| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Foreninger

Sist ajourført:
15.02.2010

Foreninger omtalt på denne siden:

Buskerud slektshistorielag

Grenland Ættehistorielag

Gudbrandsdal Slektshistorielag

Hedmark Slektshistorielag

Moss Ættehistorielag

Odal Slektshistorielag

Rana Slektshistorielag

Ringerike Slektshistorielag

Ski slektshistorielag

Slektshistorisk forening i Harstad

Slektshistorisk forening i Tromsø

Slektsforening Indre Nordmøre

Solør Slektshistorielag

Sør-Østerdal Slektshistorielag

Vestfold Slektshistorielag

Vestoppland Slektshistorielag

Østfold Historielag med ættehistoriekomitéen

 

 

 

REGIONALE SLEKTSFORSKERFORENINGER

Norske regionale  slektsforskerforeninger

 
 

Innledning
Denne fortegnelsen har tidligere vært trykt i Genealogen (før juni 1999). Nå vil fortegnelsen ikke bare videreføres her på www.genealogi.no, forening for forening, men også inneholde en nærmere omtale av hver forening / organisasjon. Listen inneholder ikke per idag regionallag av DIS-Norge.

Korreksjoner og rettelser
Rettelser, korreksjoner og tillegg til listen medtas med stor takk! Send e-post til redaksjonen.

Buskerud slektshistorielag

Stiftet 1997 etter Slektshistorielaget Vestfold Buskerud, stiftet 1987, ble delt i Buskerud Slektshistorielag og Vestfold Slektshistorelag.
Postadresse: c/o Bente Dahlen, Svanglia 20, 3410 SYLLING
Nettsider: www.buskerudslekt.no

 

Grenland Ættehistorielag

Stiftet 1973. Har nå 320 medlemmer, møter i Porsgrunn.
Postadresse: Postboks 169. 3901 Porsgrunn
E-post: grenland@grenlandslekt.no
Nettsider: http://www.grenlandslekt.no
Utgir: Ætt og Annet, med 4 hefter per år (tidligere Nytt fra Grenland Ættehistorielag (1979- nr. 27, februar 1992).

 

 

Gudbrandsdal Slektshistorielag

Stiftet 1991. Ca. 240 medlemmer.
Postadresse: Postboks 78, 2601 Lillehammer
Nettside: http://www.arkivnett.ol.no/historielag/gsh/
Leder: Torbjørn P. Hagen, 2632 Venabygd, tlf. 90214048, e-post torbjoern.hagen@venabygd.net
Utgir: Gudbrand, 4 hefter per år.
Redaktør: Rune Alander, 2560 Alvdal, e-post rune.alander@sensewave.com

 

 

Hedmark Slektshistorielag

Stiftet 1939. Laget har ca. 175 medlemmer (april 2004).
Postadresse: Hedmark Slektshistorielag, Åkershagen, 2312 Ottestad.
Leder: Stenar Vasaasen, tlf.nr. 95 98 13 76.
E-post: post@hedmarkslekt.no
Nettsider: http://www.hedmarkslekt.no
Utgir: Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift. Årgang 1, nr. 1, 1996, 28 s. Har tidligere utgitt Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I-VII (1940-1976).

 

 

Moss Ættehistorielag

Stiftet 1966. 300 medlemmer (1990).
Postadresse: Postboks 636, 1522 Moss
Utgir: Arven. Medlemsblad for Moss Ættehistorielag. Kopiert A5. Nr. 1/1998, 12. årgang. Driver Rabekk Museum, Ryggeveien 35, 1522 Moss.

 

 

Odal Slektshistorielag

Stiftet 1981. Ca 50 medlemmer (våren 1999).
Postadresse: Postboks 140, 2100 Skarnes
Leder: Pål Evensen, Bukkene Bruses vei 30, 2200 Kongsvinger, tel 62 81 49 36 (p), 62 88 82 30 (a)
Sekretær: Elna Tomterud, e-post elna-s@online.no.
Utgir: Meldingsblad for Odal Slektshistorielag. Kopiert A5. Nr. 2/1996 = blad nr. 14; årgang 8, årgang 10 i 1998. Medutgiver av Jul i Nord-Odal.

 

 

Rana Slektshistorielag

Stiftet 1983. 90 medlemmer (okt. 2003).
Postadresse: Postboks 1136, 8602 Mo i Rana.

