| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Genealogiske samlinger i arkivene og bibliotekene

Tore H Vigerust 2000-05-29. Revidert 2000-06-19 av Jo Rune Ugulen

En kort fortegnelse over privatarkiver (Pa) som inneholder særlig mye slektshistorisk materiale, til dels sortert alfabetisk på slektsnavn.


Riksarkivet

Privatarkiv

 • Pa 7, Bernt Moe (1814-1850)
 • Pa 8, Jens Christian Berg (1775-1852)
 • Pa 9, Dominicus Nagel Bech (1808-1853)
 • Pa 15, Andreas Faye (1802-1869)
 • Pa 46, Wilhelmine Brandt (1827-1915)
 • Pa 51, Wilhelm Lassen (1815-1907)
 • Pa 149, Andreas Wilhelm Rasch (1847-1930)
 • Pa 185, Christoffer Morgenstierne Munthe (1875-1939)
 • Pa 214, Peter Ravn Sollied (1869-1955) og Henning Sollied (1907-1945)
 • Pa 319, Olai Ovenstad (1870-1954).
 • Pa 373, Asgaut Steinnes (1892-1973)

Riksarkivets bibliotek

Mikrofilm av stamtavlehåndskriftene til den tyske genealogen Moller (slutten av 1700-tallet, originalene ligger i Stadtarchiv Flensburg)

Andre amlinger

 • Personalia
 • Genealogica
 • Håndskriftsamlingen
 • Manuskriptsamlingen

Mange privatarkiv og slektsarkiv kommet med i disse samlingene.

 

Statsarkivet i Oslo

Privatarkiv

 • Delgobe
 • Hielm

Andre samlinger

 • Personalia
 • Genealogica

 

Statsarkivet i Trondheim

Privatarkiv

 • Hornemann

 

Statsarkivet i Hamar

Privatarkiv

 • Christian Spangen

 

Statsarkivet i Kongsberg

Privatarkiv

 • Ruud.

 

Universitetsbiblioteket i Bergen

Manuskriptsamlingen

 • MS 749, Dr. Wallems Samlinger
 • MS 777, Sogneprest O. Olafsens Samlinger. Inneholder svært mye materiale som omhandler Hardanger, Voss og Sunnhordland, men likevel mye fra hele Vestlandet samt enkelte andre deler av landet (f.eks. pk. K, legg 7 som inneholder Slekter i Gudbrandsdalen).
 • MS 790, Bankfullmektig O. J. Larsens samlinger
 • MS 812, Fru Ingeborg Gade, fød Wallem. Slegtshistoriske Samlinger
 • MS 955-968, Anton Mohr Wieseners Samlinger. Inneholder svært mye av slekts- og personhistorisk interesse. Av eksempler kan nevnes MS 956 (Bergenske og Vestlandske Personalia, 1-27, Alfabetiske katalogsedler) og MS 962 (Alfabetisk fortegnelse over Bergensborgere i Bergen Museums diplomer fra ca. 1600 til 1700, samt RA's yngre diplomsamling og i Norges Rigs-Registranter)