognatisk fra Wergeland), s. 238-239

Ytteborg (fra Løten), s. 239-240

Norsk slektskalender I

red. Ingeborg Flood, Oslo 1949:

Barman (fra Hitra MR og Ål i Hallingdal), s. 1-8

Blom (fra Skien), s. 9-24

Borchsenius (fra Lüneburg og Viborg), s. 25-32

Dedekam (muligens fra Holland), s. 33-43

Elster (muligens fra Bøhmen), s. 44-49

Engelschiøn (fra Østre Moland, AA), s. 50-54

Engelstad I (fra Nannestad, AK), s. 55-57

Engelstad II (fra Nannestad, AK), s. 58-67

Gjør (fra Helsingør), s. 68-72

Gram (fra Danmark), s. 73-80

Grøgaard (fra Kristiansand), s. 81-85

Hambro (Levy; fra Rendsburg), s. 86-89

Hofflund (Lund; fra Trondheim), s. 90-91

Holtsmark (fra Lier, BU), s. 92-96

Hvistendahl (fra Jylland), s. 97-108

Kinck (fra Skottland), s. 109-114

Liljedahl (muligens fra Helsingør), s. 115-121

Lindeman (fra Hamburg eller Bremen), s. 122-130

Lomsdal (Lomsdalen) (fra Ringerike), s. 131-133

Lund (fra Stod), s. 134-161

Major (fra Belfast, Irland og England), s. 162-164

Marstrander (fra Marstrand, Båhuslen), s. 165-173

Mathiesen (fra Flensburg), s. 174-178

Munthe-Kaas (dansk adelsslekt Kaas), s. 179-190

Nissen I. Fra Trondheim (fra Fredericia), s. 191-202

Nissen II. Vestlandsslekten (fra Neumünster i Holstein), s. 203-211

Robsahm (fra Sverige), s. 212-216

Rolsted (fra Fyn), s. 217-218

Ruge (fra Rostock), s. 219-221

Rye (fra Danmark), s. 222-226

Raabe (fra Deutschkrone i Vestpreussen), s. 227-235

Scheel (fra København og Tyskland), s. 236-243

Norsk slektskalender II

red. S H Finne-Grønn og Harald Gram, Oslo 1951:

Aall (fra Aal sogn i Ribe stift, Jylland), s. 1-15

Bjelke, Bielke (fra Østfold), s. 16-18

Brodtkorb (fra Sachsen), s. 19-43

Christensen (fra Vossestrand, navnet fra Bergen ca 1840), s. 44-46

Christie (fra Skottland), s. 47-66

Due (fra Trondheim og Åre i Jemtland), s. 67-89

Flood (fra Tønsberg og Skien), s. 90-96

Garmann (fra Haderslev), s. 97-104

Grieg (fra Skottland), s. 105-115

Hoel (fra Stange, HE), s. 116-120

Hvistendahl II (fra Holmestrand), s. 121-125

Kraft (fra Modum, kognatisk Kraft fra Tyskland), s. 126-130

Malling (muligens fra Danmark), s. 131-137

Midelfart (fra Trondheim, sannsynligvis fra Middelfart, Fyn), s. 138-143

Munthe (fra Lübeck), grener fra Sogn og Romsdalen, s. 144-163

Mustad (fra Vardal, OP), s. 164-171

Nygaard (fra Fyn), s. 172-177

Schiøtz (fra Danmark), s. 178-186

Schjelderup (fra Løten, HE, kognatisk fra Danmark), s. 187-192

Schlytter (fra Stralsund), s. 193-200

Schwartz (fra Burg, Ostholstein), s. 201-206

Seip (fra Hessen-Nassau), s. 207-215

Sejersted (fra Østre Toten), s. 216-221

Skard (Skar) (fra Øyer, Gudbrandsdalen), s. 222-227

Skavlan (fra Snåsa), s. 228-231

Skougaard (fra Bornholm), s. 232-234

Thiis (fra Børglum, Jylland), s. 235-247

Tjersland (fra Nes ved Flekkefjord), s. 248-252

Ytterborg (fra Løten, HE), s. 253-255

Zimmer (fra Baden), s. 256-261

Norsk slektskalender III

red. Per Seland. Oslo 1979.

Baumann (fra Magdeburg), s. 1-9

Bjelke (svensk adelsslekt Lilliebielke), s. 10-20

Bonnevie (fra Antibes i Provence), s. 21-49

Borch (fra Sønder-Bork i Ribe stift), s. 50-58

Borchsenius (fortsettelse av I s. 25 ff), s. 59-64

Bryn (fra Årdal i Sogn), s. 65-89

Føyn (fra Andebu, Vestfold), s. 90-101

Halbo (fra Toreid i Blaker på Romerike), s. 102-114

Hartmann (fra Tyskland), s. 115-124

Hornemann (fra Flensburg), s. 125-135

Lindemann (fra Ditmarsken), s. 136-140

Lindhom (fra Kvinesdal, VA), s. 141-146

Prebensen (fra Brunlanes, VF), s. 147-154

(von) Rummelhoff, militærslekten (fra Øsel), s. 155-182

Rummelhoff 2, familien Tronstrøm (fra Båstad, ØF), s. 183-185

Schweigaard (fra Kiel), s. 187-192

Willoch (Isaachsen), (fra Kvinesdal), s. 193-212