| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Hjelp!

Sist ajourført:
11.03.2005

 

 

 

 

HJELPE- OG LÆREMIDLER

Hjelpe- og læremidler for slektsforskere

En internettressurs levert av © Norsk Slektshistorisk Forening

 

Førstehjelp for slektsforskere, av Terje Gudbrandson (1995). Dette er kun en ren førstehjelp og tar ikke sikte på å være en fullstendig lærebok.

Genealogisk ordbok [påbegynt 14.10 2001]

Genealogiske samlinger i arkivene, av Tore H Vigerust (1991, revidert 2000). Et register over samlinger i arkivene som er skapt av genealoger og inneholder materiale sortert på slektsnavn.

Innholdsfortegnelse til Norske Slektskalendre, av Tore H. Vigerust.

Lærebøker i genealogi, av Tore H. Vigerust (1991, senere revidert). En bibliografi med innhold beregnet på alle; fra nybegynnere til bruk ved et universitetsstudium.

Middelaldergenealogi som universitetspensum, av Tore H. Vigerust (1991, 1998). Et eksempel på hvordan genealogi kan studeres som fag ved et universitet; et studium som kan tilpasses andre steder og forhold.

Nordiska kalendrar, av Egon Bosved, publisert på Sveriges Släktforskarförbunds hjemmeside RÖTTER. Han skriver til Norsk Slektshistorisk Forening 14.10 2001: Jag hoppas på respons från norrmän som vet och kan om norska helg- och namnsdagar mm. Kolla gärna programmet och i händelse att det befinns dugligt, lägg en länk!

Norske slektsforskerforeninger, påbegynt 2001/10. Inneholder omtale og presentasjon av forskjellige organisasjoner og deres utgaver av bøker, tidsskrifter og internettsider.

Sitater om genealogi, historie og relaterte emner.


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005