Nettsider: http://rshl.monet.no
Laget gir ut medlemsbladet Våre Forfedre som kommer ut 6 g. i året med et gjennomsnittlig sidetall på 20 pr. nr. Første nr. 1994.
Leder:            Arnfinn Småli, 8616 Båsmoen     tlf. 75 16 28 64
Nestleder:      Robert Monsen, 8613 Selfors
Kasserer:      Solfrid Vatshaug, 8618 Andfiskå
Sekretær:      Gunhild Løvstrand, 8614 Ytteren

 

 

Ringerike Slektshistorielag

Stiftet 7.2.1985 som undergruppe av Ringerike Historielag. Over 200 medlemmer (nov. 2004).
Postadresse: Leder Ellef Ellefsen, Heieren, 3518 Hønefoss. Tlf.nr.: 321 10 319.
Nettsider: http://home.c2i.net/grover/Ringerikeslekt/.
Utgir: Hringariki. Stiftet 25.4.1991. Utkommer to ganger årlig.

 

 

Ski slektshistorielag

E-post: Formann@skislekt.no
Nettsider: http://www.skislekt.no/

 

 

Slektshistorisk forening i Harstad

Stiftet 3. juni 1992
Postadresse: v/leder Mikael Martnes, Snevn. 5, 9403 Harstad
Telefon: 77 06 34 14
Medlemmer: 138 medlemmer fordelt over hele landet.
Utgir: Medlemsbladet Slekta Vår med 4 nummer pr. år. 15. årgang  i 2007.
Nettsider: http://slektiharstad.sieino.com

 

 

Slektshistorisk forening i Tromsø

Stiftet 1984.
Postadresse: c/o Statsarkivet i Tromsø.

 

 

Slektsforening Indre Nordmøre

Arild Mogstad, 6650 Surnadal

 

 

Solør Slektshistorielag

Stiftet (før 1992).
Postadresse: Postboks 152, 2260 Kirkenær
Magne Ivar Mellem e-post mmellem@online.no
Utgir: Slækt og slekt. Medlemsblad for Solør Slektshistorielag. Nr. 1/1998, 10. årgang. Kopiert A5.
Forening for slektsgranskere med røtter fra Solør, sørlige deler av Hedmark fylke.
http://home.sol.no/~olejohs/solslekt/

 

 

Sør-Østerdal Slektshistorielag

Stiftet 14.03.1991. Har ca. 140 medlemmer (okt. 2003).
Postadresse: Postboks 278, 2402 Elverum
Leder: Solveig Glesaaen
Nestleder og sekretær: Frode Myrheim 
Nettadresse: http://www.sor-osterdalslekt.no
E-post: post@sor-osterdalslekt.no
Utgir: Tjukke Slekta. Medlemsblad for Sør-Østerdal Slektshistorielag. ISSN 1501-7370. Fortsettelse av Sør-Østerdal Slektshistorielag. Medlemsblad. Navneendring til Tjukke Slekta i 1998. Fra og med 2003 tre utgaver per år. A5-format, offset trykk. Nr. 3/2003 er utgave nr. 43.

 

 

Vestfold Slektshistorielag

Startet 1997 ved deling av Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud, stiftet 1987. Har ca 310 medlemmer (309 per 31.12 2006).

Vestfold Slektshistorielag driver sitt eget Slektshistorisk Senter på Nauen gård utenfor Tønsberg (eneste i landet?) hvor alle er hjertelig velkommen.

Postadresse: Åshaugveien 170, 3157 Barkåker

Kan kontaktes enten på senterets mobil 41588264 eller per email: vshl@online.no Web: http://www.vestfoldslektshistorielag.com
Utgir i samarbeid med Buskerud slektshistorielag: Gjallarhorn - tidsskriftet for amatørgenealoger i alle aldre (ISSN 0802-1686, tidligere Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud).

 

 

Vestoppland Slektshistorielag

Stiftet 1983. 360 medlemmer, hvorav 225 er registrert i de 4 lokallagene.
Postadresse: Postboks 266, 2801 Gjøvik
E-post klundby@online.no
Leder: Ole M Granum, Camilla Collets vei 23, 2800 Gjøvik, tel 61 17 67 34
Kontaktperson: Jan Eilert Jaatun, 2857 Skreia (red VST), tel 61 16 38 93
Utgir: Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift. Nr. 1-4/1998, årgang 16.

Lokallag:

  • Gjøvik/Toten, ca 120 medlemmer, møter på Gjøvik bibliotek.
  • Land, møter på Lands museum, Dokka.
  • Valdres, møter på Valdres folkemuseum, Fagernes.
  • Hadeland, møter på Gran ungdomsskole og Jevnaker prestegard.

 

 

Østfold Historielag med ættehistoriekomitéen

Postadresse: Postboks 14, 1713 Grålum

 

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005